Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1IveXasTqfpO1
Ćwiczenie 1
Błąd nieformalny to błąd polegający na tym, że... Możliwe odpowiedzi: 1. dowodzenie nie ma żadnej przesłanki., 2. dowodzenie nie ma tezy., 3. dowodzenie zawiera przesłankę, która jest fałszywa., 4. wszystkie przesłanki (w tym niejawne) dowodzenia są prawdziwe, a wniosek mimo tego jest nieprawdziwy.
R1eWKUfulkMjY1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie tak, aby było prawdziwe. Fałszywa przesłanka to tyle, co 1. przesłanka, która w istocie jest ukrytą tezą, 2. każde stwierdzenie niezwiązane z tezą dowodzenia, 3. przesłanka zawierająca niejednoznaczny termin, 4. stwierdzenie nieprawdziwe podane w dowodzeniu jako wspierające tezę.
RpGFMhsTuD3Dv1
Ćwiczenie 3
Podawanie w argumentacji fałszywej przesłanki zazwyczaj wynika z... Możliwe odpowiedzi: 1. natury tezy będącej przedmiotem dowodzenia., 2. braku wiedzy dowodzącego., 3. intencji manipulacji., 4. nieznajomości reguł logiki.
11
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z poniższym rozumowaniem:

Każdy uczeń chodzi do szkoły rozumianej jako budynek, w którym odbywają się zajęcia.
Jan nie chodzi do szkoły w tym znaczeniu.
Zatem Jan nie jest uczniem

Czy to rozumowanie jest poprawne formalnie? Uzasadnij swoją ocenę.

RXudXx8yZYqpo
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Popraw rozumowanie z poprzedniego ćwiczenia. Niech wniosek będzie ten sam, ale przesłanki nie będą fałszywe.

RtZo2UYhkvyRO
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Jak należy postąpić, kiedy nie jesteśmy w stanie zweryfikować przesłanki w przedstawionym nam dowodzeniu? Opisz strategię postępowania.

R17tw0a7vh15Q
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przysłuchując się dowolnej wymianie zdań wśród twoich bliskich lub znajomych przeprowadź następnie próbę ustalenia motywacji, jakie kierowały nimi w rozmowie. Zastosuj w tym celu klasyfikację sześciu typów motywacji zaproponowaną w e‑materiale. Rezultaty spisz w krótkiej notatce.

Uczestnicząc w dowolnej wymianie zdań wśród twoich bliskich lub znajomych przeprowadź następnie próbę ustalenia motywacji, jakie kierowały nimi w rozmowie. Zastosuj w tym celu klasyfikację sześciu typów motywacji zaproponowaną w e‑materiale. Rezultaty spisz w krótkiej notatce.

RZn7cYz4SV102
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeprowadź ankietę wśród znacznej grupy bliskich i dalszych znajomych. Celem badania jest ustalenie, jakie intencje najczęściej przyświecają osobom angażującym się w rozmowę. Zastosuj w tym celu klasyfikację podaną w e‑materiale.

RVWMzvnYbcSAa
(Uzupełnij).