Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Ułóż pytania do haseł w krzyżówce. Wyjaśnij hasło główne. Pamiętaj, aby pytania miały związek z tematem przemian obyczajowych w latach 60. i 70. oraz ich skutków.

REMXQLh6IgCcf
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RcqV6Rh8sAQuO
Pytania: 1. (Uzupełnij) 2. (Uzupełnij) 3. (Uzupełnij) 4. (Uzupełnij) 5. (Uzupełnij) 6. (Uzupełnij) 7. (Uzupełnij) Hasło główne: (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Oznacz zdania prawdziwe i fałszywe.

R1EQSqoSaI2tW
Amerykańskie feministki natrafiły na silny opór wobec swoich postulatów ze strony konserwatywnego prezydenta Johna F. Kennedy`ego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Utwory zespołów punkowych były hałaśliwe i niezbyt skomplikowane w przeciwieństwie do często wyrafinowanej i eksperymentalnej muzyki hipisów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Protesty studenckie z przełomu lat 60. i 70 objęły jedynie kraje zachodnie i kapitalistyczne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rządy krajów zachodnich odmawiały realizacji postulatów buntów studenckich, dlatego część z nich przeszła do działań terrorystycznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Proces emancypacji kobiet w krajach zachodnich demokracji przebiegał podobnie jak w krajach bloku wschodniego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Większa dostępność antykoncepcji przyczyniła się do kryzysu tradycyjnego modelu rodziny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 3

Na podstawie ilustracji określ, w jaki sposób muzycy związani z subkulturą punków wyrażali swój sprzeciw wobec konwenansów oraz norm społecznych i kulturowych.

Zapoznaj się z opisami ilustracji i na ich podstawie określ, w jaki sposób muzycy związani z subkulturą punków wyrażali swój sprzeciw wobec konwenansów oraz norm społecznych i kulturowych.

RslGVxsQqz0s1
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4

Dopasuj opis do ilustracji.

R1Ky4v6XgvWN5
Grupa młodzieży, uczestników festiwalu w Woodstock w 1969 r. Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 5, 2. Ilustracja 6, 3. Ilustracja 4, 4. Ilustracja 1, 5. Ilustracja 3, 6. Ilustracja 7, 7. Ilustracja 2 Fotografia z koncertu punk rockowej grupy Sex Pistols z 1977 r. Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 5, 2. Ilustracja 6, 3. Ilustracja 4, 4. Ilustracja 1, 5. Ilustracja 3, 6. Ilustracja 7, 7. Ilustracja 2 Fotografia z występu „króla rock'n'rolla” - Elvisa Presleya z 1956 r. Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 5, 2. Ilustracja 6, 3. Ilustracja 4, 4. Ilustracja 1, 5. Ilustracja 3, 6. Ilustracja 7, 7. Ilustracja 2 Członkowie grupy The Beatles w hipisowskich strojach Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 5, 2. Ilustracja 6, 3. Ilustracja 4, 4. Ilustracja 1, 5. Ilustracja 3, 6. Ilustracja 7, 7. Ilustracja 2 Marsz feministek w Waszyngtonie w 1970 r. Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 5, 2. Ilustracja 6, 3. Ilustracja 4, 4. Ilustracja 1, 5. Ilustracja 3, 6. Ilustracja 7, 7. Ilustracja 2 Współczesna adaptacja sceniczna amerykańskiego musicalu rockowego Hair Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 5, 2. Ilustracja 6, 3. Ilustracja 4, 4. Ilustracja 1, 5. Ilustracja 3, 6. Ilustracja 7, 7. Ilustracja 2 Audycja telewizyjna z 1967 r. z udziałem jednego z najważniejszych muzyków rockowych, Jimiego Hendrixa Możliwe odpowiedzi: 1. Ilustracja 5, 2. Ilustracja 6, 3. Ilustracja 4, 4. Ilustracja 1, 5. Ilustracja 3, 6. Ilustracja 7, 7. Ilustracja 2
R1V7jUpg0rera
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

Zaznacz w tabeli charakterystyczne cechy kultury hippisów, które pojawiły się w tekście kultowej piosenki Johna Lennona Imagine ( „Wyobraź sobie”).

Wyobraź sobie, że nie istnieje Niebo,
To nie jest trudne, jeśli spróbujesz
Pod nami nie ma piekła
Nad nami tylko niebo
Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie
Żyją dzisiejszym dniem

Wyobraź sobie, że nie ma państw
To naprawdę proste.
Nic ma po co zabijać ani umierać,
Nie ma też żadnej religii
Wyobraź sobie że wszyscy ludzie
Żyją w pokoju

[...]

Wyobraź sobie, że nie ma własności,
Ciekawe, czy potrafisz.
Nie ma chciwości ani głodu
A wszyscy są sobie braćmi
Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie
Dzielą ze sobą świat

A Źródło: tekst dostępny online: teksciory.interia.pl.
R1V4uVKdKqMBh
Pacyfizm. Możliwe odpowiedzi: Tak. Krytyczny stosunek do materializmu. Możliwe odpowiedzi: Tak. Niechęć do religii. Możliwe odpowiedzi: Tak. Fascynacja Orientem. Możliwe odpowiedzi: Tak. Wrogi stosunek do tradycyjnej polityki. Możliwe odpowiedzi: Tak. Swoboda seksualna. Możliwe odpowiedzi: Tak. Niechęć wobec starszych pokoleń. Możliwe odpowiedzi: Tak. Fascynacja ideologiami lewicowymi. Możliwe odpowiedzi: Tak
211
Ćwiczenie 6

Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.

1

Fragment książki Betty Friedan Mistyka kobiecości wydanej w 1963 r.

Wizja mieszkającej na przedmieściach pani domu była marzeniem każdej Amerykanki, a mówiono, że także obiektem zawiści kobiet na całym świecie. Amerykańska pani domu, wyzwolona - dzięki osiągnięciom nauki i sprzętom domowym - od mozolnej pracy, chorób i niebezpieczeństw związanych z porodem towarzyszących jej babce, zdrowa, piękna, wykształcona, zajęta wyłącznie mężem, dziećmi i domem, odnalazła prawdziwe spełnienie. Jako pani domu i matka stawała się szanowaną równoprawną partnerką w męskim świecie. Miała wolność wyboru samochodu, ubrań, sprzętu domowego, supermarketu; miała wszystko, o czym marzyły kobiety. 

[...]

Miliony kobiet żyło zgodnie z uroczą wizją mieszkających na przedmieściach amerykańskich pań domu [...]. Ich jedynym marzeniem było zostać idealną żoną i matką; największą ambicją była piątka dzieci i piękny dom, walczyły wyłącznie o to, by znaleźć i utrzymać przy sobie męża. Nie zastanawiały się nad niekobiecymi problemami świata za progiem własnego domu; chciały, aby to mężczyźni podejmowali najważniejsze decyzje. Chlubiły się swoją rolą kobiety i w spisie ludności w rubryce “zawód” z dumą wpisywały “pani domu”.

Jednak pewnego kwietniowego poranka 1959 roku usłyszałam, jak matka czwórki dzieci, pijąc kawę z czterema innymi matkami na przedmiejskim osiedlu dwadzieścia pięć kilometrów od Nowego Jorku, tonem skrywanej desperacji wypowiada słowo “problem”. I kobiety od razu, bez słów, wiedziały, że nie mówi o problemie z mężem czy dziećmi, czy domem. Nagle zrozumiały, że ten sam problem, nienazwany, dotyczy także ich. Niepewnie zaczęły o nim rozmawiać. Potem, gdy odebrały dzieci ze żłobka i zawiozły je do domu na popołudniową drzemkę, dwie z nich płakały z ulgi, jaką przyniosła świadomość, że nie są same.

B Cytat za: S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy, Warszawa 2011, s. 303.
R1ZPB2MGE1oqD
Wymień sześć udogodnień, które pojawiły się w życiu amerykańskich kobiet z klasy średniej po drugiej wojnie światowej. (Uzupełnij) Wyobraź sobie, że poniższy tekst to fragment wywiadu z Betty Friedan. Zaproponuj pytania do autorki, po jednym do każdego z trzech akapitów. Pytanie 1 (Uzupełnij) Pytanie 2 (Uzupełnij) Pytanie 3 (Uzupełnij) Dokończ zdanie: Pisząc o „problemie”, autorka miała na myśli… (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Ułóż w odpowiedniej kolejności fragment tekstu popularnonaukowego o przyczynach protestów studenckich we Francji w 1968 r.

RhxTdboW7dbcj
Elementy do uszeregowania: 1. Chcieli wyższych kwalifikacji zawodowych, wyższego poziomu edukacji i prawa do wolnego czasu. Młodzi ludzie korzystający z ciągłego wzrostu poziomu życia swoich rodziców (to okres tzw. les Trente Glorieuses) chcieli studiować, zdobywać wyższe niż ich rodzice kwalifikacje zawodowe. Dotychczasowe uniwersytety, czy to w Paryżu, czy na prowincji, stały się za małe, by pomieścić wszystkich chętnych., 2. Paradoksalnie budynki uniwersyteckie znajdowały się w bardzo bliskim sąsiedztwie największych w owym czasie slumsów we Francji, zamieszkanych głównie przez biednych algierskich robotników budujących tę uczelnię. Oni też budowali drogi dojazdowe, akademiki, zajmowali się obsługą tego uniwersyteckiego kompleksu. Slumsy, symbol olbrzymich nierówności socjalnych i kulturowych – przypomnienie ciągle obciążającej Francję przeszłości kolonialnej – widoczne były z okien uniwersyteckich sal wykładowych. Poza nielicznymi wyjątkami, jak filozof Paul Ricoeur czy socjolog Alain Touraine, uznani profesorowie (nazywani przewrotnie „Mandarynami") nie kwapili się do wykładania na tych nowych uczelniach., 3. Dość powiedzieć, że liczba 200 000 osób zapisanych na studia wyższe w 1958 roku wzrosła do 600 000 studentów w 1968 roku. Zaczęto więc budować nowe kampusy uniwersyteckie – nowoczesne architektonicznie, ale źle wyposażone i znajdujące się na obrzeżach wielkich miast. Tak powstał wspomniany wcześniej Uniwersytet w Nanterre, mieście mającym status podparyskiej prefektury, uniwersytet, który miał głównie odciążyć paryską Sorbonę. W 1968 roku 12 tysięcy świeżo upieczonych studentów zasiadło w ławach Uniwersytetu w Nanterre., 4. Po drugiej wojnie światowej dzięki bardzo dobrze kierowanej polityce rodzinnej Francja miała wysoki przyrost naturalny. W 1968 roku to właśnie liczni „baby-boomers" urodzeni tuż po wojnie zasiadali w ławach uniwersytetów. Oni oczekiwali od życia więcej niż ich starsi rodacy., 5. Ze względu na braki kadrowe na tych uczelniach Ministerstwo Edukacji zmuszone było oddelegować do nich najlepszych nauczycieli licealnych. Mimo ich bardzo dobrego wykształcenia nie mogli oni się równać z kadrą profesorską. Pracując znacznie więcej za mniejsze wynagrodzenie, byli bardziej sfrustrowani i dlatego często solidaryzowali się ze studentami w czasie buntu majowego '68.
311
Ćwiczenie 8

Uzupełnij tabelę. Do każdej kolumny wpisz przynajmniej dwa skutki przemian obyczajowych w latach 60.

R194Lmx1BnRi9
Skutki społeczne: (Uzupełnij). Skutki kulturowe: (Uzupełnij). Skutki polityczne: (Uzupełnij).