Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R7QdOVL2MyTZH3
Ćwiczenie 1
Wywodzenie pochodzenia polskiej szlachty od Sarmatów, a litewskiej od starożytnych Rzymian to: Możliwe odpowiedzi: 1. legenda., 2. bajka., 3. mit., 4. podanie.
R9s5TIF5w96U93
Ćwiczenie 2
W tekście Janusza Tazbira dominuje funkcja: Możliwe odpowiedzi: 1. informacyjna., 2. impresywna., 3. perswazyjna., 4. ekspresywna.
11
Ćwiczenie 3

Wyjaśnij, dlaczego sarmatyzmu nie można uznać za kulturę zamkniętą pomimo dominacji w XVII w. „kultury powiatowej”.

RftospfqarBgT
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Na podstawie tekstu, wyjaśnij przyczyny tego, że pokolenie młodzieży szlacheckiej:  więcej oglądało […] Turków niż ich poprzednicy Francuzów, Włochów, Holendrów czy Anglików w sumie wziętych.

RYSs29cEArEXZ
(Uzupełnij).
RwNsFMwNb5soS1
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj do odpowiednich kategorii nazwy przedmiotów, które w XVII wieku weszły do polszczyzny. elementy stroju Możliwe odpowiedzi: 1. żupan, 2. kindżał, 3. ferezja, 4. kontusz, 5. kinżał, 6. buzdygan, 7. sajdak, 8. karacena, 9. czekan, 10. bekisza, 11. buława część uzbrojenia Możliwe odpowiedzi: 1. żupan, 2. kindżał, 3. ferezja, 4. kontusz, 5. kinżał, 6. buzdygan, 7. sajdak, 8. karacena, 9. czekan, 10. bekisza, 11. buława odznaki władzy wojskowej Możliwe odpowiedzi: 1. żupan, 2. kindżał, 3. ferezja, 4. kontusz, 5. kinżał, 6. buzdygan, 7. sajdak, 8. karacena, 9. czekan, 10. bekisza, 11. buława
21
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z wymienionymi w ćwiczeniu piątym słowami orientalnego pochodzenia i napisz, dlaczego właśnie te nazwy weszły wtedy do polszczyzny.
Zapoznaj się z wymienionymi w ćwiczeniu piątym słowami orientalnego pochodzenia i napisz, dlaczego właśnie te nazwy weszły wtedy do polszczyzny.
RxYuslSBNe9Oh
(Uzupełnij).
R1BChFJlf40Hx21
Ćwiczenie 7
Wskaż Prawda lub Fałsz przy zdaniach, które dotyczą tekstu Janusza Tazbira Orient a kultura sarmacka. Autor przedstawia informacje chronologicznie. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Autor syntetycznie przedstawia zjawisko sarmatyzmu. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. Autor stawia tezę i ją udowadnia. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ
11
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, na czym polega paradoks w określeniu arcypolskie i szczerze narodowe, odnoszącym się do form kultury polskiej w XVII w.

R7lqRSfq0AuEE
(Uzupełnij).