Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Przyporządkuj definicje słowa „oświecenie” oraz zdania, w których zostało ono użyte, do odpowiednich kategorii.  Do każdej kategorii należy przyporządkować dwie odpowiedzi.

R2yxkoMEiLe8B
Epoka Możliwe odpowiedzi: 1. Zaawansowany rozwój i otwartość na to, co nowe., 2. W religiach Wschodu: pożądany stan umysłu osiągany przez długotrwałą medytację., 3. Osiągnięcie jasności umysłu łączące się z poznaniem prawdy., 4. Krasicki atakował i ośmieszał zakonników z pasją, jakiej nie spotkamy w libertyńskiej i antyreligijnej literaturze francuskiego oświecenia., 5. Prąd społeczno-kulturalny w Europie przełomu XVIII i XIX w. oparty na filozofii racjonalizmu, głoszący kult wiedzy i rozumu., 6. Już w XII i XIII wieku Chiny osiągnęły poziom oświecenia europejskiego. Kiedy Europejczycy pływali w łupinkach, Chińczycy - w dżonkach [...] Chiny się ucywilizowały dużo wcześniej niż Europa., 7. W średniowieczu zagłodzenie się przez kobietę uważane było za drogę ku duchowemu oświeceniu., 8. [...] odwiedzają miejscowość Bodhgaja w Indiach, by medytować u stóp świętego figowca, następcy Drzewa Bodhi, w którego cieniu Sakyamuni Buddha 2500 lat wcześniej osiągnął Oświecenie. Olśnienie Możliwe odpowiedzi: 1. Zaawansowany rozwój i otwartość na to, co nowe., 2. W religiach Wschodu: pożądany stan umysłu osiągany przez długotrwałą medytację., 3. Osiągnięcie jasności umysłu łączące się z poznaniem prawdy., 4. Krasicki atakował i ośmieszał zakonników z pasją, jakiej nie spotkamy w libertyńskiej i antyreligijnej literaturze francuskiego oświecenia., 5. Prąd społeczno-kulturalny w Europie przełomu XVIII i XIX w. oparty na filozofii racjonalizmu, głoszący kult wiedzy i rozumu., 6. Już w XII i XIII wieku Chiny osiągnęły poziom oświecenia europejskiego. Kiedy Europejczycy pływali w łupinkach, Chińczycy - w dżonkach [...] Chiny się ucywilizowały dużo wcześniej niż Europa., 7. W średniowieczu zagłodzenie się przez kobietę uważane było za drogę ku duchowemu oświeceniu., 8. [...] odwiedzają miejscowość Bodhgaja w Indiach, by medytować u stóp świętego figowca, następcy Drzewa Bodhi, w którego cieniu Sakyamuni Buddha 2500 lat wcześniej osiągnął Oświecenie. Postępowość Możliwe odpowiedzi: 1. Zaawansowany rozwój i otwartość na to, co nowe., 2. W religiach Wschodu: pożądany stan umysłu osiągany przez długotrwałą medytację., 3. Osiągnięcie jasności umysłu łączące się z poznaniem prawdy., 4. Krasicki atakował i ośmieszał zakonników z pasją, jakiej nie spotkamy w libertyńskiej i antyreligijnej literaturze francuskiego oświecenia., 5. Prąd społeczno-kulturalny w Europie przełomu XVIII i XIX w. oparty na filozofii racjonalizmu, głoszący kult wiedzy i rozumu., 6. Już w XII i XIII wieku Chiny osiągnęły poziom oświecenia europejskiego. Kiedy Europejczycy pływali w łupinkach, Chińczycy - w dżonkach [...] Chiny się ucywilizowały dużo wcześniej niż Europa., 7. W średniowieczu zagłodzenie się przez kobietę uważane było za drogę ku duchowemu oświeceniu., 8. [...] odwiedzają miejscowość Bodhgaja w Indiach, by medytować u stóp świętego figowca, następcy Drzewa Bodhi, w którego cieniu Sakyamuni Buddha 2500 lat wcześniej osiągnął Oświecenie. W buddyzmie Możliwe odpowiedzi: 1. Zaawansowany rozwój i otwartość na to, co nowe., 2. W religiach Wschodu: pożądany stan umysłu osiągany przez długotrwałą medytację., 3. Osiągnięcie jasności umysłu łączące się z poznaniem prawdy., 4. Krasicki atakował i ośmieszał zakonników z pasją, jakiej nie spotkamy w libertyńskiej i antyreligijnej literaturze francuskiego oświecenia., 5. Prąd społeczno-kulturalny w Europie przełomu XVIII i XIX w. oparty na filozofii racjonalizmu, głoszący kult wiedzy i rozumu., 6. Już w XII i XIII wieku Chiny osiągnęły poziom oświecenia europejskiego. Kiedy Europejczycy pływali w łupinkach, Chińczycy - w dżonkach [...] Chiny się ucywilizowały dużo wcześniej niż Europa., 7. W średniowieczu zagłodzenie się przez kobietę uważane było za drogę ku duchowemu oświeceniu., 8. [...] odwiedzają miejscowość Bodhgaja w Indiach, by medytować u stóp świętego figowca, następcy Drzewa Bodhi, w którego cieniu Sakyamuni Buddha 2500 lat wcześniej osiągnął Oświecenie.

Indeks dolny Cytaty zaczerpnięte z internetowej wersji Wielkiego słownika języka polskiego. Indeks dolny koniec

11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z notkami biograficznymi znanych pisarzy oświecenia, a następnie wykonaj polecenia.

RzMh5vztKQ6R3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RnWbKAn5WB7Vb
Połącz autorów z tytułami utworów, które wyszły spod ich pióra. Gotthold Ephraim Lessing Możliwe odpowiedzi: 1. Traktat o tolerancji, 2. Przypadki Robinsona Cruzoe, 3. Umowa społeczna, 4. Natan mędrzec Daniel Defoe Możliwe odpowiedzi: 1. Traktat o tolerancji, 2. Przypadki Robinsona Cruzoe, 3. Umowa społeczna, 4. Natan mędrzec Jan Jakub Rousseau Możliwe odpowiedzi: 1. Traktat o tolerancji, 2. Przypadki Robinsona Cruzoe, 3. Umowa społeczna, 4. Natan mędrzec Wolter Możliwe odpowiedzi: 1. Traktat o tolerancji, 2. Przypadki Robinsona Cruzoe, 3. Umowa społeczna, 4. Natan mędrzec
R1f0NHgiTnzVY
Zidentyfikuj osoby, o których mowa.
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z fragmentem Dziennika roku zarazy Daniela Defoe (1660–1731), autor nawiązuje  w nim do epidemii dżumy, która nawiedziła Londyn w 1665 r., a następnie wykonaj polecenia.

Daniel Defoe Dziennik roku zarazy (1722)

Chciwość niektórych była tak przemożna, że gotowi byli ponieść najgorsze ryzyko, byle kraść i rabować; a zwłaszcza w domach, gdzie cała rodzina wymarła i została wywieziona na cmentarz; włamywali się i nie zważając na nic, na niebezpieczeństwo zarażenia się, ściągali nawet ubrania z nieboszczyków, nawet pościel z łóżek, na których leżały trupy. […]

Wspominałem już, że ludzi ogarnęła desperacja i całkiem zdali się na wolę losu, ale właśnie taki stan rzeczy silnie na nas podziałał i to trwało przez trzy czy cztery tygodnie; to znaczy, ludzie stali się odważni i śmiali, nie bali się już jedni drugich ani nie zamykali się w czterech ścianach, ale chodzili wszędzie i rozmawiali ze wszystkimi. […] Tak samo jak ludzie nie unikali już spotkań w miejscach publicznych, tak zbierali się tłumnie w kościołach, aż dziw brał. Nie pytali już, przy kim siedzą, czy to z bliska, czy z daleka, jak odrażające wąchają zapachy ani w jakiej kondycji są ci, co ich otaczają. […] Jeszcze jeden rok zarazy wyrównałby wszystkie te różnice. Bliskie obcowanie ze śmiercią lub chorobami grożącymi śmiercią usunęłoby żółć zatruwającą ludzkie dusze, zniweczyło dzielące nas niechęci i nauczyło nas patrzeć na wiele rzeczy innymi oczami, niż to czyniliśmy dotychczas. […] Po tamtej stronie grobu będziemy znowu wszyscy braćmi, jakichkolwiek byliśmy przekonań i do jakichkolwiek należeliśmy wyznań; nie znajdziemy ani uprzedzeń, ani wątpliwości; tam wszyscy wyznawać będziemy jedną zasadę i będziemy mieć jednakie poglądy.

A Źródło: Daniel Defoe, Dziennik roku zarazy (1722), [w:] Wypisy z literatury oświecenia, przeł. Jadwiga Dmochowska, wybór i oprac. Alicja Badowska, Tomasz Przedpełski, Wrocław 1998, s. 29–30.
R15Jt9utP7pjB
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się ze źródłami, a następnie wykonaj polecenia.

Źródło A

Żelazne berło dzierżąc w dłoni,
Car z czołem uniesionym pychą,
Władczo na dumnym siadłszy tronie,
Nie naród widzi − garstkę lichą.
„Jam panem śmierci i żywota.
Oszczędzę łotra, gdy ochota,
Kogo zapragnę, władzą darzę,
Śmieją się wszyscy, gdy się śmieję,
Gdym groźny − płonną rzuć nadzieję,
Żyć będziesz − gdy ci żyć rozkażę”.

Powstaną zbrojne hufce wszędy,
Nadzieja walki wszystkich cieszy,
We krwi despoty wstyd i błędy
Obmyć czym prędzej każdy śpieszy.
Widzę: miecz ostry wszędzie błyska
I śmierć nie schodzi z bojowiska,
Nad dumną głową polatuje.
Skowane cieszcie się narody,
To prawo zemsty − głos przyrody,
To król na szafot już wstępuje.

B Źródło: Aleksander Radiszczew, Wolność (1781−1783) (strofy 11 i 13), przeł. Seweryn Pollak, za: Bogusław Mucha, Literatura rosyjska, w: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, red. Tadeusz Skoczek, t. 5, Bochnia–Kraków–Warszawa 2006, s. 55.

Źródło B

RsLmXY0L39H8w
Jan Chrzciciel Lampi, Katarzyna II, 1793 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1Pfp9lvsPbee
Wybierz zdanie, które jest prawdziwe. {} Źródło A jest skierowane przeciwko rządom Katarzyny II, natomiast źródło B przedstawia je w dobrym świetle.
{} Autorzy źródeł A i B byli negatywnie nastawieni do rządów carycy Katarzyny II.
# Źródło B jest skierowane przeciwko Katarzynie II, natomiast źródło A powstało na jej pochwałę.
{} Autorzy obu źródeł mieli pozytywny stosunek do Katarzyny II.
RF1z4QENpiQEr
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RkjGUxZFWnKi6
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5

Ustaw poniższe wydarzenia w kolejności chronologicznej. Następnie wykonaj kolejną część ćwiczenia.

R1PLCURuBpSMN
Elementy do uszeregowania: 1. W większości rzymskokatolickiego wyznania mieszkańcy miasta oskarżają Jeana Calasa o zabójstwo syna. Mówi się, że zrobił to z zemsty, za to, że Marc Antoine chciał zmienić wyznanie na rzymskokatolickie., 2. 9 marca 1762 r. Jean Calas słyszy wyrok śmierci. Zapadł po przesłuchaniu świadków, w większości katolików. Ich zeznania były nieprecyzyjne, często zawierające zasłyszane, niepotwierdzone informacje., 3. Jean Calas zostaje oskarżony o zabójstwo syna i postawiony przed sądem., 4. W czasie procesu, w czasie którego jest poddawany torturom, Jean Calas nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Z czasem cała rodzina zmienia zeznania − twierdzi, że Marc Antoine popełnił samobójstwo. Wiele na to wskazuje., 5. Rodzina Calas zeznaje, że Marc Antoine został zamordowany., 6. Jean Calas, francuski kupiec i hugenota (wyznawca kalwinizmu) z Tuluzy, znajduje w swoim sklepie martwe ciało najstarszego syna, Marca Antoine’a., 7. Pod wrażeniem historii rodziny Calasów, Wolter wydaje Traktat o tolerancji (1764)., 8. W 1765 r. sprawę Jeana Calasa ponownie rozpatruje sąd. Mężczyzna zostaje pośmiertnie zrehabilitowany i uznany za niewinnego. Decyzją króla, rodzina Calas otrzymuje odszkodowanie w formie renty., 9. Następnego dnia Jean Calas zostaje publicznie poddany łamaniu kołem, jego ciało spalono, a prochy rozrzucono na wietrze., 10. Syn Jeana Calasa, Donat, chce przywrócić dobre imię ojcu i szuka wsparcia u słynnego filozofa Woltera.
RpDOmqBqfOkfm
Podczas gdy Tuluza żyła procesem Jeana Calasa, Francją rządził Możliwe odpowiedzi: 1. Ludwik XIV., 2. Ludwik XV., 3. Ludwik XVI.
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z fragmentem Traktatu o tolerancji Woltera i odpowiedz na pytania.

Odpowiadacie, że to wielka różnica, że wszystkie religie są dziełami ludzi, a tylko Kościół katolicki, apostolski i rzymski jest dziełem Boga. Ale czyż, mówiąc szczerze, dlatego że nasza religia jest boska, ma ona panować za pomocą nienawiści, furii, banicji, wydzierania dóbr, więzień, morderstw i przy pomocy aktów dziękczynnych oddawanych Bogu za te morderstwa? Im bardziej religia chrześcijańska jest boska, tym się mniej godzi, aby ją człowiek narzucał. Jeżeli jest dziełem Boga, Bóg utrzyma ją bez was. Wiecie, że nietolerancja tworzy tylko obłudników albo buntowników. Jakaż zgubna alternatywa! Czyżbyście, jednym słowem, chcieli podtrzymywać przy pomocy katów religię Boga, którego kaci zgładzili, a który głosił jedynie łagodność i cierpliwość?

C Źródło: Wolter, Traktat o tolerancji, przeł. Zdzisław Ryłko i Adolf Sowiński, za: Wypisy z literatury oświecenia, wybór i opracowanie Alicja Badowska, Tomasz Przedpełski, Wrocław 1998, s. 157–158.
R1aCiNUvUCcQP
Jaki był związek między publikacją Traktatu o nietolerancji Woltera a procesem Jeana Calasa? (Uzupełnij). Dlaczego Wolter atakuje Kościół katolicki w kontekście procesu Jeana Calasa? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z fragmentami komentarza historyka literatury na temat dramatu Gottholda Ephraima Lessinga Natan mędrzec (1779) i wykonaj polecenia.

Fragment A

Natan mędrzec (1779) jest ostatnim dziełem dramatycznym Lessinga i różni się od poprzednich utworów. Plan ukończenia tego poematu […], którego zamysł narodził się wiele lat wcześniej, powstał w konsekwencji uciążliwych polemik i utarczek pisarza z hamburskim pastorem Melchiorem Goezem oraz kilkoma innymi teologami. Chodziło m.in. o to, że pracujący w Wolffenbüttel Lessing‑bibliotekarz opublikował rękopis Samuela Reimarusa (1694−1768), przeciwnika dogmatycznych poglądów i zwolennika tolerancji wobec wszystkich wyznań. Wolfenbütteler Fragmente zawierały krytykę chrześcijaństwa, wskazywały na sprzeczności w nauce Kościoła, atakowały silny wówczas autorytet Kościoła protestanckiego oraz kwestionowały boskość Chrystusa. Lessing nie ukrywał w dołączonym komentarzu, że częściowo podziela poglądy Reimarusa, co wywołało gwałtowne ataki ortodoksyjnych teologów protestanckich, którzy wystąpili do władz świeckich o konfiskatę wydawanych pism oraz zażądali ostrej cenzury.

Fragment B

Akcja dramatu rozgrywa się w okresie wypraw krzyżowych, a podejmuje problematykę związaną z trzema religiami monoteistycznymi: chrześcijaństwem, judaizmem oraz islamem. Bohaterem sztuki jest Żyd Natan, który w czasie pogromu stracił żonę i siedmiu synów. Wychowuje przybraną córkę Rechę, wpajając jej humanistyczne ideały i ucząc jej miłości człowieka. […] O rękę dziewczyny stara się templariusz, któremu sułtan Saladyn daruje życie, ponieważ dostrzega w nim podobieństwo ze swoim zaginionym bratem. Natan nie godzi się na to małżeństwo. W trakcie zawiłej fabuły okazuje się, że templariusz jest bratem dziewczyny, a ich ojcem − nieżyjący brat sułtana Assad, który przeszedł swego czasu na chrześcijaństwo. Sztuka kończy się wielkim pojednaniem. Tolerancyjny i altruistyczny Saladyn docenia mądrość i szlachetność Natana, akceptuje swoich naturalnych przeciwników chrześcijan oraz wyznawców religii żydowskiej. […] Zdecydowanie negatywną postacią jest fanatyczny patriarcha Jerozolimy, uosabiający wszystkie ciemne cechy wojującego chrześcijaństwa jak zaślepienie, podstęp, zdrada i okrucieństwo.

Indeks dolny Norbert Honsza, Literatura niemiecka, w: Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, red. Tadeusz Skoczek, t. 5, Bochnia−Kraków−Warszawa 2006, s. 285−286. Indeks dolny koniec

RL8gxeyvhgsx8
Zdecyduj, które stwierdzenie dotyczy fragmentu A, a które fragmentu B. Uzasadnij swoje odpowiedzi. 1) W tekście mowa o postaciach fikcyjnych. Fragment AFragment B
2) W tekście występują postaci historyczne. Fragment AFragment B
R1HbM8gPPpM9t
Uzasadnienie (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 8
RkNe80P6wl0Z7
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).

Jeśli masz możliwość, zapytaj inne osoby (np. koleżanki i kolegów z klasy) o ich skojarzenia.

31
Ćwiczenie 9
RfOKVQJSqyx3g
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida