Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
Rfe0cqnDNo6PN1
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania. Wektory indukcji magnetycznej ułożone są stycznie / prostopadle do linii pola magnetycznego.
R1cb4Kczw1Jtb1
Ćwiczenie 2
Wybierz właściwy rysunek spośród podanych niżej, na którym pokazano, w jaki sposób igła magnetyczna ustawia się względem linii pola magnetycznego. Niebieskim kolorem zaznaczono biegun północny igły.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RGecF2Ov8p0v11
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawną odpowiedź.

Co lepiej charakteryzuje pole magnetyczne w przestrzeni (wektor indukcji magnetycznej) – położenie Możliwe odpowiedzi: 1. opiłka, 2. igły magnetycznej
1
Ćwiczenie 4
R1WicohF5biV0
Wybierz poprawne dokończenie zdania. Obszar najsilniejszego pola magnetycznego znajduje się w pobliżu biegunów magnetycznych magnesu / we wnętrzu magnesu.
2
Ćwiczenie 5
R2jl9PsmjvQPa
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Wokół magnesu, leżącego na kartce papieru, rozsypano równomiernie żelazne opiłki. Często w pobliżu biegunów powstają na kartce „białe plamy” (nie ma opiłków) i nie można odczytać przebiegu linii pola (zobacz na rysunku). Wyjaśnij to zjawisko. Jak można temu zjawisku zapobiec?

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 6
RhqGKez1nSdSZ
Na rysunku przedstawiony jest wycinek pewnego pola magnetycznego w postaci linii pola. W którym obszarze A czy B pole magnetyczne jest „silniejsze” (charakteryzuje je większa wartość indukcji magnetycznej)?
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 7
R1JhkTP3DVbgz
Czy pole magnetyczne występuje jedynie na płaszczyźnie, czy również jest obecne w przestrzeni? Możliwe odpowiedzi: 1. Pole magnetyczne występuje w każdym punkcie przestrzeni trójwymiarowej wokół magnesu., 2. Pole magnetyczne występuje tylko na dwuwymiarowej płaszczyźnie.
2
Ćwiczenie 8
ROuPJ0GEDodMO
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Wyjaśnij, dlaczego przedstawiony na rysunku obraz pola magnetycznego może być zarówno obrazem pola pomiędzy rozsuniętymi częściami przeciętego na pół magnesu sztabkowego jak i obrazem pola pomiędzy dwoma magnesami zwróconymi do siebie przeciwnymi biegunami.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida