Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Poniżej przedstawiono dane dotyczące grup, które przeprowadziły co najmniej 100 ataków terrorystycznych w 2019 roku. Na jej podstawie oceń, czy informacje w drugiej tabeli są prawdziwe.

Lp.

Nazwa grupy dokonujących ataki

Liczba ataków

Liczba ofiar śmiertelnych (wraz ze sprawcami)

1

Talibowie

1375

7531

2

Ansar Allah (Huti)

579

983

3

Państwo Islamskie

461

1252

4

Boko Haram

348

1954

5

Asz‑Szabab

330

864

6

Komunistyczna Partia Indii (Maoistowska)

238

146

7

Nowa Armia Ludowa

192

155

8

Komunistyczna Partia Nepalu

134

7

9

Ekstremiści fulańscy (Fulbe)

118

426

R9FPs7zgXhMd1
Łączenie par. . 1. W 2019 roku najwięcej ataków terrorystycznych na świecie przeprowadzili fundamentaliści islamscy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. W 2019 roku najwięcej ataków terrorystycznych przeprowadziło ugrupowanie islamistyczne z Syrii.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. W 2019 roku średnio najwięcej ofiar powodowały ataki dokonywane przez ugrupowanie islamistyczne z Afganistanu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 4. W 2019 roku wśród najbardziej aktywnych grup przeprowadzających ataki terrorystyczne znalazły się ugrupowania komunistyczne (maoistyczne) z Azji, jednakże ich działania stosunkowo rzadko powodowały śmierć.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 2

Poniżej przedstawiono dane o atakach terrorystycznych według rodzajów ekstremizmów motywujących do ich przeprowadzenia w Stanach Zjednoczonych w latach 2015‑2019. Uwzględniono tylko te rodzaje ekstremizmów, które wywołały co najmniej 10 ataków albo 10 ofiar śmiertelnych.

Lp.

Rodzaj ekstremizmu

Liczba ataków

Liczba ofiar śmiertelnych

1

Antyrządowy

7

64

2

Antymuzułmański

32

5

3

Antypolicyjny

7

11

4

Antysemicki

16

17

5

Przeciw ludności białej

12

10

6

Za mimowolnym celibatem

2

13

7

Dżihadystyczny

23

86

8

Neonazistowski

4

12

9

Wspierający prezydenta Trumpa

16

0

10

Nacjonalistyczny/supremacja rasy białej

34

64

Na podstawie tych statystyk zaznacz trzy główne rodzaje zagrożeń terrorystycznych dla Stanów Zjednoczonych.

R16HUo0sziryl
Możliwe odpowiedzi: 1. Ekstremizm dżihadystyczny (islamistyczny)
, 2. Ekstremizm neonazistowski, 3. Ekstremizm rasowo‑etniczny, 4. Ekstremizm prawicowo‑nacjonalistyczny, 5. 
Ekstremizm antysemicki
R1Zg7I8eltXqX2
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
211
Ćwiczenie 4

Poniżej przedstawiono dane o krajach, w których przeprowadzono co najmniej 250 ataków terrorystycznych w 2019 roku. Scharakteryzuj sytuację polityczną państw z największą liczbą ataków terrorystycznych.

Zapoznaj się z opisem danych o krajach, w których przeprowadzono co najmniej 250 ataków terrorystycznych w 2019 roku. Scharakteryzuj sytuację polityczną państw z największą liczbą ataków terrorystycznych.

R1KXUL4lB7AlT
RPZFVlAVtbbIX
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Poniższy wykres przedstawia zmianę liczby krajów, które doświadczyły ataków terrorystycznych ze strony ugrupowania o nazwie Państwo Islamskie – w tym organizacji powiązanych z tym ugrupowaniem oraz „samotnych wilków” przysięgających wierność ISIS. Wykorzystując informacje zawarte na wykresie, wykaż wpływ istnienia Państwa Islamskiego jako pseudopaństwa na zasięg przestrzenny aktywności Państwa Islamskiego jako ugrupowania terrorystycznego.

Zapoznaj się z danymi wykresu przedstawiającego zmianę liczby krajów, które doświadczyły ataków terrorystycznych ze strony ugrupowania o nazwie Państwo Islamskie – w tym organizacji powiązanych z tym ugrupowaniem oraz „samotnych wilków” przysięgających wierność ISIS. Wykorzystując informacje zawarte na wykresie, wykaż wpływ istnienia Państwa Islamskiego jako pseudopaństwa na zasięg przestrzenny aktywności Państwa Islamskiego jako ugrupowania terrorystycznego.

RK2kWxr01nnmI
R7uZeqj7Razlw
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Na podstawie poniższego tekstu zdefiniuj negatywny skutek społeczny wywołany działaniami na rzecz walki z terroryzmem w państwach takich jak Jemen.

1

Raport – Jemen: Ulegając pod presją – (Yemen: Cracking Down Under Pressure) dokumentuje szereg przypadków naruszeń praw człowieka, w tym bezprawnego zabijania osób podejrzanych o związki z Al‑Kaidą lub aktywistów z Ruchu Południowego Jemenu, a także przypadków arbitralnych aresztowań i nierzetelnych procesów sądowych.

Jemeńczycy, którzy są podejrzani o wspieranie szyickich rebeliantów z północnego regionu Sada, lub separatystów z Ruchu Południowego Jemenu, również narażeni zostali na pobicia, arbitralne aresztowania, niesprawiedliwe procesy sądowe przed specjalnymi sądami. Na takie niebezpieczeństwo szczególnie narażeni są dziennikarze, dysydenci, obrońcy praw człowieka oraz wszelkie osoby krytykujące działania rządu.

