Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RMcHG6fU5kx9d1
Ćwiczenie 1
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wskaż wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Każda liczba wymierna jest liczbą rzeczywistą., 2. Każda liczba rzeczywista jest liczbą niewymierną., 3. Jeżeli a jest liczbą naturalną, to a jest liczbą całkowitą., 4. Jeżeli a jest liczbą całkowitą, to a jest liczbą naturalną., 5. Każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą., 6. Każda liczba całkowita jest liczbą naturalną., 7. Jeżeli a jest liczbą naturalną, to a jest liczbą wymierną., 8. Jeżeli a jest liczbą wymierną, to a jest liczbą naturalną., 9. Istnieje liczba, która jest jednocześnie wymierna i niewymierna., 10. Każda liczba rzeczywista jest albo liczbą wymierną, albo liczbą niewymierną.
R74nTr7LENdSD1
Ćwiczenie 2
Rozwiąż test. Wskaż poprawną odpowiedź. Liczba 72 jest równa:
7 7
Liczba -102 jest równa:
10 -10
Liczba 433 jest równa:
4 43
Liczba -533 jest równa:
5 -5
Liczba 10-32 jest równa:
10-3 3-10
Liczba 2-102 jest równa:
2-10 10-2
Liczba 17-533 jest równa:
17-5 5-17
Liczba 15-333 jest równa:
15-3 3-15
RtKGLGDEs7wdq1
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R16Fca8L3r2hK2
Ćwiczenie 4
Opuść nawiasy. Połącz w pary liczby równe. 2·2+1 Możliwe odpowiedzi: 1. 4+82, 2. 2+2, 3. 2+42, 4. 2+22, 5. 8+22, 6. 4+2, 7. 4+22, 8. 4+42 2·2+2 Możliwe odpowiedzi: 1. 4+82, 2. 2+2, 3. 2+42, 4. 2+22, 5. 8+22, 6. 4+2, 7. 4+22, 8. 4+42 2·22+1 Możliwe odpowiedzi: 1. 4+82, 2. 2+2, 3. 2+42, 4. 2+22, 5. 8+22, 6. 4+2, 7. 4+22, 8. 4+42 2·2+4 Możliwe odpowiedzi: 1. 4+82, 2. 2+2, 3. 2+42, 4. 2+22, 5. 8+22, 6. 4+2, 7. 4+22, 8. 4+42 22·2+1 Możliwe odpowiedzi: 1. 4+82, 2. 2+2, 3. 2+42, 4. 2+22, 5. 8+22, 6. 4+2, 7. 4+22, 8. 4+42 22·2+2 Możliwe odpowiedzi: 1. 4+82, 2. 2+2, 3. 2+42, 4. 2+22, 5. 8+22, 6. 4+2, 7. 4+22, 8. 4+42 22·22+1 Możliwe odpowiedzi: 1. 4+82, 2. 2+2, 3. 2+42, 4. 2+22, 5. 8+22, 6. 4+2, 7. 4+22, 8. 4+42 22·2+4 Możliwe odpowiedzi: 1. 4+82, 2. 2+2, 3. 2+42, 4. 2+22, 5. 8+22, 6. 4+2, 7. 4+22, 8. 4+42
R1RqaVvMylOjl2
Ćwiczenie 5
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias. Połącz w pary liczby równe. 2+2 Możliwe odpowiedzi: 1. 2·1+22, 2. 2·2+1, 3. 2·1+2, 4. 2·1+3, 5. 3·1+3, 6. 2·2+2, 7. 3·3-1, 8. 3·2-1 22+2 Możliwe odpowiedzi: 1. 2·1+22, 2. 2·2+1, 3. 2·1+2, 4. 2·1+3, 5. 3·1+3, 6. 2·2+2, 7. 3·3-1, 8. 3·2-1 2+6 Możliwe odpowiedzi: 1. 2·1+22, 2. 2·2+1, 3. 2·1+2, 4. 2·1+3, 5. 3·1+3, 6. 2·2+2, 7. 3·3-1, 8. 3·2-1 6-3 Możliwe odpowiedzi: 1. 2·1+22, 2. 2·2+1, 3. 2·1+2, 4. 2·1+3, 5. 3·1+3, 6. 2·2+2, 7. 3·3-1, 8. 3·2-1 3+3 Możliwe odpowiedzi: 1. 2·1+22, 2. 2·2+1, 3. 2·1+2, 4. 2·1+3, 5. 3·1+3, 6. 2·2+2, 7. 3·3-1, 8. 3·2-1 33-3 Możliwe odpowiedzi: 1. 2·1+22, 2. 2·2+1, 3. 2·1+2, 4. 2·1+3, 5. 3·1+3, 6. 2·2+2, 7. 3·3-1, 8. 3·2-1 2+4 Możliwe odpowiedzi: 1. 2·1+22, 2. 2·2+1, 3. 2·1+2, 4. 2·1+3, 5. 3·1+3, 6. 2·2+2, 7. 3·3-1, 8. 3·2-1 22+4 Możliwe odpowiedzi: 1. 2·1+22, 2. 2·2+1, 3. 2·1+2, 4. 2·1+3, 5. 3·1+3, 6. 2·2+2, 7. 3·3-1, 8. 3·2-1
2
Ćwiczenie 6

Oblicz:

11675+2,46:11,02123:189:215+0,15

uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 7

W zbiorze liczb rzeczywistych definiujemy działanie w następujący sposób . Sprawdź, czy działanie jest przemienne. Sprawdź, czy działanie jest łączne.

uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 8

W zbiorze liczb rzeczywistych definiujemy działanie # w następujący sposób a # b=a+b3. Sprawdź, czy działanie # jest przemienne. Sprawdź, czy działanie # jest łączne.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida