1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1ZEfxiqP8WYD
Wskaż błędną informację o heliofitach. Możliwe odpowiedzi: 1. Heliofity mają grubą skórkę., 2. U heliofitów miękisz palisadowy jest jednowarstwowy., 3. Heliofity rosną na stanowiskach odkrytych i nasłonecznionych., 4. Heliofity to rośliny stepów i pustyń.
R1SeV7mcw8kuL
Zaznacz błędną informację o heliofitach. Możliwe odpowiedzi: 1. Heliofity mają grubą skórkę., 2. U heliofitów miękisz palisadowy jest jednowarstwowy., 3. Heliofity rosną na stanowiskach odkrytych i nasłonecznionych., 4. Heliofity to rośliny stepów i pustyń.
11
Ćwiczenie 2
RLBEa8AJipdXY
Scharakteryzuj sukulenty i heliofity.
Źródło: http://pixabay.com, domena publiczna.
RcFfUFGFArmB7
Zaznacz [prawidłową odpowiedź. Skiofitem nie jest... Możliwe odpowiedzi: 1. rojnik murowy
2
Ćwiczenie 3
R3Ivalgs0etIT
Połącz formę ekologiczną roślin z cechą jej budowy. halofity. Możliwe odpowiedzi: 1. obecność tkanki wodnej, 2. obecność gruczołów solnych, 3. rozbudowany system korzeniowy, 4. obecność hydatod. hydrofity. Możliwe odpowiedzi: 1. obecność tkanki wodnej, 2. obecność gruczołów solnych, 3. rozbudowany system korzeniowy, 4. obecność hydatod. kserofity. Możliwe odpowiedzi: 1. obecność tkanki wodnej, 2. obecność gruczołów solnych, 3. rozbudowany system korzeniowy, 4. obecność hydatod sukulenty Możliwe odpowiedzi: 1. obecność tkanki wodnej, 2. obecność gruczołów solnych, 3. rozbudowany system korzeniowy, 4. obecność hydatod
2
Ćwiczenie 4
RmJEAS165qQsA
Uzupełnij tekst właściwymi określeniami. Rośliny cieniolubne, zwane inaczej 1. dobrze, 2. słabo, 3. cienka, 4. wysokim, 5. skiofitami, 6. wielowarstwowy, 7. niskim, 8. heliofitami, 9. mała, 10. gruba, 11. jednowarstwowy, 12. duża występują na stanowiskach o 1. dobrze, 2. słabo, 3. cienka, 4. wysokim, 5. skiofitami, 6. wielowarstwowy, 7. niskim, 8. heliofitami, 9. mała, 10. gruba, 11. jednowarstwowy, 12. duża nasłonecznieniu. Ich blaszka liściowa jest stosunkowo 1. dobrze, 2. słabo, 3. cienka, 4. wysokim, 5. skiofitami, 6. wielowarstwowy, 7. niskim, 8. heliofitami, 9. mała, 10. gruba, 11. jednowarstwowy, 12. duża i 1. dobrze, 2. słabo, 3. cienka, 4. wysokim, 5. skiofitami, 6. wielowarstwowy, 7. niskim, 8. heliofitami, 9. mała, 10. gruba, 11. jednowarstwowy, 12. duża. Ich miękisz palisadowy jest 1. dobrze, 2. słabo, 3. cienka, 4. wysokim, 5. skiofitami, 6. wielowarstwowy, 7. niskim, 8. heliofitami, 9. mała, 10. gruba, 11. jednowarstwowy, 12. duża, a miękisz gąbczasty 1. dobrze, 2. słabo, 3. cienka, 4. wysokim, 5. skiofitami, 6. wielowarstwowy, 7. niskim, 8. heliofitami, 9. mała, 10. gruba, 11. jednowarstwowy, 12. duża rozwinięty.
2
Ćwiczenie 5
R4PEGLpYOtY2T
Rysunek przedstawia położenie chloroplastów w komórce roślinnej oraz w liściach w zależności od natężenia światła. Widok z góry przy silnym natężeniu światła chloroplasty i wakuola układają się blisko ściany komórki. W liściach przy niskim natężeniu rozmieszczone są na całej powierzchni komórki. Widok z boku: przy silnym natężeniu światła chloroplasty układają się prostopadle do kierunku padania promieni słońca. W liściach przy niskim natężeniu – równolegle, nad i pod jądrem komórkowym. Wskaż zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się prostopadłe do kierunku działania promieni słonecznych. 2. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się prostopadle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych. 3. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się do kierunku działania promieni słonecznych.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zapoznaj się z opisem rysunku przedstawiającego położenie chloroplastów w komórce w zależności od natężenia światła. Następnie zaznacz prawdziwe zdanie.

