Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
111
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z poniższym fragmentem Rambo: ikona popkultury i zastanów się, dlaczego postać jest określana w taki sposób i jakie cechy posiada ten superbohater. Odpowiedź zapisz w formie mapy myśli.

R1Aa1YDFWGshY
(Uzupełnij).
Michał Rogalski Bohaterowie popkultury: od Robin Hooda do Rambo

Niewielu fikcyjnych bohaterów zapisało się w zbiorowej świadomości tak trwale, jak John Rambo. Postać, w którą wcielił się Sylvester Stallone, stała się ikoną popkultury, symbolem i punktem odniesienia dla hollywoodzkich filmów akcji, uosobieniem twardziela i komandosa, a także obiektem niezliczonych parodii. […]

Stał się archetypem twardziela i żołnierza, czymś w rodzaju współczesnego barbarzyńcy, który nie tylko zadaje ból swym ofiarom, ale wydaje przy tym pierwotny okrzyk wściekłości. Ponadto postać ta stała się jeśli nie wzorcem do naśladowania, to przynajmniej punktem odniesienia dla innych barbarzyńców – bohaterów kina akcji lat osiemdziesiątych. Zmniejszając rolę dialogu na rzecz bijatyki, otworzył drzwi do filmowej kariery niekoniecznie mającym aktorskie wykształcenie, ale za to wysportowanym i muskularnym twardzielom, takim jak Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren czy Jean‑Claude Van Damme.

5 Źródło: Michał Rogalski, Bohaterowie popkultury: od Robin Hooda do Rambo, Warszawa 2016, s. 39–48.
RekEEP7M9Rzay1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Rambo
  • Elementy należące do kategorii Rambo
  • Nazwa kategorii: Uosobienie
   • Elementy należące do kategorii Uosobienie
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii Uosobienie
  • Nazwa kategorii: Wygląd
   • Elementy należące do kategorii Wygląd
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii Wygląd
  • Nazwa kategorii: Wzór filmów akcji
   • Elementy należące do kategorii Wzór filmów akcji
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Nazwa kategorii:
   • Koniec elementów należących do kategorii Wzór filmów akcji
  • Nazwa kategorii: Obiekt parodii
  • Koniec elementów należących do kategorii Rambo
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 2
Piotr Zwierzchowski Herkules brat Supermana

Współczesna kultura popularna tworzy niekiedy na kanwie nowych mitów... stare. Trudno jednoznacznie orzec, czy Joe ShusterJerry Siegel wymyślając Supermana pomyśleli o Herkulesie. Według Jerzego Szyłaka zarówno twórcy, jak i wydawcy, zdawali sobie sprawę, że „u źródeł powodzenia opowieści o Supermanie leży jej quasi-mitologiczna natura” [Jerzy Szyłak, Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 1998, s. 38]. Owych mitologicznych inspiracji, mających różne uzasadnienia, można zresztą odnaleźć w komiksie bardzo wiele. Dotyczy to wielu postaci. Czytelnicy z łatwością mogli odczytywać wyraźne tropy. W przypadku Supermana zwracano na przykład uwagę na fakt, iż jego odnalezienie w rakiecie przypomina historię Mojżesza w koszyku [tamże: s. 38‑40], Dwunastoletnie nauki Supermana w filmie Richarda Donnera i powrót do świata w wieku trzydziestu lat, to bez wątpienia aluzja do działalności Chrystusa, zwłaszcza biorąc pod uwagę przemowę Jor‑Ela, ojca Supermana, posyłającego jedynego syna pośród ludzi, aby niósł im światło.

Szyłak pisze o herosach amerykańskiego komiksu lat 40., że „byli nader umownymi figurami, bardziej nosicielami pewnych zasad niż żywymi ludźmi. Ich popularność opierała się przede wszystkim na atrakcyjności postawy, jaką proponowali swoim czytelnikom. Była to przede wszystkim postawa człowieka, który kształtuje sam siebie i w swoich poczynaniach kieruje się wewnętrznym poczuciem dobra i sprawiedliwości” [Jerzy Szyłak, Komiks i okolice kina, Gdańsk 2000, s. 116]. Szyłak podkreśla również dydaktyzm i propagandowość tych bohaterów. Ich atrakcyjność wzmacniała przekaz ideologiczny. Superman nie był przecież nikim innym jak wzorem Amerykanina. Nie inaczej jest z bohaterami film ów wytwórni Walt Disney Pictures. W przypadku Herkulesa także prawdziwe będzie stwierdzenie, że jest on bohaterem, który kształtuje sam siebie i w swoich poczynaniach kieruje się wewnętrznym poczuciem dobra i sprawiedliwości.

6 Źródło: Piotr Zwierzchowski, Herkules brat Supermana, „Kultura Popularna” 2003, nr 1/3, s. 70.
R1LrTTDU5MOD6
Na podstawie powyższego tekstu określ, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. W komiksie o Supermanie nie ma zbyt wielu mitologicznych inspiracji. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. W przygodach Supermana można znaleźć nawiązania do historii Chrystusa. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Bohaterowie amerykańskich komiksów kierowali się w swych działaniach dobrem i sprawiedliwością. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. W doświadczeniach bohaterów nie ma elementów dydaktyzmu i ideologii. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Herosi amerykańskich komiksów często reprezentowali konkretne wartości. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz
11
Ćwiczenie 3

Opisz, jaki wspólny cel miało wykreowanie herosów amerykańskiego komiksu lat 40. i bohaterów mitologii greckiej?

