Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RIRWckPBOGnfb1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie wybierając poprawną odpowiedź z nawiasu.

Jeżeli ciało porusza się ze stałą prędkością, to oznacza, że wypadkowa siła działająca na nie jest (większa od zera / równa zero / mniejsza od zera).
R1KlASerMU0ph1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie wybierając poprawną odpowiedź z nawiasu.

Opadająca swobodnie w cieczy metalowa kulka, dla której siły wyporu oraz oporu cieczy równoważą siłę grawitacji porusza się ruchem (jednostajnie przyspieszonym / jednostajnym / jednostajnie opóźnionym).
RYsRhFJp1GaEg1
Ćwiczenie 3
Które ze stwierdzeń są prawdziwe: Możliwe odpowiedzi: 1. I zasada dynamiki odnosi się do ruchu ciała ze stałą prędkością., 2. I zasada dynamiki odnosi się do ruchu jednostajnie przyspieszonego., 3. I zasada dynamiki odnosi się do równowagi sił., 4. I zasada dynamiki odnosi się do braku równowagi sił działających na ciało w celu wprawienia go w ruch.
2
Ćwiczenie 4
R1cE3ltqfVHG9
Na klocek poruszający się ruchem jednostajnym po poziomej powierzchni działa siła o wartości F = 40 N. Wyznacz współczynnik tarcia klocka o podłoże, wiedząc że jego masa jest równa m = 50 kg, a przyspieszenie ziemskie g = 9,81 m/s2. Wynik podaj z dokładnością do jednej cyfry znaczącej. Odp.: Tu uzupełnij
R12add3xcvTES2
Ćwiczenie 5
Na klocek poruszający się po płaskiej powierzchni działają siły: tarcie T, opór powietrza Fop oraz siła zewnętrzna F, z jaką klocek jest pchany. Jaki związek między tymi siłami zapewni stałą prędkość ruchu klocka? Możliwe odpowiedzi: 1. T+Fop-F=0, 2. T+Fop+F=0, 3. T-Fop+F=0, 4. T-Fop-F=0
R1RAee25X6aCE3
Ćwiczenie 6
Na zawodach w przeciąganiu liny spotykają się dwie drużyny, przy czym jedna z nich dysponuje trzema zawodnikami potrafiącymi przeciągać linę z siłami o wartościach 1,0 kN, 1,2 kN i 1,3 kN. W przeciwnej drużynie jest dwóch zawodników, ale bardzo solidarnych - ciągną z identycznymi siłami. Zawody zakończyły się remisem. Wyznacz siłę, jaką dysponuje każdy z zawodników drużyny dwuosobowej. Odp.: Tu uzupełnij kN
R12Dt2siP0lrw3
Ćwiczenie 7
Sklasyfikuj siły, dzieląc je na te, które mogą wywołać ruch i siły, które powstrzymują ruch.

1. Siły wywołujące ruch: ...
2. Siły powstrzymujące ruch: ...

Możliwe odpowiedzi:
a. siła dziecka ciągnącego sanki
b. siła generowana przez silnik samochodu
c. siła sprężystości w położeniu równowagi
d. siła sprężystości w maksymalnym odkształceniu sprężyny
e. siła oporu ośrodka
f. siłą tarcia
g. siła odepchnięcia się łyżwiarki na lodowisku
h. siła nośna spadochronu
R3Q0L5NtYVv6a3
Ćwiczenie 8
Tekst alternatywny w opracowaniu - konsultacja merytoryczna.