Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
RpFNGNigKjWam1
Ćwiczenie 1
Rzucamy 5 razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz, ile jest wszystkich możliwych wyników spełniających równocześnie dwa poniższe warunki:
• dokładnie w 2 rzutach otrzymano po dwa oczka,
• dokładnie w 1 rzucie wypadło jedno oczko.
Wskaż prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 60, 2. 30, 3. 480, 4. 1080
RGA7Lyyu2UwMJ1
Ćwiczenie 2
Rozpatrujemy rzut trzema sześciennymi kostkami do gry, z których każda ma inny kolor. Oznaczamy:
A - zbiór wszystkich wyników tego rzutu, w których suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 9,
B - zbiór wszystkich wyników tego rzutu, w których suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 10,
C - zbiór wszystkich wyników tego rzutu, w których suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 13,
D - zbiór wszystkich wyników tego rzutu, w których suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 24.
Dobierz w pary podane niżej liczby. A Możliwe odpowiedzi: 1. 15, 2. 27, 3. 25, 4. 21 B Możliwe odpowiedzi: 1. 15, 2. 27, 3. 25, 4. 21 C Możliwe odpowiedzi: 1. 15, 2. 27, 3. 25, 4. 21 D Możliwe odpowiedzi: 1. 15, 2. 27, 3. 25, 4. 21
RawLhxP2zmvLS2
Ćwiczenie 3
Oblicz, ile jest wyników wszystkich ośmiokrotnego rzutu kostką sześcienną, w których iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 20.
Zakoduj poniżej kolejno cyfry: setek, dziesiątek i jedności zapisu dziesiętnego otrzymanego wyniku. Odp. Tu uzupełnij Tu uzupełnij Tu uzupełnij
R1HQvKuMG5AS12
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RC3oRMzsdnW8q2
Ćwiczenie 5
Oblicz, ile jest wszystkich wyników siedmiokrotnego rzutu kostką sześcienną, w których suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 12. Odp. Tu uzupełnij
RWED5jXIXSlpR2
Ćwiczenie 6
Rozważmy rzut dziewięcioma kostkami do gry, z których każda ma inny kolor.
Oznaczmy przez k liczbę wszystkich możliwych wyników, w których uzyskany wynik rzutu spełnia równocześnie trzy warunki:
• dokładnie na trzech kostkach otrzymano po trzy oczka,
• dokładnie na czterech kostkach otrzymano po cztery oczka,
• suma wszystkich otrzymanych liczb oczek jest nieparzysta.
Wynika stąd, że: Możliwe odpowiedzi: 1. k>10000, 2. k>12000, 3. k<5000, 4. k<11000
RAYZs4U0dDJi03
Ćwiczenie 7
Rozważmy rzut 11 kostkami do gry, z których każde dwie mają inny kolor.
Przez x oznaczamy liczbę wszystkich możliwych wyników tego rzutu, które spełniają równocześnie trzy warunki:
• na dokładnie trzech kostkach otrzymano po trzy oczka,
• na dokładnie pięciu kostkach otrzymano po pięć oczek,
• suma kwadratów wszystkich liczb oczek otrzymanych na wszystkich kostkach jest podzielna przez 3.
Wówczas liczba
x113·85·32

jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 2, 3. 3, 4. 4
RZUu6V7h9TTXv3
Ćwiczenie 8
Rozważmy rzut ośmioma kostkami do gry, z których każde dwie mają inny kolor.
Oznaczmy przez n liczbę wszystkich możliwych wyników, w których największą wyrzuconą liczbą oczek jest 6 i najmniejszą wyrzuconą liczbą oczek jest 2.
Wówczas: Możliwe odpowiedzi: 1. n<58-48, 2. n<58-2·48, 3. n<58-2·38