Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R16O8YfC2vd1v
Wyjaśnij znaczenie pojęcia „opozycja”. (Uzupełnij).
R1Y2VBnQuxIDT1
Ćwiczenie 2
Wskaż, ile wynosi próg wyborczy w Polsce. Możliwe odpowiedzi: 1. 5%, 2. 5,5%, 3. 4%, 4. 6%
RWcXonFh4R8O71
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Opozycja wpływa na poprawę jakości decyzji podejmowanych przez władze.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Funkcjonowanie opozycji parlamentarnej w każdym państwie zawsze jest legalne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Opozycja w Polsce nie ma prawa do żądania zwołania posiedzenia Sejmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wielką koalicję w Republice Federalnej Niemiec tworzy CDU/CSU i SPD.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4
R4dpdXBj5gF1s
Wskaż podstawowe różnice między koalicją wyborczą i koalicją rządową. (Uzupełnij).
R6LKzXbKCJxuL2
Ćwiczenie 5
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Gabinet cieni Platformy Obywatelskiej: kto go tworzy? Ponad 50 osób, w tym 6 polityków ze Śląska

Gabinet cieni Platformy Obywatelskiej zebrał się w Katowicach w środę 19 września 2018, obradując – wspólnie m.in. z samorządowcami – na temat wydawania pieniędzy unijnych w miastach i województwach, a także o polityce energetycznej i zbliżających się wyborach. Gabinet w swoim założeniu miał być nie tylko recenzentem, ale i alternatywą wobec rządów PiS. Pomijając kwestię jego skuteczności, dziś prezentujemy jego skład. To 51 osób, w tym 6 polityków ze Śląska.

1 Źródło: Gabinet cieni Platformy Obywatelskiej: kto go tworzy? Ponad 50 osób, w tym 6 polityków ze Śląska, 19.09.2019 r., dostępny w internecie: dziennikzachodni.pl [dostęp 21.12.2020 r.].
RHtpqU9sdroqY
Wyjaśnij jaką rolę pełni gabinet cieni w państwie demokratycznym. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj ćwiczenie.

R2hdU5whxrR2a
Wykres kołowy. Liczba miejsc w Semie RP przypadająca na poszczególne partie. Lista elementów:
  • PiS; Wartość: 235; Udział procentowy: 51,09%
  • KO; Wartość: 134; Udział procentowy: 29,13%
  • Lewica; Wartość: 49; Udział procentowy: 10,65%
  • PSL; Wartość: 30; Udział procentowy: 6,52%
  • Konfederacja; Wartość: 11; Udział procentowy: 2,39%
  • Mniejszość Niemiecka; Wartość: 1; Udział procentowy: 0,22%
Oprac. na podst. Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP, sejmsenat2019.pkw.gov.pl, [dostęp 2.09.2020 r.]
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RDVSdq24bQDeS
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Maja Kołodziejczyk Wybory 2019. Sprawdź, ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Sejmu

Próg wyborczy zwany także klauzulą zaporową stanowi minimalny procent poparcia wyborców uprawniający komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów. Występuje on w proporcjonalnych systemach wyborczych. Należy zaznaczyć, że w Polsce próg wyborczy został wprowadzony w 1993 w wyborach do Sejmu, od 1998 r. także w wyborach samorządowych. Obecnie w Polsce w wyborach do Sejmu stosuje się (w skali kraju) próg 5% głosów dla partii i dla komitetów wyborczych wyborców oraz 8% dla koalicji partii. W wyborach samorządowych w 1998 i 2002 próg wynosił 5% głosów (w skali danej rady); dotyczy to wyborów do sejmików województw, rad powiatów i rad miejskich w miastach na prawach powiatów. W wyborach do Sejmu z progu wyborczego zwolnione są komitety wyborcze wyborców mniejszości narodowych i etnicznych (w wyborach do Sejmu w latach 1993–2015 była to Mniejszość Niemiecka). W związku z tym te komitety nie muszą go przekraczać, aby móc znaleźć się w Sejmie.

próg Źródło: Maja Kołodziejczyk, Wybory 2019. Sprawdź, ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Sejmu, 13.10.2019 r., dostępny w internecie: wp.pl [dostęp 2.09.2020 r.].
RZL80ASyyMlZH
Wyjaśnij, w jakim celu wprowadzona została klauzula zaporowa w wyborach do Sejmu RP. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Paweł Marczewski

Uprawnienia opozycji w Polsce w porównaniu z innymi europejskimi demokracjami wyglądają mizernie. Wprowadzenie kilku dobrych rozwiązań mogłoby uświadomić zarówno władzy, jak i ugrupowaniom opozycyjnym, że rola opozycji w ustroju demokratycznym jest o wiele poważniejsza, niż „przeszkadzanie” rządowi.

marczewski Źródło: Paweł Marczewski. Cytat za: Opozycja – co może i dlaczego jest potrzebna?, Komunikat prasowy, 3.07.2017 r., dostępny w internecie: batory.org.pl [dostęp 9.02.2020 r.].
R1S0utGWNnBF8
Wskaż jaką rolę pełni opozycja w państwie demokratycznym. (Uzupełnij).