Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Druga prędkość kosmiczna dla różnych planet

Symulacja interaktywna pokazująca, jak zmienia się wartość drugiej prędkości kosmicznej w zależności od masy M i promienia R. Symulacja ma za zadanie pokazać uczniom, jak zmienia się wartość drugiej prędkości kosmicznej.

Jeżeli dobór parametrów będzie zgodny z parametrami którejś z planet (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars...), to pokaże się zdjęcie tej planety i podpis z jej nazwą.

Rca8A6D9BZE7O
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Opis alternatywny symulacji.

Na ekranie symulacji po prawej stronie widać zdjęcie Ziemi wykonane z  kosmosu. Na czarnym tle przestrzeni kosmicznej widoczna jest niebieska kula zielono brązowymi kontynentami skrytymi za warstwą chmur. Obok. Po lewej stronie widoczny jest panel, w którym użytkownik może wybrać masę planety wielka litera m wyrażoną jako liczba pomnożona przez dziesięć do potęgi dwudziestej pierwszej w kilogramach. Poniżej użytkownik może wybrać promień planety wyrażony w metrach. Po wyborze wartości masy i  promienia planety poniżej panelu wyboru pojawia się informacja o  wartości drugiej prędkości kosmicznej mała litera v. Dla Ziemi wartość drugiej prędkości kosmicznej jest równa jedenaście i sto osiemdziesiąt dwie tysięczne kilometra na sekundę.

Polecenie 1

Wstaw do symulacji następujące dane: M=0,95·10Indeks górny 21kg oraz R= 473000m. Co to za planeta?

uzupełnij treść
Rp8sDRCwCnSsQ
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną. Ile wynosi druga prędkość kosmiczna dla Ziemi? Możliwe odpowiedzi: 1. cztery i cztery dziesiąte metra na sekundę, 2. dziesięć i cztery dziesiąte metra na sekundę, 3. jedenaście i dwie dziesiąte metra na sekundę, 4. trzydzieści pięć i pół metra na sekundę
Polecenie 2

Ile wynosi druga prędkość kosmiczna dla Słońca? Wynik podaj z zaokrągleniu do liczb całkowitych, w kilometrach na sekundę.

uzupełnij treść
Ry7vRuAvMGsOw
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną. Druga prędkość kosmiczna w porównaniu do pierwszej prędkości kosmicznej, jest: Możliwe odpowiedzi: 1. pierwiastek z dwóch razy mniejsza, 2. dwa razy mniejsza, 3. pierwiastek z dwóch razy większa, 4. dwa razy większa
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida