Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
3
Ćwiczenie 1

Wykaż, że dla odcinka AB, który jest równoległy do osi Y wzór 2xA-xBx+2yA-yBy-yA2-yB2+xA2-xB2=0 redukuje się do postaci y=yA+yB2.

11
Ćwiczenie 2
Ry07txENVQlNC1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R180yXkoBpHhr
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3
Rt7CtV2F2lS0x11
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RY9M8MBLTyGh4
(Uzupełnij).
R1YuupaV09ioN2
Ćwiczenie 4
Wskaż równania symetralnych odcinków o podanych końcach. Możliwe odpowiedzi: 1. Symetralną odcinka o końcach A=(1;1), B=(4;7) jest prosta y=-0,5x+5,25,, 2. Symetralną odcinka o końcach A=(-2;-1), B=(6;3) jest prosta y=-2x+5., 3. Symetralną odcinka o końcach A=(1;1), B=(5;7) jest prosta y=-23x+6., 4. Symetralną odcinka o końcach A=(1;0), B=(5;6) jest prosta y=-23x+5.
R9q19g8FrTwdt2
Ćwiczenie 5
Wyznacz współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach A=(-6;5), B=(6;-1), C=(2;-7). Uporządkuj poniższe wypowiedzi tak, aby otrzymać rozwiązanie zadania. Elementy do uszeregowania: 1. Zatem równanie prostej AB ma postać: y-5=-12(x-(-6)), czyli y=-12x+2, 2. Aby wyznaczyć współrzędne punktu przecięcia symetralnych boków AB i AC, wystarczy rozwiązać układ równań, 3. Prosta AC ma współczynnik kierunkowy -7-52-(-6)=-128=-32, 4. Zaczniemy od wyznaczenia równań prostych AB i AC (w tej kolejności)., 5. Teraz wyznaczymy symetralne odcinków AB i AC (w tej kolejności)., 6. Współczynnik kierunkowy symetralnej odcinka AB to (-2), zaś środek boku AB ma współrzędne -6+62;5-12=(0;2)., 7. Prosta AB ma współczynnik kierunkowy -1-56-(-6)=-612=-12, 8. Zatem równanie prostej AB ma postać: y-5=-32(x-(-6)), czyli y=-32x-4, 9. Zatem równanie symetralnej odcinka AB ma postać y-2=-2(x-0), czyli y=-2x+2., 10. Rozwiązaniem powyższego układu jest para liczb x=⅝ , y=-¼, 11. Zatem równanie symetralnej odcinka AC ma postać y-(-1)=23(x-(-2)), czyli y=23x+13., 12. Współczynnik kierunkowy symetralnej odcinka AC to 23, zaś środek boku AC ma współrzędne -6+22;5-72=(-2;-1).
R1XKSqSTl2F4T2
Ćwiczenie 6
Wyznacz współrzędne środka okręgu opisanego na trójkącie ABC, znając współrzędne jego wierzchołków. Połącz w pary. A=(-4;2),B=(3;1),C=(-1;-2) Możliwe odpowiedzi: 1. S=(-1,5;0,5), 2. S=(-1;-1), 3. S=(-0,5;1,5), 4. S=(0,5;3,5) A=(-2;3),B=(3;0),C=(-5;0) Możliwe odpowiedzi: 1. S=(-1,5;0,5), 2. S=(-1;-1), 3. S=(-0,5;1,5), 4. S=(0,5;3,5) A=(1;3),B=(1;-2),C=(-5;1) Możliwe odpowiedzi: 1. S=(-1,5;0,5), 2. S=(-1;-1), 3. S=(-0,5;1,5), 4. S=(0,5;3,5) A=(4;-2),B=(0;-3),C=(-5;0) Możliwe odpowiedzi: 1. S=(-1,5;0,5), 2. S=(-1;-1), 3. S=(-0,5;1,5), 4. S=(0,5;3,5)
RbSsgReMQ9bfo2
Ćwiczenie 7
Łączenie par. Rozwiąż test.. Oś symetrii odcinka o końcach A=(-2;1)B=(2;-5) ma równanie:. Możliwe odpowiedzi: y=12x+1, y=-2x+1. Środek okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach A=(4;10),B=(2;-6),C=(-4;-2) ma współrzędne:. Możliwe odpowiedzi: y=12x+1, y=-2x+1. Środek okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach A=(3;3),B=(1;-3),C=(-3;1) ma współrzędne:. Możliwe odpowiedzi: y=12x+1, y=-2x+1
Rjirpm4vpxqnc3
Ćwiczenie 8
Łączenie par. . Symetralne odcinków ABCD o końcach A=(-3;1)B=(3;3) oraz C=(-5;-5)D=(5;-2) są:. Możliwe odpowiedzi: równoległe, prostopadłe, przecinają się, ale nie są prostopadłe. Symetralne odcinków ABCD o końcach A=(-1;2)B=(2;0) oraz C=(-4;7)D=(-1;-3) są:. Możliwe odpowiedzi: równoległe, prostopadłe, przecinają się, ale nie są prostopadłe. Czy odcinki ABCD o końcach A=(1;3)B=(4;2) oraz C=(3;-6)D=(-3;-4) mają wspólną symetralną?. Możliwe odpowiedzi: równoległe, prostopadłe, przecinają się, ale nie są prostopadłe. Czy odcinki ABCD o końcach A=(-3;2)B=(2;4) oraz C=(6;0)D=(-4;-4) mają wspólną symetralną?. Możliwe odpowiedzi: równoległe, prostopadłe, przecinają się, ale nie są prostopadłe