Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R2RF4PSN23EYx1
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Utrzymanie równowagi podczas jazdy na nartach byłoby niemożliwe, gdyby nie informacje odbierane i przesyłane do mózgu przez… Możliwe odpowiedzi: 1. kontaktoreceptory., 2. receptory elektromagnetyczne., 3. proprioreceptory., 4. termoreceptory.
RYbjVULgE5zeQ1
Ćwiczenie 2
Dobierz do rodzaju bodźca właściwy rodzaj receptora. zmiany położenia mięśni Możliwe odpowiedzi: 1. proprioreceptor, 2. angioreceptor, 3. receptor elektromagnetyczny, 4. nocyceptor zmiany ciśnienia krwi Możliwe odpowiedzi: 1. proprioreceptor, 2. angioreceptor, 3. receptor elektromagnetyczny, 4. nocyceptor dotknięcie rozgrzanego żelazka Możliwe odpowiedzi: 1. proprioreceptor, 2. angioreceptor, 3. receptor elektromagnetyczny, 4. nocyceptor promieniowanie podczerwone Możliwe odpowiedzi: 1. proprioreceptor, 2. angioreceptor, 3. receptor elektromagnetyczny, 4. nocyceptor
R1aElV88LEBeu1
Ćwiczenie 3
Zaznacz rodzaje receptorów, do których można zaliczyć komórki zmysłowe znajdujące się w oku gołębia. Możliwe odpowiedzi: 1. eksteroreceptory, 2. proprioreceptory, 3. telereceptory, 4. receptory elektromagnetyczne, 5. wisceroreceptory, 6. fotoreceptory, 7. mechanoreceptory
R71Cj9EdgXWZW2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń słuszność stwierdzeń dotyczących klasyfikacji rodzajów receptorów zwierząt.. Aby automatycznie utrzymać stałą pozycję ciała, interoreceptory przedsionka i łagiewki wpływają na napięcie mięśni.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Receptory linii nabocznej reagują na mechaniczne odkształcenia rzęsek komórki receptorowej wywołane ruchem wody.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wśród eksteroreceptorów możemy wyróżnić telereceptory i kontaktoreceptory.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Komórki receptorowe w statocystach reagują na promieniowanie podczerwone.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Wykres do ćwiczenia 5

RicCVL3DaRjTr
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1FuDWWEXdmh42
Ćwiczenie 5
Czułość widmowa to względna skuteczność wykrywania światła. Na wykresie przedstawiono czułość pręcików i czopków na światło o różnej długości fal.

Na postawie analizy informacji przedstawionych na wykresie oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi. Widzenie fotopowe to widzenie nocne dzienne, w którym aktywowane są czopki pręciki. W widzeniu skotopowym widzimy kolory stopnie szarości. W nocy lepiej widzimy źródła światła czerwonego niebieskiego.
2
Ćwiczenie 5
R1emUKz26LiGZ
Chemoreceptory rozróżniają̨ substancje chemiczne w wodzie, powietrzu i płynach ciała. Wyróżnia się wśród nich receptory: Możliwe odpowiedzi: 1. zimna i ciepła, 2. wzroku, 3. smaku i węchu, 4. dotykowe i ucisku
21
Ćwiczenie 6
RUK2LG7xVd3Ef
Wykaż, że nocyceptory mogą być jednocześnie mechano- i termoreceptorami. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Dla prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego decydujące znaczenie ma odruch z baroreceptorów tętniczych. Baroreceptory zlokalizowane są w obrębie zatok szyjnych i łuku aorty. Mają charakter mechanoreceptorów, dla których bodźcem są zmiany ciśnienia tętniczego. Efekt odruchowy pobudzenia baroreceptorów tętniczych (zwykle przez wzrost ciśnienia tętniczego) ma charakter hamujący i prowadzi do spadku ciśnienia.

Indeks górny Źródło: Ponikowski Piotr, Banasiak Waldemar, Patofizjologiczne mechanizmy omdleń odruchowych, Klinika Chorób Wewnętrznych Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, 1999 Indeks górny koniec

Rr3kUT1T99TfI
Na podstawie powyższego tekstu wyjaśnij, dlaczego ucisk zatoki szyjnej, np. zbyt ciasnym kołnierzem koszuli, może u niektórych osób powodować omdlenia. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie, aby móc oddziaływać na chemoreceptory ryb, muszą mieć odpowiedni kształt pasujący przestrzennie do komórki receptorowej.

Na wykresie przedstawiono wyniki analiz, których celem było zbadanie, jaki rodzaj bodźców chemicznych pobudza chemoreceptory karpia i amura do poszukiwania pokarmu. 

ROMNZbaXjd2Qz
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RIjgedC5lM8uB
Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, jak dodawanie syropu glukozowo‑fruktozowego do przynęty stosowanej przy połowach karpia wpłynie na liczebność odłowów. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
RlH1upLdvzhnn
Przyporządkuj do definicji odpowiednie nazwy pojęć: 1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
zmodyfikowane komórki nabłonkowe rozmieszczone na języku w i jamie ustnej, będące receptorami smaku wrażliwymi na substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie; w zależności od klasyfikacji zaliczane do chemoreceptorów, kontaktoreceptorów i eksteroreceptorów
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
właściwy narząd słuchu w uchu wewnętrznym kręgowców, zawierający komórki słuchowe (rzęsate) odbierające bodźce mechaniczne w postaci drgań
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
najdłuższy nerw, stanowiący dziesiątą z 12 par nerwów czaszkowych; unerwia opony mózgowe, gardło, krtań oraz narządy klatki piersiowej i jamy brzusznej
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
pojedyncze oczko proste będące elementem oka złożonego stawonogów
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
ziarno węglanu wapnia lub fosforanu wapnia, wchodzące w skład narządu zmysłu słuchu i równowagi; wywiera ucisk na rzęski komórek receptorowych, informując o kierunku działania siły ciężkości
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
część mózgu położona w międzymózgowiu, siedlisko ośrodków regulujących podstawowe funkcje życiowe i popędy, takie jak: pobieranie pokarmu i wody, termoregulacja, popęd płciowy, lęk i agresja; bierze udział w regulacji rytmów biologicznych, jest gruczołem dokrewnym i kontroluje wydzielanie innych gruczołów
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
wyspecjalizowana komórka zdolna do odbierania informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu oraz przetwarzania energii działającego bodźca na impuls nerwowy, który drogami nerwowymi przekazywany jest do ośrodkowego układu nerwowego
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
hormon wytwarzany w podwzgórzu, a magazynowany w tylnym płacie przysadki mózgowej; wzmagając wchłanianie zwrotne wody w kanalikach nerkowych, powoduje zmniejszenie wydalania wody przez nerki; pobudza skurcz mięśni gładkich, głównie naczyń krwionośnych
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
widzenie dzienne; praca narządu wzroku w warunkach normalnego oświetlenia; w rozpoznawaniu bodźców uczestniczą wyłącznie czopki
1. widzenie fotopowe, 2. widzenie skotopowe, 3. receptor, 4. wazopresyna, 5. kubki smakowe, 6. omatidium, 7. podwzgórze, 8. nerw błędny, 9. narząd Cortiego (spiralny), 10. otolit, statolit
widzenie nocne; praca narządu wzroku w niekorzystnych oświetleniowo warunkach; w rozpoznawaniu bodźców uczestniczą wyłącznie pręciki; podczas widzenia skotopowego człowiek widzi świat czarno biały, pozbawiony innych barw