Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R7ldqMQWdVyY8
Ustal fakty związane z okolicznościami wydania cyklu Świat (poema naiwne), z którego pochodzą wiersze: Wiara, Nadzieja oraz Miłość. Tom Ocalenie został włączony do cyklu Świat (poema naiwne). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cykl Świat (poema naiwne) został włączony do tomu Ocalenie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cykl wierszy Świat (poema naiwne) ma charakter katastroficzny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cykl wierszy Świat (poema naiwne) prezentuje szczegóły dramatu wojny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Czesław Miłosz napisał cykl Świat (poema naiwne) już na emigracji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cykl Świat (poema naiwne) został opublikowany dopiero po wojnie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cykl Świat (poema naiwne) został opublikowany w 1943 roku. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Tekst do ćwiczeń: 2‑5 i 7

Wiara

Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy
Listek na wodzie albo kroplę rosy
I wie, że one są – bo są konieczne.
Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było,
A liść uniosą dalej wody rzeczne.

Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani
Nogę kamieniem i wie, że kamienie
Są po to, żeby nogi nam raniły.
Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie,
I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię:
Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły.

wiara Źródło: Wiara, [w:] Czesław Miłosz, Poezje wybrane, Kraków 1996, s. 56.
11
Ćwiczenie 2

Podaj dwa środki stylistyczne użyte w wierszu Wiara.

Rosfg24nVZmiT
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Określ funkcjonalność wskazanych przez ciebie środków stylistycznych w poprzednim ćwiczeniu.

R1qxrjsFskZsx
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 4

Napisz, na czym polega paradoks wiary, która jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy.

R1SSTK49Ah00g
(Uzupełnij).

Tekst do ćwiczeń: 5‑7

Nadzieja

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy,
Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem,
I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie.
A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem,
Są niby ogród, kiedy stoisz w bramie.

Wejść tam nie można. Ale jest na pewno.
Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli,
Jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną
W ogrodzie świata byśmy zobaczyli.

Niektórzy mówią, że nas oko łudzi
I że nic nie ma, tylko się wydaje,
Ale ci właśnie nie mają nadziei.
Myślą, że kiedy człowiek się odwróci,
Cały świat za nim zaraz być przestaje,
Jakby porwały go ręce złodziei.

nadzieja Źródło: Nadzieja, [w:] Czesław Miłosz, Poezje wybrane, Kraków 1996, s. 58.
21
Ćwiczenie 5

Co utwór Nadzieja mówi o ludzkich możliwościach poznania świata? Wyjaśnij, dlaczego niektórzy mówią, że nas oko łudzi.

R2piUANfcr1Df
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Nazwij środek stylistyczny użyty w ostatnim wersie. Oceń znaczenie tego wersu dla całego utworu.

RguzCYiJeyWNA
Środek stylistyczny (Uzupełnij). Interpretacja (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 7
RGG78Kx0XBraB
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1F0R3Nm8irRN
(Uzupełnij).

Tekst do ćwiczeń: 8‑13

Miłość

Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.

Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie.
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie

miłość Źródło: Miłość, [w:] Czesław Miłosz, Poezje wybrane, Kraków 1996, s. 60.
R6jjdMvOlpRI02
Ćwiczenie 8
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 8
RR2lqTWtEJsUG
Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, Ze zmartwień różnych swoje serce leczy, Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu. (Uzupełnij).
RP7SVVrfGVzr31
Ćwiczenie 9
Odwołując się do poprzedniego ćwiczenia, zaznacz określenie sytuacji, w której człowiek zajmuje tę samą pozycję, co „inne rzeczy". Wybierz kilka trafnych propozycji. Możliwe odpowiedzi: 1. egalitaryzm, równouprawnienie, 2. kontestacja, bunt, 3. wyższość, 4. współistnienie
31
Ćwiczenie 10

Zestaw ze sobą obraz miłości zaprezentowany przez Miłosza z propozycją św. Pawła w Hymnie o miłości. W swojej odpowiedzi posłuż się cytatami.

Hymn o miłości

(1) Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
(2) Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
(3) I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
(4) Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
(5) nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
(6) nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
(7) Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
(8) Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
(9) Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
(10) Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
(11) Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
(12) Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
(13) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

1 Źródło: Hymn o miłości , [w:] 1 List do Koryntian 13, 1–13.
RbTztzvUZZwJl
(Uzupełnij).
Praca domowa

Do wyboru:

1. Wiersze Miłosza: Wiara, NadziejaMiłość powstały w czasie wojny. Jak kontekst historyczny wpływa na odczytanie ich znaczeń? Zwróć uwagę na znaczenie tych wierszy dla całego cyklu Świat (poema naiwne). Napisz na ten temat tekst liczący co najmniej 400 słów.

2. Potraktuj wiersze Wiara, Nadzieja, Miłość jako poetycki tryptyk. Dokonaj zestawienia tych utworów, opisz podobieństwa i różnice zarówno w sposobie obrazowania poetyckiego, jak i w formie. Zwróć uwagę na znaczenie tych wierszy dla całego cyklu. Napisz na ten temat tekst liczący co najmniej 400 słów.