Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją przedstawiającą różne operacje wykonywane w systemie Linux, takie jak tworzenie plików i katalogów, kopiowanie ich czy usuwanie, a następnie wykonaj ćwiczenia.

R4USSDF6xAvIB1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1

Utwórz katalog o nazwie dokumentacja.

1
Ćwiczenie 2

Stwórz trzy puste pliki w katalogu dokumentacja.

1
Ćwiczenie 3

Skopiuj zawartości katalogu dokumentacja do nowego katalogu.

1
Ćwiczenie 4

Usuń katalog dokumentacja.

1
Ćwiczenie 5

Utwórz struktury katalogów o nazwie pliki.