Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RcuomSf7VEeDp
Zdjęcie przedstawia metalowy element zdobiący drzewce sztandarów i chorągwi wszystkich jednostek wojskowych Wielkiej Armii, na wierzchu którego wytłoczona jest postać orła. Nad jego głową unosi się duża korona. O jaki symbol chodzi?
Źródło: Rama, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.
R1FcoK674aYrT
Możliwe odpowiedzi: 1. litera N, 2. orzeł, 3. pszczoła
RCkGFUsIdkh5S
Jaki symbol zdobił klamry pasów z epoki Napoleona? Możliwe odpowiedzi: 1. Litera N, 2. Orzeł, 3. Pszczoła
11
Ćwiczenie 2
Przeanalizuj opis wykresu obrazujący pobór we Francji w latach 1800–1813. Spośród podanych niżej odpowiedzi wskaż poprawną.
Przeanalizuj opis wykresu obrazujący pobór we Francji w latach 1800–1813. Spośród podanych niżej odpowiedzi wskaż poprawną.
Rs0SU5IezeP2O
Wykres kolumnowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Rok: 1800r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 30
 • 2. zestaw danych:
  • Rok: 1801r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 60
 • 3. zestaw danych:
  • Rok: 1802r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 60
 • 4. zestaw danych:
  • Rok: 1803r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 60
 • 5. zestaw danych:
  • Rok: 1804r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 60
 • 6. zestaw danych:
  • Rok: 1805r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 60
 • 7. zestaw danych:
  • Rok: 1806r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 80
 • 8. zestaw danych:
  • Rok: 1807r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 80
 • 9. zestaw danych:
  • Rok: 1808r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 80
 • 10. zestaw danych:
  • Rok: 1809r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 80
 • 11. zestaw danych:
  • Rok: 1810r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 110
 • 12. zestaw danych:
  • Rok: 1811r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 120
 • 13. zestaw danych:
  • Rok: 1812r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 120
 • 14. zestaw danych:
  • Rok: 1813r.
  • Liczba poborowych (w tysiącach): 140
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1LRn7C3ybFLM
Przeanalizuj tabelę, obrazującą pobór we Francji w latach 1800-1813 (zobacz schemat interaktywny). Wśród podanych niżej odpowiedzi zakreśl prawidłową. Pobór w napoleońskiej Francji: Możliwe odpowiedzi: 1. utrzymywał się na stałym poziomie., 2. obejmował coraz większą liczbę mężczyzn., 3. miał tendencję malejącą.
REAYP23qyngCv1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania: „Napoleon odnosił zwycięstwa nie tylko dzięki talentowi i udoskonaleniu sztuki wojennej z czasów rewolucji, ale i konsekwentnemu oraz okrutnemu drenażowi sił żywych Francji. W ciągu kilkunastu lat wojen powołał pod broń w systemie (uzupełnij) ponad 2 miliony (uzupełnij), co stanowiło 36% ogółu (uzupełnij) w wieku poborowym (a 7% (uzupełnij)). Nie wszyscy poborowi chętnie maszerowali do armii. Niektórzy jej unikali, nieraz dezerterowali, wielu się ukrywało”. Możliwe odpowiedzi: 1. poboru, 2. żołnierzy, 3. młodzieży, 4. ludności
Źródło: Andrzej Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008, s.246.
21
Ćwiczenie 4
R1PIy7IZbroiN
Połącz wydarzenia i ich bohaterów z właściwymi cytatami: Wydarzenie 1: Pierre Cambronne pod Waterloo w roku 1815. Rzucił te słowa na wezwanie Brytyjczyków do poddania się: … Wydarzenie 2: Józef Poniatowski pod Lipskiem w roku 1813. Utonął podczas ostatniej szarży, przedzierając się przez nurty Elstery. Ponoć przed śmiercią miał powiedzieć:… Wydarzenie 3: Jean Lannes pod Aspern-Essling w roku 1809, gdzie kula armatnia oberwała mu nogę. W ranę wdała się gangrena. Cytat 1: "Trzeba umrzeć mężnie". Cytat 2: „Gwardia umiera, ale się nie poddaje”. Cytat 2: „Za kilka godzin, Sire, utracisz człowieka, który bardzo cię kochał”.
Źródło: Ilustracje: domena publiczna, Wikimedia Commons.
