Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RDiIimre7GfTA1
Ćwiczenie 1
Prawidłowy zakres pH krwi wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. od 7,35 do 7,45, 2. od 6,35 do 6,45, 3. od 7,45 do 7,55, 4. od 7,25 do 7,35
R1DNePuIQ5Czm1
Ćwiczenie 2
Połącz poniższe pojęcia z ich poprawnymi opisami. ciśnienie onkotyczne Możliwe odpowiedzi: 1. ciśnienie wewnątrznaczyniowe, warunkowane przez białka koloidalne osocza, 2. zdolność do przeciwstawiania się zmianom pH przez związki wchodzące w skład danego buforu, 3. skala ilościowa mówiąca o kwasowości i zasadowości danego roztworu, 4. związek organiczny będący produktem końcowym metabolizmu puryn, 5. ciąg reakcji biochemicznych, które prowadzą do przekształcenia jednej cząsteczki glukozy w dwie cząsteczki kwasu pirogronowego pH Możliwe odpowiedzi: 1. ciśnienie wewnątrznaczyniowe, warunkowane przez białka koloidalne osocza, 2. zdolność do przeciwstawiania się zmianom pH przez związki wchodzące w skład danego buforu, 3. skala ilościowa mówiąca o kwasowości i zasadowości danego roztworu, 4. związek organiczny będący produktem końcowym metabolizmu puryn, 5. ciąg reakcji biochemicznych, które prowadzą do przekształcenia jednej cząsteczki glukozy w dwie cząsteczki kwasu pirogronowego glikoliza Możliwe odpowiedzi: 1. ciśnienie wewnątrznaczyniowe, warunkowane przez białka koloidalne osocza, 2. zdolność do przeciwstawiania się zmianom pH przez związki wchodzące w skład danego buforu, 3. skala ilościowa mówiąca o kwasowości i zasadowości danego roztworu, 4. związek organiczny będący produktem końcowym metabolizmu puryn, 5. ciąg reakcji biochemicznych, które prowadzą do przekształcenia jednej cząsteczki glukozy w dwie cząsteczki kwasu pirogronowego pojemność buforowa Możliwe odpowiedzi: 1. ciśnienie wewnątrznaczyniowe, warunkowane przez białka koloidalne osocza, 2. zdolność do przeciwstawiania się zmianom pH przez związki wchodzące w skład danego buforu, 3. skala ilościowa mówiąca o kwasowości i zasadowości danego roztworu, 4. związek organiczny będący produktem końcowym metabolizmu puryn, 5. ciąg reakcji biochemicznych, które prowadzą do przekształcenia jednej cząsteczki glukozy w dwie cząsteczki kwasu pirogronowego kwas moczowy Możliwe odpowiedzi: 1. ciśnienie wewnątrznaczyniowe, warunkowane przez białka koloidalne osocza, 2. zdolność do przeciwstawiania się zmianom pH przez związki wchodzące w skład danego buforu, 3. skala ilościowa mówiąca o kwasowości i zasadowości danego roztworu, 4. związek organiczny będący produktem końcowym metabolizmu puryn, 5. ciąg reakcji biochemicznych, które prowadzą do przekształcenia jednej cząsteczki glukozy w dwie cząsteczki kwasu pirogronowego
Rf3jZcOuZZHeb1
Ćwiczenie 3
Zaznacz nazwę buforu, który uważa się za najważniejszy bufor w organizmie człowieka. Możliwe odpowiedzi: 1. bufor węglowy, 2. bufor wodorowęglanowy, 3. bufor wodorowy
RhNNJGH5E1eY52
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poniższy tekst poprawnymi sformułowaniami. Układy buforowe działają przez 1. neutralizację, 2. kwasicą, 3. egzogenne, 4. endogenne, 5. zasadowicą, 6. absorpcję kwasów i zasad, które dostały się do organizmu wraz z pokarmem (kwasy i zasady 1. neutralizację, 2. kwasicą, 3. egzogenne, 4. endogenne, 5. zasadowicą, 6. absorpcję) lub które powstały w wyniku reakcji metabolicznych w organizmie (kwasy i zasady 1. neutralizację, 2. kwasicą, 3. egzogenne, 4. endogenne, 5. zasadowicą, 6. absorpcję). Obniżenie pH poniżej 7,35 nazywane jest 1. neutralizację, 2. kwasicą, 3. egzogenne, 4. endogenne, 5. zasadowicą, 6. absorpcję, z kolei przekroczenie wartości 7,45 – 1. neutralizację, 2. kwasicą, 3. egzogenne, 4. endogenne, 5. zasadowicą, 6. absorpcję.
RI85vkEhf1jnY2
Ćwiczenie 5
Które białka pełnią główną rolę w funkcjonowaniu buforu białkowego? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. globuliny, 2. albuminy, 3. hemoglobina, 4. mioglobina
RrTYcTzwCAaRw2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Określ, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Pojemność buforowa jest nieograniczona.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pojemność buforowa zależy od stężenia buforu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Im bardziej rozcieńczony jest bufor, tym mniejsza jest jego pojemność buforowa.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7
R18DUeN28EnoS
Poniżej przedstawiono wzory obrazujące działanie buforu fosforanowego. HPO4− + H3O+ ⇌ H2PO4− + H2O H2PO4− + OH− ⇌ HPO4− + H2O. Podaj, która składowa buforu fosforanowego pełni rolę protonodawcy. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1R3WnastVL6f
Wyjaśnij, dlaczego utrzymanie stałego pH krwi jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. (Uzupełnij).