Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RoCBvlRJMiOWL1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RGViujHKt3Hmd1
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1KExWO2VlHoA11
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: Pixabay License, dostępne w internecie: pixabay.com.
R13jgTtRD9UIk
Ćwiczenie 3
Zaznacz, która forma ochrony brzegu w najmniejszym stopniu ingeruje w krajobraz pasa pobrzeży. Możliwe odpowiedzi: 1. pas traw
RUQSiXj6bIAkd1
Ćwiczenie 4
Przenieś wybrane metody ochrony brzegu do odpowiedniej grupy. Biotechniczne: Możliwe odpowiedzi: 1. ostrogi, 2. zalesianie, 3. progi podwodne, 4. falochrony, 5. płotki wydmotwórcze, 6. opaski brzegowe, 7. zakrzewianie, 8. zatrawianie Hydrotechniczne: Możliwe odpowiedzi: 1. ostrogi, 2. zalesianie, 3. progi podwodne, 4. falochrony, 5. płotki wydmotwórcze, 6. opaski brzegowe, 7. zakrzewianie, 8. zatrawianie
R4GI7Cw8YgXfC1
Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst. Proces niszczenia klifu przez działalność morza – 1. niszę abrazyjną, 2. klifu, 3. linii brzegowej, 4. abrazja, 5. platforma akumulacyjna, powoduje konieczność stosowania różnych metod ochrony brzegu. Fale, które uderzają o brzeg wysoki, wymywają z niego skały tworząc 1. niszę abrazyjną, 2. klifu, 3. linii brzegowej, 4. abrazja, 5. platforma akumulacyjna. Materiał skalny wleczony jest przez fale i pozostawiany w miejscu określanym jako 1. niszę abrazyjną, 2. klifu, 3. linii brzegowej, 4. abrazja, 5. platforma akumulacyjna. Dalsze wymywanie skał powoduje oberwanie 1. niszę abrazyjną, 2. klifu, 3. linii brzegowej, 4. abrazja, 5. platforma akumulacyjna, co w konsekwencji oznacza cofanie się 1. niszę abrazyjną, 2. klifu, 3. linii brzegowej, 4. abrazja, 5. platforma akumulacyjna wgłąb lądu.
R1aFFGiMgjOWu2
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 6
R1GlyrQrHFohI
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z danymi dotyczącymi dotyczącymi cofania się brzegu w Trzęsaczu. Jakie zjawiska mogły wpływać na zmianę tempa cofania się klifu?

Zapoznaj się z historycznym zapisem dotyczącym cofania się brzegu w Trzęsaczu. Jakie zjawiska mogły wpływać na wzrost tempa cofania się klifu?

R1YUas0LB8eHv
R1QTgGbJYjzcQ
(Uzupełnij).
R1MhuQvd8QYia31
Ćwiczenie 8
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: geoportal.gov.pl.
Ćwiczenie 8
RajOeAK4IiCT7
(Uzupełnij).