Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Reguła faz Gibbsa

Obejrzyj film samouczek, z którego dowiesz się, jakie informacje nt. termodynamicznych własności substancji można uzyskać analizując jej diagram fazowy.

Zapoznaj się z filmem samouczkiem, z którego dowiesz się, jakie informacje nt. termodynamicznych własności substancji można uzyskać analizując jej diagram fazowy.

R1Wgr9weaVuyy
Zapoznaj się z audiodeskrypcją samouczka.
Ćwiczenie 1

W odpowiednie miejsca na diagramie fazowym wody wstaw nazwy prawidłowych przemian fazowych, które towarzyszą przekraczaniu krzywych współistnienia faz:

R1UPB1jlbtwP4
Unnamed
R18qTlZd3FswX
Ćwiczenie 1
Wybierz poprawne odpowiedzi. Na wykresie fazowym krzywa rozdzielająca gaz i ciecz oznacza: Możliwe odpowiedzi: 1. wrzenie, 2. skraplanie, 3. krzepnięcie
Ćwiczenie 2

Na diagramie fazowym wody zaznaczono punkty A i B. Układ przeszedł od stanu A do stanu B. Opisz przemiany, jakie doprowadziły do zmiany stanu układu. Jakie fazy zawierał układ w stanie A i w stanie B? Ile jest parametrów niezależnych w stanie A, a ile w stanie B? Wpisz swoją odpowiedź w przygotowaną ramkę a następnie porównaj ją z odpowiedzią wzorcową.

RmGKQgwI7P6qG
uzupełnij treść
R1WyL5lomnDm8
Ćwiczenie 2
Wybierz poprawne odpowiedzi. Na wykresie fazowym krzywa rozdzielająca gaz od ciała stałego oznacza: Możliwe odpowiedzi: 1. krzepnięcie, 2. sublimację, 3. resublimację