Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Pliki i katalogi w połączeniu z terminalem Linux

Korzystając na co dzień z komputera, wykonujemy za jego pomocą dziesiątki czynności i zadań. Jedne z nich są proste i oczywiste, inne zaś mniej lub bardziej skomplikowane. Jedną z najbardziej podstawowych czynności, jakie wykonuje każdy z nas, jest zarządzanie plikami i katalogami.

Codziennie kopiujemy dziesiątki plików, tworzymy nowe czy też usuwamy niepotrzebne. Podobnie dzieje się z katalogami. Zarządzanie nimi jest proste, gdy korzystamy z graficznego interfejsu użytkownika. Za jego pomocą, przy użyciu myszy lub gestów, możemy w łatwy sposób tworzyć, przenosić i usuwać zasoby. Pojawia się jednak pytanie: co w sytuacji, gdy nie mamy do dyspozycji interfejsu graficznego, tylko konsolę tekstowąkonsola tekstowakonsolę tekstową? W takim przypadku również możemy zarządzać zasobami plikowymi - wystarczy znać podstawowe polecenia i komendy.

W systemie Linux wykorzystano hierarchiczną strukturę katalogów. Głównym katalogiem jest katalog / (tzw. root). Znajduje się w nim określona liczba katalogów i przyjęło się, że nie umieszcza się w nim kolejnych.

Oto lista tych katalogów:

katalog

Co zawiera?

/bin

wykonywalne pliki podstawowych narzędzi systemowych

/boot

pliki niezbędne do uruchomienia systemu

/dev

pliki, które nie są faktycznie plikami na dysku, lecz odnoszą się do urządzeń - za ich pośrednictwem system komunikuje się z urządzeniami

/etc

pliki konfiguracyjne, ustawienia systemowe

/home

pliki określające ustawienia każdego użytkownika, miejsce zapisu danych, np. dokumentów, obrazków, muzyki etc.

/lib

systemowe biblioteki dzielone zawierające funkcje, które są wykonywane przez wiele różnych programów

/media

dostęp do nośników wyjmowanych (miejsce montowania nośników wymiennych) (np. pendrive, CD‑ROM)

/mnt

miejsce montowania dysków (w dystrybucjach takich jak Ubuntu, dyski są montowane w /media)

/proc

wirtualny katalog zawierający dane o aktualnie uruchomionych procesach

/root

ustawienia głównego administratora każdego systemu uniksowego, który ma maksymalne uprawnienia

/sbin

pliki wykonywalne poleceń, które mogą być wykonywane tylko przez administratora

/tmp

pliki tymczasowe

/usr

dodatkowe programy, które umożliwiają pracę użytkownikowi systemu

/var

pliki systemowe, których zawartość często się zmienia (logi programów lub systemu, pliki HTML)

Słownik

katalog główny ( / )
katalog główny ( / )

nadrzędny katalog każdej dystrybucji systemu operacyjnego opartego na jądrze Linux; w tym katalogu znajdują się wszystkie inne katalogi; odpowiednikiem katalogu głównego w systemach Windows jest C:

konsola tekstowa
konsola tekstowa

program pozwalający na konfigurację urządzeń sieciowych (również systemów operacyjnych) z wykorzystaniem poleceń tekstowych

lokalizacja bieżąca
lokalizacja bieżąca

miejsce w strukturze katalogów systemu operacyjnego, w jakim aktualnie znajduje się zalogowany użytkownik