Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Symulacja 1

Zawartość kwasów i zasad w organizmie człowieka ciągle się zmienia, jednak do prawidłowego przebiegu reakcji metabolicznych potrzebne jest zachowanie równowagi kwasowo‑zasadowej. Gwarantuje ona, że w organizmie utrzymywane jest stałe stężenie jonów wodorowych w płynach ciała, a tym samym stałe pH. Równowagę tę zapewniają układy buforowe krwi, a przede wszystkim bufor wodorowęglanowy. Jest on głównym buforem stabilizującym pH płynów pozakomórkowych, w którym rolę kwasu pełni kwas węglowy (HIndeks dolny 2COIndeks dolny 3), a rolę zasady anion wodorowęglanowy (HCOIndeks dolny 3Indeks górny −).

Reakcje buforowania po dodaniu do buforu:

  • mocnego kwasu: HCOIndeks dolny 3Indeks górny − + HIndeks dolny 3OIndeks górny + ⇌ HIndeks dolny 2COIndeks dolny 3 + HIndeks dolny 2O;

  • mocnej zasady: HIndeks dolny 2COIndeks dolny 3 + OHIndeks górny − ⇌ HCOIndeks dolny 3Indeks górny − + HIndeks dolny 2O.

Poniższy wykres ilustruje zmiany stężeń kwasu węglowego, anionu wodorowęglanowego oraz anionu węglanowego w zależności od pH krwi.

Klikaj poszczególne elementy symulacji, by obserwować zmiany stężeń kwasu węglowego, anionu wodorowęglanowego oraz anionu węglanowego w zależności od pH krwi.

Dane z poniższego wykresu i tabeli pozwolą ci poznać zmiany stężeń kwasu węglowego, anionu wodorowęglanowego oraz anionu węglanowego w zależności od pH krwi.

Ri2YxVp9lNRbk1
Na wykresie zobrazowane są zmiany stężeń kwasu węglowego, anionu wodorowęglanowego oraz anionu węglanowego w zależności od pH krwi. Na osi x przedstawiona jest wartość pH, a na osi y stężenie w molach na litr. Przy wartości pH krwi 2 stężenie kwasu węglowego wynosi 1 mol/l , anionu wodorowęglanowego 0 mol/l, a anionu węglanowego również 0 mol/l. Przy wartości pH krwi 3 stężenie kwasu węglowego wynosi 1 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0 mol/l, a anionu węglanowego również 0 mol/l. Przy wartości pH krwi 4 stężenie kwasu węglowego wynosi 0.995 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.005 mol/l , a anionu węglanowego 0 mol/l. Przy wartości pH krwi 5 stężenie kwasu węglowego wynosi 0.96 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.04 mol/l , a anionu węglanowego 0 mol/l. Przy wartości pH krwi 6 stężenie kwasu węglowego wynosi 0.7 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.3 mol/l, a anionu węglanowego 0 mol/l. Przy wartości pH krwi 7 stężenie kwasu węglowego wynosi 0.2 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.8 mol/l, a anionu węglanowego 0 mol/l. Przy wartości pH krwi 8 stężenie kwasu węglowego wynosi 0.01 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.98 mol/l, a anionu węglanowego 0.01 mol/l. Przy wartości pH krwi 9 stężenie kwasu węglowego wynosi 0.01 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.95 mol/l, a anionu węglanowego 0.04 mol/l. Przy wartości pH krwi 10 stężenie kwasu węglowego wynosi 0 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.7 mol/l, a anionu węglanowego 0.3 mol/l. Przy wartości pH krwi 11 stężenie kwasu węglowego wynosi 0 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.2 mol/l, a anionu węglanowego 0.8 mol/l. Przy wartości pH krwi 12 stężenie kwasu węglowego wynosi 0 mol/l, anionu wodorowęglanowego 0.03 mol/l, a anionu węglanowego 0.97 mol/l.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1
ROh98RMscf2Va1
Optymalny zakres pH krwi człowieka dla większości procesów przemiany materii wynosi 7,35-7,45. Podaj stężenie jonów (Uzupełnij).
Polecenie 2
R1eVb2actla01
Bufor wodorowęglanowy jest głównym buforem stabilizującym pH płynów pozakomórkowych. Wyjaśnij, dlaczego bufor wodorowęglanowy może pełnić taką funkcję. W odpowiedzi uwzględnij jego właściwości fizyko-chemiczne oraz układy, w których działa. (Uzupełnij).