Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RrWH5J5CnlbSF1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RiqHrAIJbNWXK1
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Rh39vqaDRcghC2
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R56x9ZX82CmVy2
Ćwiczenie 4
Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Odwrotność średniej geometrycznej liczb dodatnich a, b jest średnią geometryczną odwrotności tych liczb., 2. Odwrotność średniej harmonicznej liczb dodatnich a, b jest średnią arytmetyczną odwrotności tych liczb., 3. Odwrotność średniej arytmetycznej liczb dodatnich a, b jest średnią harmoniczną odwrotności tych liczb., 4. Odwrotność średniej geometrycznej dwóch liczb dodatnich a, b jest średnia kwadratowa odwrotności tych liczb.
RGajGPTsaDEya2
Ćwiczenie 5
Dostępne opcje do wyboru: . Polecenie: Liczby a, b to liczby rzeczywiste dodatnie. Uzupełnij nierówności, przeciągając odpowiednie znaki.
R186o8F9MQBAQ
Ćwiczenie 6
Dopasuj wartość średniej winsorowskiej do odpowiedniego zestawu danych. 1, 2, 3, 4, 10 Możliwe odpowiedzi: 1. 11,6, 2. 5,4, 3. 2,6, 4. 7 8, 1, 12, 4, 6, 10 Możliwe odpowiedzi: 1. 11,6, 2. 5,4, 3. 2,6, 4. 7 2, 20, 10, 30, 4 Możliwe odpowiedzi: 1. 11,6, 2. 5,4, 3. 2,6, 4. 7 8, 5, 3, 12, 1 Możliwe odpowiedzi: 1. 11,6, 2. 5,4, 3. 2,6, 4. 7
RqL8WuPLM5rFA3
Ćwiczenie 7
Uporządkuj w odpowiedniej kolejności dowód twierdzenia: dla liczb dodatnich ab zachodzi nierówność a2+b22a+b2.
Dowód: Elementy do uszeregowania: 1. 2a2+2b24a2+2ab+b24 |·4, 2. 2a2+2b2-a2-b2-2ab0, 3. a2+b22a+b2, 4. a2-2ab+b20, 5. 2a2+2b2a2+2ab+b2, 6. a-b20, 7. a2+b22a2+2ab+b24, 8. a2+b222a+b22
3
Ćwiczenie 8

Wykaż, że dla dowolnych liczb nieujemnych a, b, c zachodzi nierówność

a2b3+b2c3+c2a3a+b+c

uzupełnij treść