Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
R18G7vIeLq0Kp1
Ćwiczenie 1
Mamy cztery różne filiżanki. Doświadczenie polega na ustawianiu ich na półce w różnej kolejności. Ile jest równa moc zbioru zdarzeń elementarnych tego doświadczenia? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. , 3. , 4.
R1ZpHYbubzInC1
Ćwiczenie 2
Agata ma dwie bluzki i w sposób losowy wkłada je do trzech różnych szuflad. Z ilu elementów składa się przestrzeń zbioru zdarzeń elementarnych tego doświadczenia? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 5, 2. 6, 3. 8, 4. 9
R1E6PIfGgBqAI2
Ćwiczenie 3
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1P5PimsuVdc22
Ćwiczenie 4
Doświadczenie polega na tworzeniu wyrazów dwuliterowych z liter słowa ELKA.
Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie liczby. Jeśli litery w tworzonych wyrazach nie mogą się powtarzać, to zbiór zdarzeń elementarnych składa się z Tu uzupełnij elementów. Jeśli litery w tworzonych wyrazach mogą się powtarzać, to zbiór zdarzeń elementarnych składa się z Tu uzupełnij elementów.
RfCIBJ1t2QUCc2
Ćwiczenie 5
Dostępne opcje do wyboru: 4n2+2n, 2n+12, 2n2+n, n2+1. Polecenie: W urnie znajduje się 2n+1 kul, ponumerowanych 1, 2, 3, 4, ..., 2n+1, gdzie n jest liczbą naturalną większą od 10.
Doświadczenie polega na jednoczesnym wylosowaniu 2 kul.
Uzupełnij zdanie, przeciągając odpowiednie wyrażenie. Moc zbioru zdarzeń elementarnych jest równa luka do uzupełnienia .
2
Ćwiczenie 6

Podaj zbiór zdarzeń elementarnych w trzykrotnym rzucie monetą.

3
Ćwiczenie 7

Doświadczenie polega na tworzeniu liczb pięciocyfrowych z cyfr 0, 1, 2, 3, 4, przestawiając je w dowolny sposób.

Oblicz, ile elementów ma zbiór zdarzeń elementarnych w tym doświadczeniu.

3
Ćwiczenie 8

Na peronie do pociągu składającego się z dziesięciu wagonów wsiada sześciu pasażerów. Doświadczenie polega na wyborach wagonów przez pasażerów. Oblicz, ile jest zdarzeń elementarnych w tym doświadczeniu.