Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1PdjHVO4vi341
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.

Oczyszczanie biologiczne ścieków polega na... Możliwe odpowiedzi: 1. neutralizowaniu ścieków substancjami chemicznymi., 2. wykorzystywaniu bakterii do rozkładania materii organicznej., 3. wykorzystaniu właściwości fizycznych zanieczyszczeń w celu usunięcia ich ze ścieków., 4. użyciu maszyn w procesie oczyszczania.
R1KW6fuX2rAVA1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie.

Ogrzane wody pochodzące z urządzeń przemysłowych i elektrowni powodujące ogrzanie wód naturalnych to... Możliwe odpowiedzi: 1. zanieczyszczenia chemiczne, 2. termiczne, 3. biologiczne, 4. fizyczne
R6eUlrweXnO3B1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij tekst. Najmniej domieszek zawiera woda 1. naturalne i sztuczne, 2. wody podziemne, 3. morska, 4. z opadów atmosferycznych, najwięcej woda 1. naturalne i sztuczne, 2. wody podziemne, 3. morska, 4. z opadów atmosferycznych i 1. naturalne i sztuczne, 2. wody podziemne, 3. morska, 4. z opadów atmosferycznych, zanieczyszczone złożami naturalnymi. Ze względu na pochodzenie zanieczyszczenia wód dzielimy na 1. naturalne i sztuczne, 2. wody podziemne, 3. morska, 4. z opadów atmosferycznych.
R74uBpZvgwmxo1
Ćwiczenie 4
Wybierz prawidłową odpowiedź.

Eutrofizacja to: Możliwe odpowiedzi: 1. zjawisko pozytywne, wpływa na ilość substancji odżywczych w zbiorniku wodnym,, 2. zjawisko negatywne, zachodzi na skutek zbyt dużych ilości biogenów w wodzie,, 3. zjawisko negatywne, polega na zarastaniu zbiornika przez rośliny.
11
Ćwiczenie 5

Wymień po jednym przykładzie zagrożeń, jakie w wodach morskich wywołują:

  1. gospodarka komunalna,

  2. przemysł,

  3. rolnictwo.

R68Zj2SLFKy96
(Uzupełnij).
RmNq5f8l9p5jy2
Ćwiczenie 6
Dokończ zdanie.

Zanieczyszczenia wód, to niekorzystne zmiany jej właściwości... Możliwe odpowiedzi: 1. fizycznych., 2. chemicznych., 3. bakteriologicznych., 4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne.
R1JknLbc8xade2
Ćwiczenie 7
Dokończ zdanie.

Źródła chemicznych zanieczyszczeń wód spowodowane przez związki metali ciężkich to... Możliwe odpowiedzi: 1. garbarnie, ścieki przemysłowe, metalurgia, górnictwo, hutnictwo, przemysł zbrojeniowy., 2. eksplozje jądrowe, awarie jądrowe, przemysł zbrojeniowy, odpady, ścieki., 3. komunikacja i transport samochodowy, transport wodny, przemysł paliwowo-energetyczny., 4. przemysł chemiczny i spożywczy, ścieki komunalne, rafinerie, koksownie, gazownie i garbarnie.
31
Ćwiczenie 8

Opisz, dlaczego wysypiska śmieci mogą być niebezpieczne dla wód powierzchniowych i podziemnych.

RTme56THLphHb
(Uzupełnij).