Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
21
Ćwiczenie 1

Napisz program, który będzie obliczał iteracyjnie wartość silni. Jego działanie przetestuj dla 11!.

Specyfikacja problemu:

Dane:

 • podstawa – liczba naturalna

Wynik:

Na standardowym wyjściu prezentowana jest silnia zadanej liczby.

Rq1FmLHyL9Nkj1
Omówiliśmy już algorytm obliczania silni. Wykorzystując tę wiedzę, napisz podobny algorytm w języku Python. W tym celu uzupełnij ciało funkcji silnia(liczba). Twoje zadania: 1. Utwórz funkcję silnia. 2. Zwróć obliczoną silnię. Podany kod zaczyna się od: 1. def silnia(liczba): 2. 3. wynik = 1; 4. for x in range(1, liczba + 1): ### iteracja jest wykonywana liczba+1 razy, ponieważ funkcja range(1, x) zwraca wartości od 1 do x-1 (nie zawiera x) 6. ### tutaj zmodyfikuj kod 7. 8. 9. 10. ### zwróc wynik 11. return wynik 12. 13. ### drukowanie testowanego wyniku (dla liczby 4): 14. print(silnia(4)) wynik = 1; for x in range(1, liczba + 1): ### iteracja jest wykonywana liczba+1 razy, ponieważ funkcja range(1, x) zwraca wartości od 1 do x-1 (nie zawiera x) ### tutaj zmodyfikuj kod ### zwróć wynik return wynik ### drukowanie testowego wyniku (dla liczby 4): print(silnia(4)) Twoje zadania. 1. Utwórz funkcję silnia 2. Zwróć obliczoną silnię.
21
Ćwiczenie 2

Firma Hula Hop Inc. jest największym w Europie środkowo‑wschodniej producentem obręczy hula‑hop. Firma oferuje usługę premium – produkcje zindywidualizowanego hula‑hop z wypustkami masującymi. Klient może zamówić hula‑hop o promieniu r i liczbie wypustek n. Ze względu na ograniczenia technologiczne n musi być w przedziale , z kolei r w przedziale . Niedawno firma zaopatrzyła się w nową maszynę, która nie potrafi automatycznie obliczać współrzędnych początków i końców wypustek. Oczekuje wprowadzenia pary liczb: współrzędnej początku i końca wypustek na obręczy koła.

Stałą możesz pobrać z wywołania math.pi.

Specyfikacja problemu:

Dane:

 • n – liczba wypustek w hula‑hop; liczba naturalna z przedziału

 • r – promień hula‑hop; liczba naturalna z przedziału

Wynik:

Na standardowym wyjściu program prezentuje współrzędne kolejnych wypustek na okręgu, zgodnie ze specyfikacją maszyny.

Przykład:

Rozważmy jedno z zamówień klienta. Zostało ono przedstawione na rysunku: n wynosi 25, z kolei r równa się 50. Dla czytelności wartości na rysunku zostały zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

RzFoA1CIQUED5

Maszyna poprawnie wykona hula‑hop, gdy otrzyma następujące dane:

Linia 1. 0 12 kropka 566370614359172. Linia 2. 12 kropka 566370614359172 25 kropka 132741228718345. Linia 3. 25 kropka 132741228718345 37 kropka 69911184307752. Linia 4. 37 kropka 69911184307752 50 kropka 26548245743669. Linia 5. 50 kropka 26548245743669 62 kropka 83185307179586. Linia 6. 62 kropka 83185307179586 75 kropka 39822368615503. Linia 7. 75 kropka 39822368615503 87 kropka 96459430051421. Linia 8. 87 kropka 96459430051421 100 kropka 53096491487338. Linia 9. 100 kropka 53096491487338 113 kropka 09733552923255. Linia 10. 113 kropka 09733552923255 125 kropka 66370614359172. Linia 11. 125 kropka 66370614359172 138 kropka 23007675795088. Linia 12. 138 kropka 23007675795088 150 kropka 79644737231007. Linia 13. 150 kropka 79644737231007 163 kropka 36281798666926. Linia 14. 163 kropka 36281798666926 175 kropka 92918860102841. Linia 15. 175 kropka 92918860102841 188 kropka 49555921538757. Linia 16. 188 kropka 49555921538757 201 kropka 06192982974676. Linia 17. 201 kropka 06192982974676 213 kropka 62830044410595. Linia 18. 213 kropka 62830044410595 226 kropka 1946710584651. Linia 19. 226 kropka 1946710584651 238 kropka 76104167282426. Linia 20. 238 kropka 76104167282426 251 kropka 32741228718345. Linia 21. 251 kropka 32741228718345 263 kropka 89378290154264. Linia 22. 263 kropka 89378290154264 276 kropka 46015351590177. Linia 23. 276 kropka 46015351590177 289 kropka 02652413026095. Linia 24. 289 kropka 02652413026095 301 kropka 59289474462014. Linia 25. 301 kropka 59289474462014 314 kropka 1592653589793.

Przygotuj program, który przygotuje parametry dla maszyny dla następujących parametrów: n = 35, r = 80.

RVcV6m1Dpr4D7
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
31
Ćwiczenie 3

Jan Bitek jest początkującym biegaczem. Znalazł w internecie rewolucyjną metodę na rozgrzewkę. Polega ona na tym, że każdy kolejny krok jest dłuższy od poprzedniego o roznica_kroku, aż do osiągnięcia max_dlugosc_kroku. Wówczas każdy kolejny krok ma długość max_dlugosc_kroku. Rozgrzewka kończy się, gdy Jan przebiegnie dystans koniec_dystans_rozgrzewki.

Jan chciałby wiedzieć jaki dystans przebiegł w tzw. kroku pomiarowym: 10, 1001000. Jeżeli Jan zakończył rozgrzewkę przed którymś z kroków pomiarowych, wówczas powinniśmy wypisać przy tym kroku informacje o całkowitym pokonanym dystansie. Wszystkie jednostki są ustandaryzowane.

Specyfikacja problemu:

Dane:

 • roznica_kroku – liczba naturalna dodatnia

 • max_dlugosc_kroku – liczba naturalna dodatnia

 • koniec_dystans_rozgrzewki – liczba naturalna dodatnia

Wynik:

Na standardowym wyjściu program prezentuje w kolejnych liniach pokonany przez Jana dystans w 10, 1001000 kroku.

Przykład:

 • Początkowa długość kroku =1

 • roznica_kroku =1

 • max_dlugosc_kroku =100

 • koniec_dystans_rozgrzewki =100000

Poprawną odpowiedzią jest:

55
5050
95050

Sprawdź dystans w krokach pomiarowych dla następujących parametrów:

 • początkowa długość kroku =1

 • roznica_kroku =2

 • max_dlugosc_kroku =200

 • koniec_dystans_rozgrzewki =70000

R1Vt7bjXUek4Q
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.