Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R13s0iDo55EKz2
Ćwiczenie 1
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Ojczysty kraj bohatera tej krzyżówki., 2. Przyrząd nawigacyjny będący poprzednikiem żyroskopów, używany do dziś w turystyce pieszej., 3. ... pełnomorska bardzo skorzystała na odkryciu bohatera krzyżówki, 4. Żyroskop bardzo ją ulatwia, zwłaszcza podczas 3., 5. Zawieszenie nazwane jego nazwiskiem pomogło ulepszyć żyroskop., 6. Zasadę działania żyroskopu tłumaczy zasada zachowania momentu ..., 7. Fotograficzne zastosowanie żyroskopu., 8. Lotniczym zastosowaniem żyroskopu jest sztuczny ...
Rp8WLGWlIJGPN1
Ćwiczenie 2
Obracanie się dookoła własnej osi z nieruchomym oraz z rozkręconym kołem rowerowym powoduje różne zachowanie się koła. Które z poniższych zjawisk i zasad nie wyjaśniają tego doświadczenia? Możliwe odpowiedzi: 1. Rozkręcone koło jest ciężej utrzymać ze względu na siłę odśrodkową, 2. Rozkręcone koło posiada moment pędu, którego zmiana wymaga przyłożenia momentu siły, 3. Rozkręcone koło oddziałuje na nas siłą Coriolisa, wymuszając obrót, 4. Kręcące się koło wytwarza wokół siebie pole magnetyczne, które ustawia się zgodnie z kierunkiem igły kompasu.
R1JEcL8nw6nWk1
Ćwiczenie 3
Dlaczego w żyroskopach pożądane jest, aby bryła obracała się z dużą prędkością kątową? Możliwe odpowiedzi: 1. Im więcej energii kinetycznej ruchu obrotowego zgromadzonej jest w ruchu tej bryły, tym dłużej żyroskop będzie działać, 2. Większa prędkość kątowa oznacza większy moment pędu bryły sztywnej., 3. Większa pręgkość kątowa daje stabilniejszą pracę żyroskopu, ponieważ zmiana jego momentu pędu wymagałaby większego momentu siły, 4. Prędkość kątowa żyroskopu musi przewyższać prędkość kątową układu, w którym się znajduje, czyli Ziemi, 5. Żadne z powyższych
RcThE6NVoOT712
Ćwiczenie 4
Dopasuj obrazki do odpowiadających im nazw.
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foucault_gyroscope-CnAM_7688-IMG_5428-white.jpg [dostęp 13.04.2022 r.], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gyroscope_hg.jpg [dostęp 13.04.2022 r.], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artificial_Horizon_%E2%80%94_AGB-3.jpg [dostęp 13.04.2022 r.], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kompas_Sofia.JPG [dostęp 13.04.2022 r.], licencja: CC BY-SA 3.0.
Rqm6B19tJmAqE2
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Dlaczego zastosowanie klasycznego kompasu jest mało efektywne na współczesnych statkach? Możliwe odpowiedzi: 1. Ponieważ falująca tafla wody zakłóca działanie kompasu., 2. Ponieważ żelazna konstrukcja nowoczesnych statków zakłóca działanie kompasu., 3. Ponieważ statki poruszają się zbyt szybko i ciężko jest wyznaczyć kierunek z wykorzystaniem kompasu.
2
Ćwiczenie 5

W broni palnej stosuje się czasem lufę gwintowaną. Jaki jest tego cel?

RI2B488wDjQoA
[Źródło: baku13 / CC BY‑SA]
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:105mm_tank_gun_Rifling.jpg [dostęp 13.04.2022 r.], licencja: CC BY-SA 2.0.
uzupełnij treść
3
Ćwiczenie 6
RflXsjNPpSRhW
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
Ri7vo9GHUxdjc
Dostępne opcje do wyboru: . Polecenie: Dwie tarcze, o momencie bezwładności odpowiednio I1 i I2 obracają się z prędkościami kątowymi ω1i ω2, w przeciwnych kierunkach. W pewnym momencie do osi tych tarcz przyłożono dużą siłę, która spowodowała zetknięcie się tarcz i obracanie się ich dalej wspólnie. Jaka jest prędkość kątowa ωx z jaką teraz obracają się tarcze? Uzupełnij wzór z gotowych elementów.
RdO9PUdqzqvPp1
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Moment bezwładności bryły sztywnej złożonej z kilku elementów jest: Możliwe odpowiedzi: 1. Równy momentowi bezwładności największego z elementów., 2. Równy momentowi bezwładności najcięższego z elementów., 3. Sumą momentów bezwładności wszystkich elementów.
R17rZY8Q9jNrR2
Ćwiczenie 7
Dlaczego żyrokompasy mechaniczne nie są wykorzystywane w lotnictwie do ustalania kierunku bieguna Ziemi? Możliwe odpowiedzi: 1. Na duży wysokościach prędkość samolotu względem Ziemi jest mniejsza niż tuż nad Ziemią, co zaburza pracę żyroskopu., 2. Duża prędkość samolotu względem Ziemi sprawia, że moment siły obracający żyroskop pochodzący od ruchu obrotowego Ziemi przestaje być dominującym momentem siły, przez co nie można ustalić bezwzględnego kierunku., 3. Żadne z powyższych, to tylko kwestie historyczne związane z kosztami i technologią.
2
Ćwiczenie 8

Jaki efekt wykorzystują wszystkie wskazane poniżej urządzenia?

Rwk8d4lsDIjd5
Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/photos/budapeszt-w%c4%99gry-segway-wycieczka-2030135/ [dostęp 13.04.2022 r.], dostępny w internecie: https://unsplash.com/photos/8cm8fWtRlXM [dostęp 16.04.2022 r.], dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gyroscope_hg.jpg [dostęp 13.04.2022 r.], domena publiczna.
RKA7vH5fjhU0C
Jaki efekt wykorzystują wszystkie wskazane powyżej urządzenia? Możliwe odpowiedzi: 1. Efekt Coriolisa, 2. Efekt żyroskopowy, 3. Efekt ruchu obrotowego Ziemi, 4. Te urządzenia nie wykorzystują wspólnego zjawiska fizycznego
R1GOLbnjbLos72
Ćwiczenie 8
Zaznacz odpowiedź poprawną: W samolotach żyro kompas wykorzystywany jest do: Możliwe odpowiedzi: 1. nawigacji, 2. określenia wysokości, 3. określenia odchylenia samolotu od kierunku poziomego, 4. określenia położenia geograficznego samolotu
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida