Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1M5yn4JJbVrm
Jakie polecenie można wykorzystać do utworzenia pustego pliku? Możliwe odpowiedzi: 1. touch, 2. echofile, 3. create, 4. make file
1
Ćwiczenie 2
RHCGdwegSBPOj
Chcesz utworzyć 3 katalogi o nazwach: katalog1, moje pliki, reszta. Uzupełnij podaną składnię w taki sposób, aby system wykonał polecenie poprawnie. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 3
RcZCS5O2WKz2B
Ułóż poprawną składnię polecenia, które przekopiuje cały zawartość katalogu dane do katalogu adam_arch znajdującego się w katalogu /archiwa Elementy do uszeregowania: 1. cp, 2. pliki, 3. -r, 4. /archiwa/adam_arch
2
Ćwiczenie 4
RIvOyBzSxbxsQ
Chcesz utworzyć 3 katalogi o nazwach: katalog1, moje pliki, reszta. Uzupełnij podaną składnię w taki sposób, aby system wykonał polecenie poprawnie. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5
R1LnR3BfCoGMr
Chcesz przenieść zawartość katalogu moje_pliki, znajdującego się w bieżącej lokalizacji do katalogu kopie, zapisanego w katalogu głównym systemu. Którego polecenia użyjesz? Możliwe odpowiedzi: 1. mv -r moje_pliki /kopie, 2. mv -a /moje_pliki /kopie, 3. mv -av /moje_pliki /kopie, 4. mv -ar moje_pliki /kopie
2
Ćwiczenie 6
RYr5z6RDB8GlZ
Które z poleceń utworzy jednocześnie 3 pliki o nazwach: faktura, zamówienie, odbiór - w lokalizacji /dokumenty/pliki Możliwe odpowiedzi: 1. touch -a /dokumenty/pliki: faktura, zamówienie, odbiór, 2. touch /dokumenty/pliki/faktura, /dokumenty/pliki/zamówienie, /dokumenty/pliki/odbiór, 3. touch /dokumenty/pliki/faktura /dokumenty/pliki/zamówienie /dokumenty/pliki/odbiór, 4. touch -r /dokumenty/pliki/faktura /dokumenty/pliki/zamówienie /dokumenty/pliki/odbiór
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z grafiką, a następnie wykonaj polecenie.

Rcui0Cpm2fZMn
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1LtjkvN7NHYh
Chcesz przenieść się do katalogu domowego z lokalizacji /etc/apps/mysql. Wskaż, jakiego polecenie użyjesz? Możliwe odpowiedzi: 1. cd ~, 2. cd .., 3. cd /, 4. cd ?
RVswpyjy4rXnA
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
3
Ćwiczenie 8
R8mcQR86Ve2Ii
Elementy do uszeregowania: 1. element 1, 2. element 3, 3. element 2, 4. element 4