Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RuAWfZSd6pwmR1
Ćwiczenie 1
Wskaż, którego zachowania nie można nazwać prawidłowym w razie ataku terrorystycznego. Możliwe odpowiedzi: 1. zachowanie rozsądku i spokoju, 2. niepodporządkowywanie się istniejącym procedurom, 3. nieuleganie panice, 4. współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami
R1Hbtr1zkliRk11
Ćwiczenie 2
Połącz odmiany terroryzmu z ich głównymi celami. terroryzm separatystyczny Możliwe odpowiedzi: 1. celem jest zablokowanie lub zniszczenie systemu informatycznego lub zniekształcenie informacji, 2. celem jest eksterminacja jak największej liczby osób, 3. dąży do o zrealizowania utopijnej wizji lepszego świata, który tworzyć będą wybrańcy, najczęściej członkowie sekty, 4. posługuje się metodami terrorystycznymi w celu utworzenia własnego państwa, 5. celem jest zniszczenie „złej” cywilizacji i redukcja liczby ludności na świecie, 6. celem jest zastraszenie, a w skrajnych wypadkach eksterminacja określonych grup narodowościowych lub społecznych, 7. celem jest utworzenie państw islamskich z prawem koranicznym oraz zjednoczenie wszystkich muzułmanów, 8. obiektem ataku nie są bezpośrednio ludzie (choć stanowią oni ofiary pośrednie), lecz państwo i jego instytucje terroryzm rewolucyjny i lewacki Możliwe odpowiedzi: 1. celem jest zablokowanie lub zniszczenie systemu informatycznego lub zniekształcenie informacji, 2. celem jest eksterminacja jak największej liczby osób, 3. dąży do o zrealizowania utopijnej wizji lepszego świata, który tworzyć będą wybrańcy, najczęściej członkowie sekty, 4. posługuje się metodami terrorystycznymi w celu utworzenia własnego państwa, 5. celem jest zniszczenie „złej” cywilizacji i redukcja liczby ludności na świecie, 6. celem jest zastraszenie, a w skrajnych wypadkach eksterminacja określonych grup narodowościowych lub społecznych, 7. celem jest utworzenie państw islamskich z prawem koranicznym oraz zjednoczenie wszystkich muzułmanów, 8. obiektem ataku nie są bezpośrednio ludzie (choć stanowią oni ofiary pośrednie), lecz państwo i jego instytucje terroryzm neofaszystowski i skrajnie prawicowy Możliwe odpowiedzi: 1. celem jest zablokowanie lub zniszczenie systemu informatycznego lub zniekształcenie informacji, 2. celem jest eksterminacja jak największej liczby osób, 3. dąży do o zrealizowania utopijnej wizji lepszego świata, który tworzyć będą wybrańcy, najczęściej członkowie sekty, 4. posługuje się metodami terrorystycznymi w celu utworzenia własnego państwa, 5. celem jest zniszczenie „złej” cywilizacji i redukcja liczby ludności na świecie, 6. celem jest zastraszenie, a w skrajnych wypadkach eksterminacja określonych grup narodowościowych lub społecznych, 7. celem jest utworzenie państw islamskich z prawem koranicznym oraz zjednoczenie wszystkich muzułmanów, 8. obiektem ataku nie są bezpośrednio ludzie (choć stanowią oni ofiary pośrednie), lecz państwo i jego instytucje ekoterroryzm Możliwe odpowiedzi: 1. celem jest zablokowanie lub zniszczenie systemu informatycznego lub zniekształcenie informacji, 2. celem jest eksterminacja jak największej liczby osób, 3. dąży do o zrealizowania utopijnej wizji lepszego świata, który tworzyć będą wybrańcy, najczęściej członkowie sekty, 4. posługuje się metodami terrorystycznymi w celu utworzenia własnego państwa, 5. celem jest zniszczenie „złej” cywilizacji i redukcja liczby ludności na świecie, 6. celem jest zastraszenie, a w skrajnych wypadkach eksterminacja określonych grup narodowościowych lub społecznych, 7. celem jest utworzenie państw islamskich z prawem koranicznym oraz zjednoczenie wszystkich muzułmanów, 8. obiektem ataku nie są bezpośrednio ludzie (choć stanowią oni ofiary pośrednie), lecz państwo i jego instytucje bioterroryzm Możliwe odpowiedzi: 1. celem jest zablokowanie lub zniszczenie systemu informatycznego lub zniekształcenie informacji, 2. celem jest eksterminacja jak największej liczby osób, 3. dąży do o zrealizowania utopijnej wizji lepszego świata, który tworzyć będą wybrańcy, najczęściej członkowie sekty, 4. posługuje się metodami terrorystycznymi w celu utworzenia własnego państwa, 5. celem jest zniszczenie „złej” cywilizacji i redukcja liczby ludności na świecie, 6. celem jest zastraszenie, a w skrajnych wypadkach eksterminacja określonych grup narodowościowych lub społecznych, 7. celem jest utworzenie państw islamskich z prawem koranicznym oraz zjednoczenie wszystkich muzułmanów, 8. obiektem ataku nie są bezpośrednio ludzie (choć stanowią oni ofiary pośrednie), lecz państwo i jego instytucje cyberterroryzm Możliwe odpowiedzi: 1. celem jest zablokowanie lub zniszczenie systemu informatycznego lub zniekształcenie informacji, 2. celem jest eksterminacja jak największej liczby osób, 3. dąży do o zrealizowania utopijnej wizji lepszego świata, który tworzyć będą wybrańcy, najczęściej członkowie sekty, 4. posługuje się metodami terrorystycznymi w celu utworzenia własnego państwa, 5. celem jest zniszczenie „złej” cywilizacji i redukcja liczby ludności na świecie, 6. celem jest zastraszenie, a w skrajnych wypadkach eksterminacja określonych grup narodowościowych lub społecznych, 7. celem jest utworzenie państw islamskich z prawem koranicznym oraz zjednoczenie wszystkich muzułmanów, 8. obiektem ataku nie są bezpośrednio ludzie (choć stanowią oni ofiary pośrednie), lecz państwo i jego instytucje terroryzm islamski Możliwe odpowiedzi: 1. celem jest zablokowanie lub zniszczenie systemu informatycznego lub zniekształcenie informacji, 2. celem jest eksterminacja jak największej liczby osób, 3. dąży do o zrealizowania utopijnej wizji lepszego świata, który tworzyć będą wybrańcy, najczęściej członkowie sekty, 4. posługuje się metodami terrorystycznymi w celu utworzenia własnego państwa, 5. celem jest zniszczenie „złej” cywilizacji i redukcja liczby ludności na świecie, 6. celem jest zastraszenie, a w skrajnych wypadkach eksterminacja określonych grup narodowościowych lub społecznych, 7. celem jest utworzenie państw islamskich z prawem koranicznym oraz zjednoczenie wszystkich muzułmanów, 8. obiektem ataku nie są bezpośrednio ludzie (choć stanowią oni ofiary pośrednie), lecz państwo i jego instytucje terroryzm millenarystyczny Możliwe odpowiedzi: 1. celem jest zablokowanie lub zniszczenie systemu informatycznego lub zniekształcenie informacji, 2. celem jest eksterminacja jak największej liczby osób, 3. dąży do o zrealizowania utopijnej wizji lepszego świata, który tworzyć będą wybrańcy, najczęściej członkowie sekty, 4. posługuje się metodami terrorystycznymi w celu utworzenia własnego państwa, 5. celem jest zniszczenie „złej” cywilizacji i redukcja liczby ludności na świecie, 6. celem jest zastraszenie, a w skrajnych wypadkach eksterminacja określonych grup narodowościowych lub społecznych, 7. celem jest utworzenie państw islamskich z prawem koranicznym oraz zjednoczenie wszystkich muzułmanów, 8. obiektem ataku nie są bezpośrednio ludzie (choć stanowią oni ofiary pośrednie), lecz państwo i jego instytucje
21
Ćwiczenie 3
RsmM7AoCap47e
IRA – (Uzupełnij) ETA – (Uzupełnij) FLQ – (Uzupełnij) RAF – (Uzupełnij) ELA – (Uzupełnij).
RhcO3TWNBkOFC2
Ćwiczenie 4
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Najstarszą organizacją uznawaną za terroryzm millenarystyczny jest Ku Klux Klan. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Al-Kaida została założona w 1988 r. przez Osamę bin Ladena. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wolność słowa i mediów oraz rozwój technologii komunikacyjnej to sprzymierzeńcy terrorystów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ataki typu soft kill to niszczenia programów i manipulowania informacją za pomocą różnego rodzaju wirusów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Anna Tylikowska Skąd się bierze terroryzm i kim są zamachowcy?

