Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zmieniając położenie punktów A i B w układzie współrzędnych, obserwuj jak zmienia się równanie symetralnej odcinka AB.

RnamsAF9rkIce1

Wybierz współrzędne punktu będącego środkiem odcinka w każdym z podanych poniżej przypadków.

R1B9kijn5rTaX
1. Odcinek AB ma następujące współrzędne dla swoich końców:
A=-2;0, B=3;5.
Jego środek znajduje się w punkcie o współrzędnych: Możliwe odpowiedzi: 1. S=12;52, 2. S=-12;52, 3. S=12;-52
R1FAzMzfjJqMT
2. Odcinek AB ma następujące współrzędne dla swoich końców:
A=1;1, B=9;-9.
Jego środek znajduje się w punkcie o współrzędnych: Możliwe odpowiedzi: 1. S=5;-4, 2. S=5;5, 3. S=-5;4
RC11dPat2dcNc
3. Odcinek AB ma następujące współrzędne dla swoich końców:
A=-1;-1, B=-1;2.
Jego środek znajduje się w punkcie o współrzędnych: Możliwe odpowiedzi: 1. S=0;32, 2. S=-1;32, 3. S=1;32
R15hHJI5DrEit
4. Odcinek AB ma następujące współrzędne dla swoich końców:
A=8;-3, B=17;-3.
Jego środek znajduje się w punkcie o współrzędnych: Możliwe odpowiedzi: 1. S=252;-3, 2. S=112;-3, 3. S=252;-6

Podane proste są symetralnymi pewnych odcinków. Wybierz wszystkie odcinki, które mają następujące symetralne.

RqgDCH7XvFnGe
1. Prosta zadana wzorem y=2 jest symetralną odcinków: Możliwe odpowiedzi: 1. AB, gdzie A=-1;2, B=1;6., 2. CD, gdzie C=1;-2, D=1;6., 3. EF, gdzie E=5;22, F=5;-12., 4. GH, gdzie G=0;0, H=0;4.
R1GvvaJJeDOPb
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1PHLb8dnL4ez
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RhZJPZ8u7p5AZ
4. Prosta zadana wzorem y=-x jest symetralną odcinków: Możliwe odpowiedzi: 1. AB, gdzie A=0;2, B=2;0., 2. CD, gdzie C=-2;-2, D=2;2., 3. EF, gdzie E=2-22;0, F=2+12;0., 4. GH, gdzie G=2;-2, H=-2;2.
1
Polecenie 2
R1Q014bYnQ5EY
Łączenie par. Rozwiąż test. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.. Symetralna odcinka o końcach A=-2;2B=2;-3 ma równanie. Możliwe odpowiedzi: y=6x+2, -3x+y=1, 6x-2y=-2. Symetralna odcinka o końcach A=-5;1B=2;-2 ma równanie. Możliwe odpowiedzi: y=6x+2, -3x+y=1, 6x-2y=-2. Symetralna odcinka o końcach A=4;0B=-1;-3 ma równanie. Możliwe odpowiedzi: y=6x+2, -3x+y=1, 6x-2y=-2