Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RJtTpdh2ixdSz
Wstaw właściwy tekst w odpowiednie miejsca na poniższym rysunku. W szczególności:

1) Rozszyfruj, jaką substancję (H20, czy C02) opisuje przestawiony diagram fazowy.
2) Podpisz osie tego diagramu.
3) Nazwij oznaczone strzałkami procesy termodynamiczne.
4) Przypisz właściwe nazwy charakterystycznym punktom tego wykresu.
RNMGT0Ys5gppp
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawną odpowiedź. Zmianę stanu skupienia z ciała stałego w ciecz nazywamy: Możliwe odpowiedzi: 1. topnieniem, 2. wrzeniem, 3. sublimacją
RHPopE4XMj1kc1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie: Jednoskładnikowy układ w równowadze termodynamicznej może zawierać (tylko jedną / najwyżej dwie / jedną, dwie lub trzy) fazy materii.
RHSczt9HcfU9s1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdanie: Poniżej temperatury punktu potrójnego substancja (może / nie może) występować w stanie ciekłym.
R1JLC9oFpMhjq1
Ćwiczenie 4
Uzupełnij zdanie: Powyżej temperatury punktu krytycznego substancja występuje wyłącznie w stanie (gazowym / ciekłym).
2
Ćwiczenie 5
R1Fe9Sr5aQr38
2
Ćwiczenie 6

Na diagramie fazowym wody zaznaczono punkty A i B odpowiadające stanom o jednakowym ciśnieniu 1,013105 Pa i o temperaturach -20°C120°C. Układ przeszedł od stanu A do stanu B. Opisz przemiany, jakie doprowadziły do zmiany stanu układu. Jaki był stan skupienia wody w stanie A, a jaki w stanie B?
Wpisz swoją odpowiedź w przygotowaną ramkę, a następnie porównaj ją z odpowiedzią wzorcową.

RK3536Q2Wrtu0
uzupełnij treść
Rhqdk81HLtNZx
Ćwiczenie 6
Zaznacz poprawną odpowiedź. Zmianę stanu skupienia z ciała stałego w parę nazywamy: Możliwe odpowiedzi: 1. topnieniem, 2. wrzeniem, 3. sublimacją
2
Ćwiczenie 7

Na diagramie fazowym wody zaznaczono punkty A i B odpowiadające stanom o jednakowej temperaturze i o różnych ciśnieniach. Układ przeszedł od stanu A do stanu B. Opisz przemiany, jakie doprowadziły do zmiany stanu układu. Jaki był stan skupienia wody w stanie A, a jaki w stanie B? Wpisz swoje odpowiedzi w przygotowaną ramkę, a następnie porównaj ją z odpowiedzią wzorcową.

RnD3WU5sNYKNH
uzupełnij treść
R150KSuZXxbYt
Ćwiczenie 7
Zaznacz poprawną odpowiedź. Dwutlenek węgla przy ciśnieniu normalnym może występować w: Możliwe odpowiedzi: 1. tylko jednym stanie skupienia, 2. w dwóch stanach skupienia, 3. w trzech stanach skupienia
2
Ćwiczenie 8

Dwutlenek węgla o temperaturze 20°C i ciśnieniu normalnym zamknięto w butli i przy stałym ciśnieniu oziębiano, aż do otrzymania dwutlenku węgla w stanie stałym. Zaznacz na wykresie fazowym punkty początkowy i końcowy tej przemiany. Jaka przemiana fazowa w tym układzie zaszła? Wpisz swoją odpowiedź w przygotowaną ramkę, a następnie porównaj ją z odpowiedzią wzorcową.

R1OqgHALMX10p
uzupełnij treść
RXWiLXT69aKSS
Ćwiczenie 8
Zaznacz poprawną odpowiedź. Dwutlenek węgla przy ciśnieniu normalnym może występować w: Możliwe odpowiedzi: 1. tylko jednym stanie skupienia, 2. w dwóch stanach skupienia, 3. w trzech stanach skupienia