Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R6sCOFvTW0txJ1
Ćwiczenie 1
Druga prędkość kosmiczna to: Możliwe odpowiedzi: 1. najmniejsza prędkość, jaką należy nadać obiektowi względem przyciągającego go ciała niebieskiego, aby poruszał się on po zamkniętej orbicie wokół tego ciała., 2. najmniejsza prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie, poruszając się po orbicie otwartej., 3. prędkość początkowa, potrzebna obiektowi do opuszczenia Układu Słonecznego., 4. prędkość początkowa, potrzebna obiektowi do opuszczenia Galaktyki.
R1XsKbaIJfI591
Ćwiczenie 2
Która planeta Układu Słonecznego ma największą wartość drugiej prędkości kosmicznej? Odpowiedź: Tu uzupełnij
R1QcP3RewAyO42
Ćwiczenie 3
zadanie interaktywne
RILDa9TbssYX72
Ćwiczenie 4
Dopasuj planetę do jej drugiej prędkości kosmicznej. a) Wenus Możliwe odpowiedzi: 1. {16,69 km/s}, 2. {2,99 km/s}, 3. {brak danych}, 4. {7066 m/s}, 5. {25084 m/s} b) Merkury Możliwe odpowiedzi: 1. {16,69 km/s}, 2. {2,99 km/s}, 3. {brak danych}, 4. {7066 m/s}, 5. {25084 m/s} c) Saturn Możliwe odpowiedzi: 1. {16,69 km/s}, 2. {2,99 km/s}, 3. {brak danych}, 4. {7066 m/s}, 5. {25084 m/s} d) Neptun Możliwe odpowiedzi: 1. {16,69 km/s}, 2. {2,99 km/s}, 3. {brak danych}, 4. {7066 m/s}, 5. {25084 m/s} e) Uran Możliwe odpowiedzi: 1. {16,69 km/s}, 2. {2,99 km/s}, 3. {brak danych}, 4. {7066 m/s}, 5. {25084 m/s}
2
Ćwiczenie 5
RTheu74riOn56
Oblicz stosunek drugiej prędkości kosmicznej Ziemi do trzeciej prędkości kosmicznej k=vIIvIII. Wynik zaokrąglij do części tysięcznych.
Przyjmij:
G = 6,67 · 10-11 m3/(kg·s2),
masę Ziemi MZ = 5,972 · 1024 kg,
promień Ziemi RZ = 6371 km = 6371000 m,
promień orbity Ziemi Rorbity = 149 597 870 700 m,
masę Słońca MSłońca = 1,989 · 1030 kg. Odpowiedź: k = Tu uzupełnij
1
Ćwiczenie 6
R1c8xrRSZ4ZzB
Oblicz drugą prędkość kosmiczną dla planety pozasłonecznej Wendelstein-2b okrytej w 2020 roku. Przyjmij M = 0,75 masy Jowisza, promień równy dokładnie tyle, ile promień Jowisza. Wynik podaj jako liczbę całkowitą w metrach na sekundę
RJ = 71492 km
MJ = 1,8986 · 1027 kg Odpowiedź: Tu uzupełnij m/s
2
Ćwiczenie 7
RtsyHqn2FZ1fZ
Przyspieszenie grawitacyjne ciała niebieskiego wyraża się wzorem: g=GMR2. Wiedząc, że druga prędkość kosmiczna Urana jest k = 1,9 razy większa od drugiej prędkości kosmicznej Ziemi vII oraz promień Urana jest n = 4 razy większy od promienia RZ Ziemi, a przyspieszenie ziemskie gZ = 9,81 m/s2, oblicz przyspieszenie Urana. Odpowiedź: Tu uzupełnij m/s2
2
Ćwiczenie 8

Zastanów się, w jakim kierunku i z jakiego miejsca na Ziemi należy wystrzelić obiekt, aby wykorzystać energię kinetyczną obiektu wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi.

uzupełnij treść