Wiele osób zostało uprowadzonych bez wieści na tygodnie lub miesiące przez służby bezpieczeństwa, wobec których w dużym stopniu nie egzekwuje się odpowiedzialności, gdyż podlegają przede wszystkim prezydentowi Alemu Abdullahowi Salehowi.

Bardzo niepokojącą jest postawa władz Jemenu, które naciskane przez Stany Zjednoczone i inne kraje by walczyć z Al‑Kaidą, a przez Arabię Saudyjską, by uporać się z szyickimi rebeliantami z północy, powołują się na publiczne bezpieczeństwo jako pretekst do uporania się z opozycją i uciszenia wszelkich głosów krytyki, powiedział Malcolm Smart, dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

Wszelkie kroki podjęte na rzecz walki z terroryzmem lub ochrony bezpieczeństwa powinny być oparte na zasadach ochrony praw człowieka.

Indeks górny Źródło: Amnesty International, Raport: Jemen. Łamanie praw człowieka w imię walki z terroryzmem 2010, [online], dostępny w internecie: https://amnesty.org.pl/raport‑jemen-%C5%82amanie‑praw‑cz%C5%82owieka‑w-imi%C4%99‑walki‑z-terroryzmem/ Indeks górny koniec

RJ2oQPUDrqDGt
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z artykułem na temat roli kobiet w Państwie Islamskim. Dlaczego po upadku stolicy PI wśród rekrutów znajduje się coraz więcej kobiet? Jak przeprowadzone badanie może wpływać na bezpieczeństwo na świecie?

1

– Kobiety stały się dla „Państwa Islamskiego” nieodzowne zarówno w walce na froncie, jak i na Zachodzie – wyjaśniła dyrektor Europolu Catherine De Bolle podczas prezentacji raportu w Hadze. Udział w dżihadzie prezentowany jest przez ISIS jako „moralny obowiązek” kobiet.

Od czasu pokonania „Państwa Islamskiego” w Syrii w marcu br. kobiety są coraz częściej werbowane do walki zbrojnej. Nie oznacza to jednak zmiany salafickiej ideologii, która miejsce kobiety nadal widzi w domu przy mężu. Jej podstawowym zadaniem pozostaje rodzenie dzieci i wychowywanie synów na bojowników ISIS.

Analizie została poddana propaganda terrorystów w internecie. Ich celem jest utworzenie kalifatu. Do tego kobiety są niezbędne, bo – jak podkreślają eksperci – będą w przyszłości odgrywać istotną rolę także w mediach, w opiece medycznej i w edukacji. Takie podejście odróżnia „Państwo Islamskie” od talibów w Afganistanie czy Boko Haram w zachodniej Afryce.

Raport Europolu kończy z pewnymi mitami. Kobiety „Państwa Islamskiego” nie mogą już twierdzić, że nie mają nic wspólnego z terroryzmem, że nie znają celów swojej organizacji i że zajmują się tylko domem i dziećmi. Dyrektor Europolu podkreśla, że muzułmankom w procesie rekrutacji uświadamia się ich osobisty obowiązek wspierania dżihadu. – Jako nagrodę obiecuje im się drogę do raju – mówi De Bolle.

Indeks górny Źródło: Państwo Islamskie werbuje kobiety, [dostęp online:]  Indeks górny koniecIndeks górny dw.com/pl/pa%C5%84stwo‑islamskie‑werbuje‑kobiety/a‑49219056.

RcvNDEsh2t7rx
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W 2016 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie danych o przelocie pasażera (PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości. Była ona wiele lat procedowana ze względu na ryzyko łamania praw człowieka. Na podstawie poniższego tekstu wydedukuj, o jakie trzy prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej chodziło.

1

W ramach tych działań dane PNR można wykorzystywać na kilka sposobów:

  • do oceny pasażerów przed przylotem lub wylotem według określonych kryteriów ryzyka lub do identyfikacji konkretnych osób,

  • do opracowywania takich kryteriów ryzyka,

  • w konkretnych dochodzeniach lub postępowaniach sądowych.

Aby chronić prawa podstawowe (…), dyrektywa do pewnego stopnia ogranicza przekazywanie, przetwarzanie i zatrzymywanie danych PNR. Otóż:

  • nie wolno gromadzić ani wykorzystywać danych szczególnie chronionych,

  • dane można przechowywać tylko przez 5 lat, a po 6 miesiącach należy je zanonimizować, tak by uniemożliwić identyfikację osoby, której dotyczą,

  • państwa członkowskie muszą ustanowić jednostkę ds. informacji o pasażerach odpowiedzialną za dane i ich ochronę, a w skład takiej jednostki musi wchodzić inspektor ochrony danych,

  • państwa członkowskie muszą dopilnować, by pasażerowie byli jasno informowani o gromadzeniu ich danych i o przysługujących im prawach,

  • zautomatyzowane przetwarzanie danych PNR nie może być jedyną podstawą decyzji wywołujących niekorzystne skutki prawne lub mających poważne skutki dla danej osoby,

  • dane pasażera można przekazywać państwom trzecim tylko w rzadkich i indywidualnych przypadkach.

Indeks górny Źródło: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Kontrola nad danymi o przelocie pasażera (PNR) 2020, [online], dostępny w internecie: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight‑against‑terrorism/passenger‑name‑record/ Indeks górny koniec

RB9gLH3XoFJJM
(Uzupełnij).