Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, skąd pochodzi nazwa oświecenie. Dlaczego metafora światła miała tak duże znaczenie w tej epoce?

R2GEvcPY62qoN
(Uzupełnij).
Rbd7UocaOsInx1
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RdTr0okddolI72
Ćwiczenie 3
Które z twierdzeń przedstawiają stanowisko dotyczące nauki w epoce oświecenia? Możliwe odpowiedzi: 1. Rozwój nauki prowadzi do postępu i rozwoju społeczeństwa., 2. Rozwój naukowy jest zależny od działania Boskiej Opatrzności., 3. Pewność poznania naukowego może zagwarantować wyłącznie empiryzm., 4. Działanie świata może zostać opisane przez racjonalne i zrozumiałe prawa.
21
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij, co oznacza termin umowa społeczna.

R1dCWtNyagGEZ
(Uzupełnij).
R95dFwAUrHmrB2
Ćwiczenie 5
Co jest przyczyną kształtowania się władzy państwowej według wymienionych niżej przedstawicieli myśli oświeceniowej? hasła do wyboru: umowa społeczna, rozwój społeczny, autorytet i siła władcy Thomas Hobbes: Tu uzupełnij David Hume: Tu uzupełnij John Locke: Tu uzupełnij Jean‑Jacques Rousseau: Tu uzupełnij Adam Ferguson: Tu uzupełnij
R1amaqTgAmbXj31
Ćwiczenie 6
Uzupełnij tekst tak, by przedstawiał światopogląd religijny myślicieli oświeceniowych. Czołowi myśliciele oświecenia poszukiwali wiary, która odpowiadałaby nauce i filozofii przypominałaby znane religie, lecz pozbawioną Boga i nie opierała się na autorytecie dogmatycznym, czystych emocjach czy fascynacji cudami tylko na nauce i filozofii. Myśliciele ci często zgadzali się z ateistami deistami, że istnieje rodzaj religii naturalnej, rozumianej jako system podstawowych prawd i moralność rozumnych ludzi tylko i wyłącznie umysł człowieka, który kształtuje własną wiarę. Dla wielu z nich taka religia nie była jednak alternatywą dla religii objawionej wiary w racjonalny umysł człowieka, ponieważ nie tworzyła wystarczającego systemu metafizycznego fundamentu wiary. Myśliciele oświecenia twierdzili, że bez wiary w sprawiedliwego i karzącego Boga moralny porządek społeczeństwa może zostać zniszczony może nastąpić prawdziwy rozwój społeczeństwa.
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z treścią audiobooka. Jaką ideę przedstawia Monteskiusz?

RKtSh2AQvppaA
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Monteskiusz. O duchu praw. O związku praw z duchem narodu.
Monteskiusz, O duchu prawa, tłum. T. Boy-Żeleński.
RmBhWFepJvST0
(Uzupełnij).

Praca domowa

3
Ćwiczenie 8

Napisz esej, w którym rozważysz, czy oświecenie możemy uznać za skończoną epokę czy jak twierdzą niektórzy oświecenie wciąż trwa.

RmBhWFepJvST0
(Uzupełnij).