Odłączenie moralne, którego teoretyczny model stworzył Albert Bandura: w toku wychowania i wrastania w społeczeństwo ludzie uwewnętrzniają sobie środowiskowe – także moralne – normy, które z czasem stają się dla nich wewnętrznymi standardami działania. Kierując się tymi standardami, większość z nas na ogół podejmuje zachowania moralnie neutralne lub pożądane, a unika zachowań szkodzących innym, antyspołecznych. Jednocześnie jednak ludzie potrafią „odłączyć” się od własnych standardów i zarazem codziennych prospołecznych norm – tak jakby ich umysły były samochodami jadącymi drogą moralności na włączonym biegu i przestającymi to robić, gdy wrzucą na luz. Według Bandury na „odłączanie” się od moralności pozwalają człowiekowi cztery mechanizmy poznawcze.

1 Źródło: Anna Tylikowska, Skąd się bierze terroryzm i kim są zamachowcy?, 25.10.2017 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 2.10.2020 r.].
RpyRrevNP0I5c
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Zdaniem Bandury, terroryści to jednostki, którym udało się „odłączyć” od norm społecznych charakterystycznych dla ich rodzimych społeczeństw. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bandura twierdzi, że terroryści internalizują normy społeczne, w których wyrastali. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Terroryści są jednostkami, którym udaje się prowadzić działania niemoralne i nieakceptowalne społecznie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Warunkiem działania w organizacjach terrorystycznych jest „wrzucenie na luz” i znalezienie własnej drogi przez rezygnację z moralności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Piotr Chrobot Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Komentarz do niektórych regulacji

Polska musi posiadać odpowiednie instrumenty służące właściwemu rozpoznawaniu i ocenianiu zagrożeń oraz skutecznemu przeciwdziałaniu ewentualnym zdarzeniom. W przypadku ataku terrorystycznego Polska musi być przygotowana do podjęcia natychmiastowych i adekwatnych środków reagowania, a także usuwania jego skutków. Osiągnięcie tych celów wymaga zapewnienia mechanizmów współpracy wszystkich służb, organów i instytucji zaangażowanych w szeroko rozumiane działania antyterrorystyczne, jak również władz lokalnych, sektora prywatnego oraz całego społeczeństwa.

abw Źródło: Piotr Chrobot, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Komentarz do niektórych regulacji, [w:] Uprawnienia służb specjalnych z perspektywy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, red. Piotr Burczaniuk, Warszawa 2017, s. 66.
RDGXQyxY0pqor
Wyjaśnij, jakie sposoby działania, według projektodawcy ustawy antyterrorystycznej, zapewni najsprawniejszą walkę ze terrorystami i skutkami ich działań. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z mapami i wykonaj ćwiczenie.

R1UYTE5JAjvp1
Mapa Europy prezentująca liczbę ataków terrorystycznych w Unii Europejskiej w 2018 roku w poszczególnych krajach. Kraje są zaznaczone odcieniami czerwieni. Im ciemniejsza barwa, tym większa liczba. Dane podane na mapie. Wielka Brytania: 60 ataków. Francja: 30 ataków. Włochy: 13 ataków. Hiszpania: 11 ataków. Grecja: 7 ataków. Niderlandy: 4 ataki. Niemcy: 2 ataki. Belgia: 1 atak. Szwecja: 1 atak. Pozostałe państwa: 0 ataków.
Oprac. na podst.: Terrorism situation and trend report 2019, europol.europa.eu, 27.06.2019.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1bEPSpEm198R
Mapa Europy prezentująca liczbę aresztowań osób powiązanych z organizacjami terrorystycznymi w 2018 roku w krajach w Unii Europejskiej w 2018 roku. Kraje są zaznaczone odcieniami koloru niebieskiego. Im ciemniejsza barwa, tym większa liczba. Dane podane na mapie. Francja: 310 aresztowań. Wielka Brytania: 273 aresztowań. Belgia: 166 aresztowań. Niemcy: 59 aresztowań. Włochy: 56 aresztowań. Hiszpania: 52 aresztowania. Niderlandy: 49 aresztowań. Austria: 35 aresztowań. Grecja: 22 aresztowania. Bułgaria: 14 aresztowań. Szwecja: 7 aresztowań. Dania: 3 aresztowania. Czechy: 2 aresztowania. Polska: 2 aresztowania. Szwajcaria: 2 aresztowania. Rumunia: 2 aresztowania. Pozostałe kraje: 0 aresztowań.
Oprac. na podst.: Terrorism situation and trend report 2019, europol.europa.eu, 27.06.2019.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R13r3c9Uk0iFh
Wybierz wszystkie prawdziwe dokończenia zdania.
W Europie... Możliwe odpowiedzi: 1. organy porządkowe skutecznie powstrzymują planowane ataki terrorystyczne., 2. ataki terrorystyczne organizowane są w państwach, gdzie terroryści mogą się ukryć wśród ludności muzułmańskiej., 3. najwięcej zamachów udaremniono we Francji., 4. państwa Europy Środkowej i Wschodniej są wolne od zagrożenia terrorystycznego.
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Anne Allmeling, Elżbieta Stasik Coraz większy zasięg globalnego terroryzmu

Dane przedstawiane przez Instytut z Sydney potwierdzają nieodnotowywany dotąd wzrost liczby ofiar zamachów terrorystycznych. Za blisko połowę z nich odpowiedzialne są organizacje terrorystyczne „Państwo Islamskie” (PI) i „Boko Haram”. W ostatnich miesiącach dżihadyści PI przejęli kontrolę nad jedną trzecią Iraku i prawie połową Syrii. Ich celem jest utworzenie państwa wyznaniowego opartego na zasadach szariatu, obalenie w regionie obecnych rządów, zwalczanie USA i wyzwolenie Jerozolimy z rąk Izraela. Dla osiągnięcia tych celów terroryści PI nie cofają się przed niczym.

Także „Boko Haram” – nazwa znaczy tyle, co „zachodnie kształcenie jest grzechem” – chce utworzyć szariat. Afrykańska organizacja terrorystyczna morduje przede wszystkim w Nigerii, dokonuje też jednak zamachów w sąsiednich krajach – Kamerunie i Czadzie. Na swoim koncie ma tysiące istnień ludzkich zamordowanych w ostatnich latach. „Boko Haram” powstała w 2002 roku w Maiduguri, stolicy stanu Borno na zamieszkałej głównie przez muzułmanów północy Nigerii. W marcu 2015 „Boko Haram” przyłączyła się do PI. Także inne ekstremistyczne ugrupowania, na przykład na Synaju i w Libii zadeklarowały PI lojalność.

3 Źródło: Anne Allmeling, Elżbieta Stasik, Coraz większy zasięg globalnego terroryzmu, 22.12.2015 r., dostępny w internecie: dw.com [dostęp 7.10.2020 r.].
R1b4THPIgfbaC
Wskaż, jakie cele zdaniem autora przyświecają działaniom terrorystycznym Państwa Islamskiego i Boko Haram. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Terroryzm dżihadystyczny w UE od 2015 roku

Celem ugrupowań dżihadystycznych jest stworzenie państwa (…). Odrzucają demokrację i parlamenty wybrane w wyborach, ponieważ ich zdaniem jedynym prawodawcą jest Bóg.

Europol definiuje dżihadyzm jako „brutalną ideologię (…). Dżihadyści legitymizują użycie przemocy, odwołując się do (…) doktryny dżihadu, terminu dosłownie oznaczającego „walkę” lub „zmaganie” (…).

c1 Źródło: Terroryzm dżihadystyczny w UE od 2015 roku, 4.11.2020 r., dostępny w internecie: europarl.europa.eu [dostęp 18.03.2021 r.].
R1GFFlMAV8pVR
Podaj nazwę opisanego rodzaju terroryzmu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Historia politycznego terroru: dwa zamachy IRA z 1979 roku

Niezwykłość tych aktów terroryzmu, polega na tym, iż dwie akcje zostały przeprowadzone jednego dnia, na przeciwległych wybrzeżach wyspy irlandzkiej. Pierwszy z zamachów miał miejsce na zachodnim wybrzeżu Irlandii, w hrabskie Sligo, natomiast do drugiego doszło w miejscowości Warrenpoint nad jeziorem Carlingford położonym na wybrzeżu wschodnim. Ofiarą pierwszego z zamachów był Lord Louis Frances Victor Albert Nicholas, pierwszy hrabia Mountbatten z Birmy, ostatni wicekról Indii.

c2 Źródło: Historia politycznego terroru: dwa zamachy IRA z 1979 roku, 12.10.2017 r., dostępny w internecie: b2-biznes.pl [dostęp 18.03.2021 r.].
RwIXRHGYNcHes
Podaj pełną nazwę organizacji terrorystycznej, która dokonała zamachów opisanych w tekście. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 11

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Wiktor Matyja Media – obosieczna broń w walce z terroryzmem. Próba charakterystyki na przykładzie prasowych i telewizyjnych doniesień o zamachu w Bostonie

Autorzy książki Media masowe wobec zagrożenia terroryzmem przytaczają słowa Brigitte L. Nacos, że „Percepcja społeczna nie jest kształtowana przez rzeczywistość, lecz przez pseudorzeczywistość odbijaną przez mass‑media. (…)”. Te środki informacji nie mają jednak na celu wiernego i szczegółowego odwzorowywania rzeczywistości. Spośród różnych wydarzeń i zjawisk, do których dochodzi w globalnej wiosce, media przekazują opinii publicznej jedynie niektóre z nich. Zazwyczaj są to wydarzenia niecodzienne, spektakularne, często również brutalne (…). W obserwowanym przez niego obrazie niewspółmiernie dużą przestrzeń zajmują wspomniane wydarzenia, w tym terroryzm.

c3 Źródło: Wiktor Matyja, Media – obosieczna broń w walce z terroryzmem. Próba charakterystyki na przykładzie prasowych i telewizyjnych doniesień o zamachu w Bostonie, dostępny w internecie: abw.gov.pl [dostęp 18.03.2021 r.].
R1VhMXzTRQrMF
Wyjaśnij, w jaki sposób terroryzm jest przedstawiany przez światowe media. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida