Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R62xplRKvAI1P
Do czego wykorzystujemy zmienną? Możliwe odpowiedzi: 1. Do przechowywania pojedynczych danych określonego typu i wielokrotnego jej używania, 2. Do sprawdzania warunków, 3. Do przechowywania wielu danych określonego typu i wielokrotnego jej używania
1
Ćwiczenie 2
R4sJot7DUbUOE
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 3
Rufo2alfb2jAm
Jakie dane przechowuje zmienna typu float? Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba zmiennoprzecinkowa, 2. Liczba całkowita, 3. Ciąg znaków
2
Ćwiczenie 4
R16ImfujvgAGw
Wskaż, który z typów danych lepiej nadaje się do przechowywania napisów. Możliwe odpowiedzi: 1. string, 2. character
2
Ćwiczenie 5
R17dyYkEU7lVP
Czy można powiedzieć, że łańcuch znakowy 'string' jest tablicą danych typu 'character'? Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, 2. Nie
3
Ćwiczenie 6
R1HUP5Qv8Xl8T
Który z poniższych typów zmiennoprzecinkowych jest bardziej precyzyjny?
1. float, 2. double
3
Ćwiczenie 7
R7NnlWfX3bhZx
Do czego można użyć zmiennej typu 'boolean'? Możliwe odpowiedzi: 1. Do przechowywania wyniku, czy dany warunek został spełniony, 2. Do przechowywania pojedynczego elementu ciagu tekstowego, 3. Do zapisywania w niej wyniku obliczeń
3
Ćwiczenie 8
RPqVaRUySvyb7
Czy w zmiennej typu integer można przechować wartość liczbową z przecinkiem? tak|nie
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida