Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R3RQivJABl0k7
Uzupełnij poniższe definicje funkcji i sprawdź, czy działają poprawnie. Dawne statki żaglowe pływały ze średnią prędkością 15 węzłów (jednostka prędkości używana w marynarce). Zdefiniuj funkcję predk_km(wezel), która będzie zamieniać prędkość podaną w węzłach na prędkość w km/h i zwracać taką prędkość. Twoje zadania. 1. Utwórz funkcję predk_km(wesel). 2. Zwróć prędkość w kilometrach na godzinę. Zapis linie kodu jest następujący: 1. def predk_km(wezel): 2. 3. return 1 4. 5. ### drukowanie testowego wyniku: 6. print(predk_km(15))

W wybranym edytorze napisz podaną poniżej funkcję i sprawdź, czy działa poprawnie.

Dawne statki żaglowe pływały ze średnią prędkością 15 węzłów (jednostka prędkości używana w marynarce).

Zdefiniuj funkcję predk_km(wezel), która będzie zamieniać prędkość podaną w węzłach na prędkość w km/h i zwracać taką prędkość.

21
Ćwiczenie 2
RbrboUvXwhDpM
Zdefiniuj funkcję, która zwróci wartość True, jeśli podana liczba jest parzysta, lub False, jeśli liczba jest nieparzysta. Twoje zadania. 1. Utwórz funkcję parzysta(liczba). 2. Zwróć True gdy argument funkcji jest liczbą parzystą. 3. Zwróć False gdy argument funkcji jest liczbą nieparzystą. Zapis linii kodu: 1. def parzysta(liczba): 2. ### tutaj zmodyfikuj kod 3. return True 4. 5. ### drukowanie testowego wyniku: 6. print(str(parzysta(15)))

W wybranym edytorze napisz funkcję, która zwróci wartość True, jeśli podana liczba jest parzysta, lub False, jeśli liczba jest nieparzysta.

31
Ćwiczenie 3
R19tmIBGegTt5
Samoloty mają najczęściej dwie klasy pasażerskie (biznes i ekonomiczną). W klasie biznes są trzy miejsca w rzędzie, a w klasie ekonomicznej sześć. Zdefiniuj funkcję miejsca_w_samolot(liczba1, liczba2), która w wyniku poda liczbę miejsc w samolocie. Parametr liczba1 oznacza liczbę rzędów foteli w klasie biznes, a parametr liczba2 oznacza liczbę rzędów foteli w klasie ekonomicznej. Parametr liczba1 może przyjmować wartości od 3 do 7, a parametr liczba2 od 15 do 40, w zależności od wersji. Jeśli którykolwiek z parametrów będzie poza dopuszczalnym zakresem, funkcja powinna zwrócić wartość -1. Twoje zadania. Utwórz funkcję miejsca_w_samolot(liczba1, liczba2). Zwróć -1 jeśli argumenty funkcji są poza zakresami podanymi w poleceniu. Zwróć liczbę miejsc w samolocie. Zapis linii kodu: 1. def miejsca_w_samolot(liczba1, liczba2): 2. 3. return True 4. 5. ### drukowanie testowego wyniku: 6. print(miejsca_w_samolot(4, 26))

Samoloty mają najczęściej dwie klasy pasażerskie (biznes i ekonomiczną). W klasie biznes są trzy miejsca w rzędzie, a w klasie ekonomicznej sześć.

W wybranym edytorze napisz funkcję miejsca_w_samolot(liczba1, liczba2), która w wyniku poda liczbę miejsc w samolocie. Parametr liczba1 oznacza liczbę rzędów foteli w klasie biznes, a parametr liczba2 oznacza liczbę rzędów foteli w klasie ekonomicznej. Parametr liczba1 może przyjmować wartości od 3 do 7, a parametr liczba2 od 15 do 40, w zależności od wersji. Jeśli którykolwiek z parametrów będzie poza dopuszczalnym zakresem, funkcja powinna zwrócić wartość -1.

31
Ćwiczenie 4
R194s6qUbXqYq
Zdefiniuj funkcję maksimum_suma_iloczyn(a1, a2), która zwróci większą z podanych liczb, ich sumę oraz ich iloczyn. Wszystkie trzy wartości powinny być zwrócone poprzez jedno słowo kluczowe return. Twoje zadania. Utwórz funkcję maksimum_suma_iloczyn. Zwróć obliczone wartości za pomocą gotowego wywołania return [a, b, c]. Zapis linii kodu: 1. def maksimum_suma_iloczyn(a1, a2): 2. 3. return 1, 2, 3 4. 5. ### drukowanie testowego wyniku: 6. print(maksimum_suma_iloczyn(11, 15))

W wybranym edytorze napisz funkcję maksimum_suma_iloczyn(a1, a2), która zwróci większą z podanych liczb, ich sumę oraz ich iloczyn jako trzy wartości w tablicy zwracane poprzez jedno słowo kluczowe return.