ReXoIEDssBEXJ
Połącz w pary. W armii francuskiej śmierć towarzyszyła walczącym na co dzień. Połącz nazwiska i cytaty marszałków Napoleona z odpowiednimi ilustracjami. Wydarzenie 1: Pierre Cambronne pod Waterloo w roku 1815. Rzucił te słowa na wezwanie Brytyjczyków do poddania się:… Możliwe odpowiedzi: 1. „Za kilka godzin, Sire, utracisz człowieka, który bardzo cię kochał”., 2. "Trzeba umrzeć mężnie"., 3. „Gwardia umiera, ale się nie poddaje”. Wydarzenie 2: Józef Poniatowski pod Lipskiem w roku 1813. Utonął podczas ostatniej szarży, przedzierając się przez nurty Elstery. Ponoć przed śmiercią miał powiedzieć:… Możliwe odpowiedzi: 1. „Za kilka godzin, Sire, utracisz człowieka, który bardzo cię kochał”., 2. "Trzeba umrzeć mężnie"., 3. „Gwardia umiera, ale się nie poddaje”. Wydarzenie 3: Jean Lannes pod Aspern-Essling w roku 1809, gdzie kula armatnia oberwała mu nogę. W ranę wdała się gangrena. Miał powiedzieć:... Możliwe odpowiedzi: 1. „Za kilka godzin, Sire, utracisz człowieka, który bardzo cię kochał”., 2. "Trzeba umrzeć mężnie"., 3. „Gwardia umiera, ale się nie poddaje”.
21
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj schemat bitwy napoleońskiej. Obrazuje on manewr zmylenia wroga pozorowanym atakiem na skrzydła. Wstaw podpisy w odpowiednie miejsca do fazy I i fazy II.

RXkQyGQAQJSYW
Schemat przedstawia stojące wojska przeciwnika. W niedalekiej odległości od nich widoczne są stojące naprzeciw wojska francuskie. Dodatkowo wojska francuskie znajdują się w większym oddaleniu na wprost przeciwnika (kolumna przełamująca) i na jego prawej flance (kolumna oskrzydlająca).
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RICKfFsNKPVES
W kolejnym etapie bitwy wojska przeciwnika atakowane z prawej flanki przez kolumnę oskrzydlającą wycofywały z głównego szyku część żołnierzy na swoje prawe skrzydło. W wyniku tego lewa, frontalna linia stawała się osłabiona, bowiem brakowało tam żołnierzy. Sytuację tę wykorzystywała kolumna oskrzydlająca i atakowała to miejsce przeciwnika.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1JAJzajCGCDw
Na podstawie dostępnych ci źródeł oraz opisu poniższego schematu bitwy napoleońskiej przeanalizuj manewr zmylenia wroga pozorowanym atakiem na skrzydła. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 6
Przeanalizuj  opis malarskiego przedstawienia bitwy z epoki napoleońskiej. Po czym poznasz, że toczyła się ona właśnie wówczas? Podaj co najmniej cztery elementy charakterystyczne dla ówczesnych bitew, które uwzględnił autor obrazu.
Przeanalizuj  opis malarskiego przedstawienia bitwy z epoki napoleońskiej. Po czym poznasz, że toczyła się ona właśnie wówczas? Podaj co najmniej cztery elementy charakterystyczne dla ówczesnych bitew, które uwzględnił autor obrazu.
R3Pfb0etJqox8
François Gérard, Bitwa pod Austerlitz, 2 grudnia 1805, 1810 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R11I0ACdDg6mV
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeczytaj fragment opracowania z zakresu sztuki wojennej pt. Podręcznik ogólny służby ogólnej i sztabu dywizji w siłach zbrojnych z 1813 r., dotyczący roli służby szpiegowskiej w działaniach wojennych. Zaznacz w tekście fragmenty wskazujące jej zalety, konsekwencje jej braku oraz motywy kierujące ludźmi prowadzącymi działalność szpiegowską.

RkOLQ35AxPxGA
W podanym tekście wskaż fragmenty mówiące o zaletach roli działalności szpiegowskiej w armii: Nie ma nic ważniejszego w armii nad organizację tej służby. Aktualna informacja może dać zwycięstwo i uratować od błędów; wojna jest wątpliwa pod względem wyniku tylko dlatego, że można się pomylić co do ruchów wroga: ten, kto je zna bez zwłoki i niepewności, choćby miał mniejsze siły i talenty, nie musi się obawiać niefortunnego rozwoju wypadków. Jednak w zwykłych wojnach, szybki rekonesans jest niemożliwy do przeprowadzenia, a godne zaufania informacje są często uzyskiwane zbyt późno i z największą trudnością. Konieczne jest zatem, przy użyciu wszelkich środków, które talent może stworzyć lub odkryć, a zapał, umiejętności i aktywność mogą urzeczywistnić, aby pokonać przeszkody, które mnożą środki ostrożności wroga. Aby osiągnąć cel, którym jest zawsze oszukiwanie wroga co do tego, co chce wiedzieć, i dowiedzieć się, co jest w jego interesie, aby się ukryć, można używać tylko szpiegów. Istnieje kilka rodzajów szpiegów: jedni wykonują tę pracę z powodu osobistych namiętności, inni z powodu poświęcenia, jeszcze inni z pasji lub zawodowo, a wreszcie z powodu strachu. […] Kobiety i księża, zwłaszcza w krajach katolickich, często dostarczają najbardziej użyteczne informacje.
Źródło: Paul Thiébault, Manuel général du service des états-majors généraux et divisionnaires dans les armées, 1813, str. 95.
R1HStJ6rqmFEo
Przeczytaj fragment opracowania z zakresu sztuki wojennej pt. Podręcznik ogólny służby ogólnej i sztabu dywizji w siłach zbrojnych z 1813 r., dotyczący roli służby szpiegowskiej w działaniach wojennych. Wskaż te fragmenty w tekście wskazujące jej zalety, konsekwencje jej braku oraz motywy kierujące ludźmi prowadzącymi działalność szpiegowską. Nie ma nic ważniejszego w armii nad organizację tej służby. Aktualna informacja może dać zwycięstwo i uratować od błędów;1. motywy kierujące ludźmi prowadzącymi działalność szpiegowską, 2. konsekwencje jej braku, 3. zalety, 4. konsekwencje jej braku, 5. zalety
Wojna jest wątpliwa pod względem wyniku tylko dlatego, że można się pomylić co do ruchów wroga:1. motywy kierujące ludźmi prowadzącymi działalność szpiegowską, 2. konsekwencje jej braku, 3. zalety, 4. konsekwencje jej braku, 5. zalety
Ten, kto je zna bez zwłoki i niepewności, choćby miał mniejsze siły i talenty, nie musi się obawiać niefortunnego rozwoju wypadków.1. motywy kierujące ludźmi prowadzącymi działalność szpiegowską, 2. konsekwencje jej braku, 3. zalety, 4. konsekwencje jej braku, 5. zalety
Jednak w zwykłych wojnach szybki rekonesans jest niemożliwy do przeprowadzenia, a godne zaufania informacje są często uzyskiwane zbyt późno i z największą trudnością.1. motywy kierujące ludźmi prowadzącymi działalność szpiegowską, 2. konsekwencje jej braku, 3. zalety, 4. konsekwencje jej braku, 5. zalety
Konieczne jest zatem, przy użyciu wszelkich środków, które talent może stworzyć lub odkryć, a zapał, umiejętności i aktywność mogą urzeczywistnić, aby pokonać przeszkody, które mnożą środki ostrożności wroga. Aby osiągnąć cel, którym jest zawsze oszukiwanie wroga co do tego, co chce wiedzieć, i dowiedzieć się, co jest w jego interesie, aby się ukryć, można używać tylko szpiegów.
Istnieje kilka rodzajów szpiegów: jedni wykonują tę pracę z powodu osobistych namiętności, inni z powodu poświęcenia, jeszcze inni z pasji lub zawodowo, a wreszcie z powodu strachu.1. motywy kierujące ludźmi prowadzącymi działalność szpiegowską, 2. konsekwencje jej braku, 3. zalety, 4. konsekwencje jej braku, 5. zalety […] Kobiety i księża, zwłaszcza w krajach katolickich, często dostarczają najbardziej użyteczne informacje.
31
Ćwiczenie 8
Poszukaj informacji na temat autora tekstu źródłowego z poprzedniego ćwiczenia. Dlaczego na paryskim Łuku Triumfalnym zostało umieszczone jego nazwisko?
Poszukaj informacji na temat autora tekstu źródłowego z poprzedniego ćwiczenia. Dlaczego na paryskim Łuku Triumfalnym zostało umieszczone jego nazwisko?
R2159dqehQdUE
Inskrypcje na Łuku Triumfalnym.
Źródło: Rama, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 2.0.
Ry3fA4G87pb9Z
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
31
Ćwiczenie 9

Poniższy schemat obrazuje organizację Wielkiej Armii. Przeciągnij ilustracje z żołnierzami odpowiednich formacji i pojęcia we właściwe miejsca schematu.

RBh8fP05kN2Y21
Jaką rolę w armii francuskiej pełnili dragoni?
Źródło: Contentplus sp. z o.o. na podstawie Claudio Nardi, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rt8DkiMeeFYnY
(Uzupełnij).