Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RNSkYp3EX9NYk1
Ćwiczenie 1
Wybierz (z podanych) zagrożenie występujące w atmosferze w skali lokalnej. Możliwe odpowiedzi: 1. smog, 2. niszczenie warstwy ozonowej, 3. wzrost efektu cieplarnianego, 4. efekt szklarniowy
R1IeJC8NRsPl11
Ćwiczenie 2
Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Dziury ozonowe powstają w wysokich szerokościach geograficznych głównie pod wpływem Możliwe odpowiedzi: 1. freonów, 2. smogu, 3. efektu cieplarnianego, 4. tlenu
R1cCF4Icn8eb31
Ćwiczenie 3
Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Zanieczyszczenia atmosfery są niebezpieczne, ponieważ: Możliwe odpowiedzi: 1. mogą powodować wiele chorób, nawet śmiertelnych, 2. brzydko pachną, 3. osadzają się na szybach, które przez to trzeba częściej myć, 4. zwiększają ryzyko huraganów
RfPQuKHXO2XQN1
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń prawdziwość podanych zdań.. Największy zanik ozonu stratosferycznego jest obserwowany nad Arktyką. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Powstanie warstwy ozonowej umożliwiło pojawienie się na Ziemi organizmów lądowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Blisko powierzchni Ziemi ozon jest trucizną i powoduje uszkodzenia struktur komórkowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ozon w troposferze chroni Ziemię przed efektem cieplarnianym oraz spowalnia proces powstawania kwaśnych opadów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kwaśny deszcz ma wpływ jedynie na organizmy żywe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
REVAFX7oyQdcS2
Ćwiczenie 5
Wybierz sposoby przeciwdziałania nasileniu efektu cieplarnianego Możliwe odpowiedzi: 1. Ochrona istniejących obszarów leśnych, zalesianie nieużytków, 2. Ochrona powierzchni Ziemi przed nadmiernym ogrzaniem, 3. Stopniowe odejście od energetyki jądrowej, 4. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery
R1TBtAcI8SQ9Z2
Ćwiczenie 6
Wstaw poprawne wyrażenia w zdaniach. Jednym ze skutków wzrostu efektu cieplarnianego jest rozmarzanie wieloletniej zmarzliny, które może być przyczyną1. Pojezierza Kaszubskiego, 2. zwiększenia, 3. skóry, 4. serca, 5. budowa elektrowni cieplarnianych, 6. Żuław Wiślanych, 7. ograniczenie emisji freonów do atmosfery, 8. zmniejszenia produktywności rolnej obszarów tajgi i tundry.
Przeciwdziałaniem nasilenia efektu cieplarnianego może być 1. Pojezierza Kaszubskiego, 2. zwiększenia, 3. skóry, 4. serca, 5. budowa elektrowni cieplarnianych, 6. Żuław Wiślanych, 7. ograniczenie emisji freonów do atmosfery, 8. zmniejszenia.
Skutkiem rozpadu ozonu w stratosferze na cząsteczki tlenu O2 są u ludzi choroby 1. Pojezierza Kaszubskiego, 2. zwiększenia, 3. skóry, 4. serca, 5. budowa elektrowni cieplarnianych, 6. Żuław Wiślanych, 7. ograniczenie emisji freonów do atmosfery, 8. zmniejszenia. Podniesienie się poziomu mórz i oceanów w wyniku topnienia lodowców i lądolodów spowoduje zalanie w Polsce, w pierwszej kolejności, obszaru 1. Pojezierza Kaszubskiego, 2. zwiększenia, 3. skóry, 4. serca, 5. budowa elektrowni cieplarnianych, 6. Żuław Wiślanych, 7. ograniczenie emisji freonów do atmosfery, 8. zmniejszenia.
31
Ćwiczenie 7

Korzystając z poniższego tekstu i własnej wiedzy, zaproponuj trzy działania, jakie mogą podjąć mieszkańcy Kiribati, by dostosować się do podnoszenia się poziomu morza, które jest skutkiem efektu cieplarnianego.

Ponieważ zmiany klimatyczne w dalszym ciągu zagrażają nisko położonym wyspom Kiribati na Pacyfiku, miejscowi urzędnicy planują ochronę przed wzrostem poziomu mórz i innymi skutkami globalnego ocieplenia. Kiribati są uznawane za jeden z regionów świata, które jest najbardziej zagrożony zmianami klimatycznymi.

Kiribati to wyspy będące domem dla 100 tys. ludzi, które wznoszą się na nie więcej niż 2,5 metra nad poziomem morza. Jeśli poziom morza podniesie się o co najmniej 80 centymetrów – jak podaje Inside Climate News – ponad 80 proc. wysp nie będzie nadawało się do zamieszkania. «Czy nam się to podoba, czy też nie, jesteśmy przypadkiem testowym» – powiedział były prezydent Bali, Anote Tong w oświadczeniu dla Inside Climate News. «Pójdziemy na dno» – dodaje.

«Ludzie najprawdopodobniej dostosują się do wzrostu poziomu morza poprzez podniesienie swoich domów lub przemieszczanie się w głąb lądu, szczególnie jeśli zmiany będą stopniowe» – napisał World Bank w oświadczeniu. «Niemniej jednak podniesienie się poziomu morza może wywrzeć głęboki wpływ na gospodarkę Kiribati, zalewając groble, które obecnie łączą wysepki Tarawa, zakłócając w ten sposób powiązania społeczno‑gospodarcze» – twierdzą eksperci.

R18PeNgo1gcWW
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Korzystając z poniższego tekstu i własnej wiedzy, zaproponuj cztery działania, które mogą zmniejszyć ilość zanieczyszczeń wchłanianych z atmosfery przez organizm człowieka.

Jak podaje WHO, ponad 80 proc. ludzi zamieszkujących tereny miejskie oddycha powietrzem niespełniającym wyznaczonych przez nią norm jakości. W Polsce z powodu powietrza bardzo złej jakości w ciągu roku umiera przedwcześnie ponad 48 tysięcy osób.

Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym związanych ze smogiem nie jest łatwą sprawą z całkiem oczywistych powodów: nie da się nie wychodzić z domu czy nie otwierać okien. Można jednak zmniejszyć ilość zanieczyszczeń przyjętych poprzez płuca […].

R18PeNgo1gcWW
(Uzupełnij).