Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
REEkJ1IrSpUC4
Fotografia przedstawia grupę pingwinów. Mają czarno‑białe umaszczenie i pomarańczowe pióra wokół uszu. Również dzioby mają czarno‑pomarańczowy kolor.

Pliki i katalogi w systemie Linux

Źródło: Martin Wettstein, domena publiczna.

Praca z plikami i katalogami to jedna z podstawowych czynności, jakie codziennie wykonują użytkownicy komputerów oraz administratorzy systemów informatycznych, korzystający z graficznego interfejsu systemu operacyjnego. Trudności w użytkowaniu pojawiają się w momencie, gdy zarządzając plikami i katalogami, chcemy korzystać tylko z tekstowego interfejsu użytkownika. W takim wypadku niezbędna jest znajomość poleceń konsoli.

Z tego e‑materiału dowiesz się, jak wykorzystać polecenia konsoli systemu Linux do tworzenia, kopiowania i usuwania plików oraz katalogów.

Więcej informacji o systemie Linux znajdziesz w e‑materiałach:

Twoje cele
  • Przeanalizujesz, jak zarządzać plikami i katalogami z poziomu tekstowego interfejsu użytkownika.

  • Prześledzisz, dlaczego warto stosować polecenia konsoli w typowych zadaniach administracyjnych.

  • Scharakteryzujesz polecenia służące do zarządzania plikami i katalogami.

  • Zarządzisz plikami i katalogami za pomocą konsoli.