Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RI5dehlIhaozg1
Ćwiczenie 1
Funkcja f jest określona wzorem f(x)=1+1x dla x(0,+). Wskaż liczby, które należą do zbioru wartości funkcji f. 1110, 12, 1, 2, 1817, -3, 5
RpcnEQDeQF4351
Ćwiczenie 2
Funkcja f jest określona wzorem f(x)=x+3 dla xC. Pogrupuj podane liczby na te, które należą i które nie należą do zbioru wartości funkcji f. Należą do zbioru wartości f: Możliwe odpowiedzi: 1. 0, 2. -1, 3. 1, 4. 2, 5. 5, 6. 12, 7. 22 Nie należą do zbioru wartości f: Możliwe odpowiedzi: 1. 0, 2. -1, 3. 1, 4. 2, 5. 5, 6. 12, 7. 22
R1CERRR0Mdmzl21
Ćwiczenie 3
Połącz w pary funkcję f, opisaną za pomocą zbioru par uporządkowanych, z odpowiadającym jej zbiorem wartości. -2, 2, -1, 1, 0, 0, 1, -1, 2, -2, 4, -2 Możliwe odpowiedzi: 1. ZWf=-2, -2, -1, 0, 1, 2, 2. ZWf=-3, -2, -2, 0, 2, 3, 3. ZWf=-2, -12, 2, 3, 7, 8, 4. ZWf=-1, 0, 2, 2, 4, 5 -8, 2, -5, -3, 0, 0, 1, 3, 2, -2, 4, -2 Możliwe odpowiedzi: 1. ZWf=-2, -2, -1, 0, 1, 2, 2. ZWf=-3, -2, -2, 0, 2, 3, 3. ZWf=-2, -12, 2, 3, 7, 8, 4. ZWf=-1, 0, 2, 2, 4, 5 -2, 5, -1, 0, 0, 4, 1, -1, 2, 2, 4, 2 Możliwe odpowiedzi: 1. ZWf=-2, -2, -1, 0, 1, 2, 2. ZWf=-3, -2, -2, 0, 2, 3, 3. ZWf=-2, -12, 2, 3, 7, 8, 4. ZWf=-1, 0, 2, 2, 4, 5 -4, -2, -1, -12, 0, 2, 1, 3, 2, 8, 4, 7 Możliwe odpowiedzi: 1. ZWf=-2, -2, -1, 0, 1, 2, 2. ZWf=-3, -2, -2, 0, 2, 3, 3. ZWf=-2, -12, 2, 3, 7, 8, 4. ZWf=-1, 0, 2, 2, 4, 5
R1OVY50O9Q0QY2
Ćwiczenie 4
Funkcja f jest określona wzorem f(x)=2|x|-3 dla x{-4,-3,-2,0,1,2,3}. Wskaż zbiór wartości funkcji f. Możliwe odpowiedzi: 1. ZWf={-3,-1,1,3,5}, 2. ZWf={-1,1,3,5}, 3. ZWf={-3,-1,1,3}, 4. ZWf={-3,-1,0,1,3}
RCz88jb8IYtG12
Ćwiczenie 5
Funkcja f jest określona wzorem f(x)=2-x2 dla x{-2,-3,-2,0,2,3}. Wskaż zbiór wartości funkcji f. Możliwe odpowiedzi: 1. ZWf={-2,-1,0,2}, 2. ZWf={-2,-1,0,1,2}, 3. ZWf={-2,-1,0}, 4. ZWf={-1,0,2}
2
Ćwiczenie 6

Funkcja f opisana jest za pomocą wykresu.

ep2019.contentplus.io:Rovjqo3su59Xs
ep2019.contentplus.io:R1Dh4M4UrSkIp
Pogrupuj podane liczby na te, które należą i które nie należą do zbioru wartości funkcji f. Liczby należące do zbioru wartości funkcji f: Możliwe odpowiedzi: 1. 5-3, 2. -43, 3. -5, 4. -412, 5. 5-102, 6. 0, 7. -7, 8. 2-82, 9. 3-1 Liczby, które nie należą do zbioru wartości funkcji f: Możliwe odpowiedzi: 1. 5-3, 2. -43, 3. -5, 4. -412, 5. 5-102, 6. 0, 7. -7, 8. 2-82, 9. 3-1
R4ifWtRuQbdpY3
Ćwiczenie 7
Funkcja f opisana jest wzorem fx=3x-2-7, gdy x-7; -6; -5,5; -2; 0; 2; 4; 7. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. ZWf=+, 2. ZWf=-4; -3; -2; 2; 11; 12,5; 14; 17, 3. f-6=-7, 4. f0=-4
RdCtQWDeXkwuh3
Ćwiczenie 8
Funkcja f opisana jest za pomocą wzoru fx=2-log3x2, gdy x181, 127, 19, 13, 1, 3, 9. Zaznacz poprawną odpowiedź. Wartość wyrażenia 4·f1812-3·f92 jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. 0, 2. 5116, 3. 423, 4. -1