Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Własnymi słowami wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy określeniami „sceptycki” a „sceptyczny”.

RzSayUWotQaaf
(Uzupełnij).
RHXaw1wWyRVKC1
Ćwiczenie 2
Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące stosunku sceptyków do innych szkół filozoficznych. Wskaż zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Sceptycy nazywali swoich przecinków „dogmatykami”., 2. Sceptycy bardziej skupiali się na atakowaniu stoików niż epikurejczyków., 3. Sceptycy stworzyli jednolity ruch filozoficzny, aby lepiej zwalczać stoicyzm i epikureizm., 4. „Dogmatycy” byli przedstawicielami sceptycyzmu, którym udało się zawrzeć twierdzenia nurtu w postaci dogmatów o niemożliwości poznania rzeczywistości., 5. Stoicyzm i sceptycyzm łączyły pojęcia apatii (nieodczuwania emocji) i ataraksji (niewzruszoności względem świata zewnętrznego).
R1NLn2ZXb9Lf811
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj odpowiednich przedstawicieli do konkretnego nurtu sceptycyzmu. pyrronizm Możliwe odpowiedzi: 1. Arkezylaos z Pitane, 2. Ainezydem z Knossos, 3. Pyrron z Elidy, 4. Sekstus Empiryk, 5. Tymon z Fliuntu, 6. Karneades z Cyreny akademizm Możliwe odpowiedzi: 1. Arkezylaos z Pitane, 2. Ainezydem z Knossos, 3. Pyrron z Elidy, 4. Sekstus Empiryk, 5. Tymon z Fliuntu, 6. Karneades z Cyreny neosceptycyzm Możliwe odpowiedzi: 1. Arkezylaos z Pitane, 2. Ainezydem z Knossos, 3. Pyrron z Elidy, 4. Sekstus Empiryk, 5. Tymon z Fliuntu, 6. Karneades z Cyreny
RanC9eh29dqrC11
Ćwiczenie 4
W poniższym zestawieniu znajdują się informacje na temat sceptycyzmu antycznego. Wskaż, które są prawdziwe, a które fałszywe. Inicjatorem ruchu był Pyrron, stąd jego nazwa „pyrronizm”. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Duch sceptycyzmu zawitał z czasem na platoński Likejon. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Sceptycyzm stał się zwartym i jednorodnym ruchem filozoficznym. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Sceptycyzm wyrażał trzy postulaty: afazji, ataraksji i apatii. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Sceptycyzm, obok epikureizmu i stoicyzm, należał do trzech głównych nurtów filozoficznych epoki hellenistycznej. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz
Rvty0gSaT6vEg2
Ćwiczenie 5
Ułóż imiona przedstawicieli sceptycyzmu antycznego w kolejności od najstarszego do najmłodszego. Elementy do uszeregowania: 1. Sekstus Empiryk, 2. Karneades z Cyreny, 3. Arkezylaos z Pitane, 4. Tymon z Fliuntu, 5. Pyrron z Elidy
RoW8lGqEthAMq21
Ćwiczenie 6
Wyjaśnij na czym polegała rewolucja Pyrrona.
Epikur z Samos - domena publiczna, Zenon z Kition - Jeremy Weate; Wikimedia Commons; CC BY 2.0, Diogenes z Synopy - domena publiczna
R36gCSIy8EsVc2
Ćwiczenie 7
Połącz greckie terminy z ich polskimi odpowiednikami. Afazja: Możliwe odpowiedzi: 1. niewrażliwość, nieodczuwanie emocji względem otaczającego nas świata., 2. nieorzekanie o niczym, niewyciąganie ostatecznych wniosków na temat rzeczy i zjawisk., 3. niewzruszenie, zachowywanie duchowej niezależności. Ataraksja: Możliwe odpowiedzi: 1. niewrażliwość, nieodczuwanie emocji względem otaczającego nas świata., 2. nieorzekanie o niczym, niewyciąganie ostatecznych wniosków na temat rzeczy i zjawisk., 3. niewzruszenie, zachowywanie duchowej niezależności. Apatia: Możliwe odpowiedzi: 1. niewrażliwość, nieodczuwanie emocji względem otaczającego nas świata., 2. nieorzekanie o niczym, niewyciąganie ostatecznych wniosków na temat rzeczy i zjawisk., 3. niewzruszenie, zachowywanie duchowej niezależności.
31
Ćwiczenie 8

Własnymi słowami odpowiedz, dlaczego przegrana Greków pod Cheroneą wpłynęła na rozwój antycznej filozofii.

R15DPYyJdrq87
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Własnymi słowami wyjaśnij, na czym polega regres ad infinitum.

R1VSXwQfkcLIa
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Wśród tropów sceptyków pojawia się także taki, w myśl którego konkretną rzecz postrzegamy zupełnie odmiennie innymi zmysłami. Zaproponuj własny, oryginalny przykład takiego tropu.

R1R6iuQ9uuExC
(Uzupełnij).