Ry0rArx0ZSAcl
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z poniższym fragmentem, a następnie wymień widoczne w filmach Herkules i Superman elementy etosu rycerskiego.

Piotr Zwierzchowski Herkules brat Supermana

Superman obrócił w drugą stronę kulę ziemską, aby w ten magiczny sposób cofnąć czas i ocalić życie Lois Lane. Herkules zmaga się z czasem, usiłując wyrwać duszę Megary z wiru śmierci w podziemnym państwie Hadesa. W obu przypadkach bohaterom udaje się uratować ukochane dzięki własnej boskości. W Herkulesie znajdziemy także echa Supermana II. Superman z miłości do Lois Lane dobrowolnie zrezygnował ze swojej mocy, aby móc kochać ziemską kobietę. Ponieważ jednak Ziemia była akurat zagrożona, Superman musiał ponownie stać się herosem. Herkules, żeby ratować Meg, godzi się na układ z Hadesem. Rezygnuje na 24 godziny ze swojej mocy. Nie zdaje sobie sprawy, że wtedy akurat przyjdzie dla niego czas największej próby. Tak jak Superman, tak i Herkules poradzą sobie z przeciwnikami, niezależnie, czy będą to przybysze z planety Krypton, czy też podstępny bóg Hades - moce wrócą w odpowiednim momencie.

7 Źródło: Piotr Zwierzchowski, Herkules brat Supermana, „Kultura Popularna” 2003, t. 1/3, s. 70.
Rf69TDFTmjrUY
(Uzupełnij).
R9rksL06tWfQH2
Ćwiczenie 5
Do podanych wyrazów dopasuj ich antonimy. odważny Możliwe odpowiedzi: 1. interesowny, 2. tchórzliwy, 3. chwiejny, 4. słaby, 5. przeciętny silny Możliwe odpowiedzi: 1. interesowny, 2. tchórzliwy, 3. chwiejny, 4. słaby, 5. przeciętny wyjątkowy Możliwe odpowiedzi: 1. interesowny, 2. tchórzliwy, 3. chwiejny, 4. słaby, 5. przeciętny bezinteresowny Możliwe odpowiedzi: 1. interesowny, 2. tchórzliwy, 3. chwiejny, 4. słaby, 5. przeciętny nieugięty Możliwe odpowiedzi: 1. interesowny, 2. tchórzliwy, 3. chwiejny, 4. słaby, 5. przeciętny
21
Ćwiczenie 6
1
Jerzy Szyłak Komiks w szponach miernoty. Rozprawy i szkice

Komiks jest swoistym naśladowaniem literatury za pomocą tworzywa wizualnego, komponowanego dzięki montażowi kadrów, charakterystycznemu dla twórczości filmowej. Wytworzone w rezultacie działań rysownika obrazy tracą swą estetyczną samodzielność i zostają zestawione w ciąg mający charakter tekstu. Jego spójność daje się rozpoznać jako wynik prac montażowych, których celem jest ukonstytuowanie aktu narracji. Obraz w komiksie informuje o kształcie świata przedstawionego, wyglądzie bohaterów, rodzaju i następstwie działań, jakie w obrębie prezentowanej rzeczywistości zachodzą. Tekst słowny może pojawiać się w komiksie w formie przytoczeń wypowiedzi bohaterów (często umieszczanych w charakterystycznych dymkach), jako onomatopeiczne wyobrażenie dźwięków naturalnych (tu przybiera charakter metaforycznego obrazu dźwięku – stanowi wizualny ekwiwalent wrażenia, jakie dźwięk wywołuje, i obrazowe wyobrażenie procesu jego powstawania i rozchodzenia się), jako komentarz narracyjny towarzyszący obrazkom. W tej ostatniej funkcji słowo jest jednak znacznie ograniczone przez zasady determinujące kształt i rozumienie gatunku. Tekst narracyjny może pojawić się w celu wyznaczenia ram opowieści komiksowej lub jej części (zmiana wątków, miejsca i czasu akcji) bądź jako swoisty kontrapunkt narracji obrazkowej – sterując czasem odbioru lub sposobem postrzegania bohaterów; może też nie pojawiać się wcale. Wiele składników komiksowej narracji (w tym dymki z przytoczeniami wypowiedzi i nieco odmienne dla przytoczenia myśli, oznaki ruchu, sposoby przedstawiania dźwięków) ma charakter mocno skonwencjonalizowany i jest w taki sam sposób wykorzystywany przez różnych twórców.

8 Źródło: Jerzy Szyłak, Komiks w szponach miernoty. Rozprawy i szkice, Warszawa 2013, s. 148.
R144fOKruvVD3
Na podstawie przeczytanego tekstu spośród poniższych haseł wybierz te, które odnoszą się do komiksu jako gatunku literackiego. Możliwe odpowiedzi: 1. wolność kompozycji, 2. dominacja obrazu, 3. kadry, 4. onomatopeje, 5. rozwinięta opisowość, 6. tekst w dymkach, 7. opisy świata przedstawionego, 8. tekst wyznacza ramy opowieści komiksowej
21
Ćwiczenie 7

Na podstawie informacji w sekcji Przeczytaj wyjaśnij, w jaki sposób Spider‑Man traktuje swoje posłannictwo.

RepmiJL55PCOb
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Czy zgadzasz się z poniższymi słowami Fiodora Dostojewskiego? Odpowiedz, podając trzy argumenty potwierdzające twoje zdanie.

Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie.

9Fiodor Dostojewski
RTRxXtvp3DF1x
(Uzupełnij).