Pokaż ćwiczenia:
Rfe0cqnDNo6PN1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania. Wektory indukcji magnetycznej ułożone są stycznie / prostopadle do linii pola magnetycznego.
R1cb4Kczw1Jtb1
Ćwiczenie 2
Wybierz właściwy rysunek spośród podanych niżej, na którym pokazano, w jaki sposób igła magnetyczna ustawia się względem linii pola magnetycznego. Niebieskim kolorem zaznaczono biegun północny igły.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RauejDgZPnD6h
Ćwiczenie 2
Wybierz właściwy rysunek spośród podanych niżej, na którym pokazano, w jaki sposób igła magnetyczna ustawia się względem linii pola magnetycznego. Niebieskim kolorem zaznaczono biegun północny igły.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RGecF2Ov8p0v11
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawną odpowiedź.

Co lepiej charakteryzuje pole magnetyczne w przestrzeni (wektor indukcji magnetycznej) – położenie Możliwe odpowiedzi: 1. opiłka, 2. igły magnetycznej
1
Ćwiczenie 4
R1WicohF5biV0
Wybierz poprawne dokończenie zdania. Obszar najsilniejszego pola magnetycznego znajduje się w pobliżu biegunów magnetycznych magnesu / we wnętrzu magnesu.
21
Ćwiczenie 5
R2jl9PsmjvQPa
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Wokół magnesu, leżącego na kartce papieru, rozsypano równomiernie żelazne opiłki. Często w pobliżu biegunów powstają na kartce „białe plamy” (nie ma opiłków) i nie można odczytać przebiegu linii pola (zobacz na rysunku). Wyjaśnij to zjawisko. Jak można temu zjawisku zapobiec?

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 6
RhqGKez1nSdSZ
brak opisu
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RlVfOju6LxqGN
Ćwiczenie 6
Wyobraź sobie wycinek pewnego pola magnetycznego w postaci linii pola. Linie pola przebiegają od lewej do prawej w taki sposób, że bliżej lewej strony, w obszarze wielkie A są niemalże równoległe do siebie. Następnie zaczynają się od siebie odchylać tak, że skrajne linie odbiegają znacznie do góry i do dołu. W tym miejscu oznaczono obszar wielkie B. W którym obszarze A czy B pole magnetyczne jest „silniejsze” (charakteryzuje je większa wartość indukcji magnetycznej)? Możliwe odpowiedzi: 1. Prawidłowa odpowiedź, 2. Nieprawidłowa odpowiedź A
1
Ćwiczenie 7
R1JhkTP3DVbgz
Czy pole magnetyczne występuje jedynie na płaszczyźnie, czy również jest obecne w przestrzeni? Możliwe odpowiedzi: 1. Pole magnetyczne występuje w każdym punkcie przestrzeni trójwymiarowej wokół magnesu., 2. Pole magnetyczne występuje tylko na dwuwymiarowej płaszczyźnie.
21
Ćwiczenie 8
ROuPJ0GEDodMO
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Wyjaśnij, dlaczego przedstawiony na rysunku obraz pola magnetycznego może być zarówno obrazem pola pomiędzy rozsuniętymi częściami przeciętego na pół magnesu sztabkowego jak i obrazem pola pomiędzy dwoma magnesami zwróconymi do siebie przeciwnymi biegunami.

uzupełnij treść