Rysunek przedstawia położenie chloroplastów w komórce roślinnej oraz w liściach w zależności od natężenia światła. Widok z góry: przy silnym natężeniu światła chloroplasty i wakuola układają się blisko ściany komórki. W liściach przy niskim natężeniu rozmieszczone są na całej powierzchni komórki. Widok z boku: przy silnym natężeniu światła chloroplasty układają się prostopadle do kierunku padania promieni słońca. W liściach przy niskim natężeniu – równolegle, nad i pod jądrem komórkowym.

R8QrBgnebLCaO
Możliwe odpowiedzi: 1. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się prostopadłe do kierunku działania promieni słonecznych., 2. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się prostopadle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych., 3. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się do kierunku działania promieni słonecznych.
2
Ćwiczenie 6
R1XA2pB1XbYN9
Wskaż stwierdzenia prawdziwe oraz stwierdzenia fałszywe. Rośliny pustynne wyparowują jak najwięcej wody, aby obniżyć swoją temperaturę. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rośliny ruderalne rosną na glebie bogatej w azotany. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rośliny wilgotnych lasów równikowych po deszczu gromadzą znaczne ilości wody. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 7
R1QuGYP5hopOP
Ilustracja przedstawiająca przekrój poprzeczny blaszki liściowej bzu czarnego, rozwijającego się w różnych warunkach świetlnych. Elementy przekroju: 1. skórka górna, 2. miękisz palisadowy, 3. miękisz gąbczasty, 4. skórka dolna. Rysunki różnią się rozmiarem miękiszu palisadowego. Na pierwszym rysunku jest on znacznie wydłużony i wysoki. Na drugim skurczony, krótki.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rrqqxy9uTL8Rr
Powyższe rysunki przedstawiają przekrój poprzeczny blaszki liściowej bzu czarnego, rozwijającego się w różnych warunkach świetlnych. Który z przekrojów pochodzi od rośliny rosnącej w miejscu nasłonecznionym, a który od rośliny wzrastającej w miejscu cienistym? Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RdD3n4BijKWAS
Wyjaśnij, dlaczego rośliny drzewiaste z klimatu umiarkowanego zaliczamy do mezofitów. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9
R1a4ifTtJ18Sm
Którą formę ekologiczną roślin przedstawia zdjęcie? Omów charakterystyczne dla niej cechy budowy morfologicznej i anatomicznej, a także podaj przykłady gatunków będących jej reprezentantami. (Uzupełnij).
RoxcsU0Wtq9P5
Zapoznaj się z opisem zdjęcia i odpowiedz na pytanie. Którą formę ekologiczną roślin przedstawia? Omów charakterystyczne dla niej cechy budowy morfologicznej i anatomicznej, a także podaj przykłady gatunków będących jej reprezentantami. (Uzupełnij).
R4zixIAQkzCec
Źródło: Nefci, www.flickr.com, licencja: CC BY-SA 2.0.
31
Ćwiczenie 10

W tabeli przedstawiono wyniki doświadczenia, podczas którego badano wpływ pH na pobieranie jonów potasu KIndeks górny + w obecności lub braku jonów CaIndeks górny 2+. Hodowlę prowadzono w pożywce hydroponicznej (wodnej) roślin jęczmienia. Część roślin umieszczono w roztworze soli potasu, natomiast część w roztworze soli potasu z dodatkiem jonów wapnia.

pH

Pobieranie jonów potasu (µmol gIndeks górny -1 św.m.)

+CaIndeks górny 2+

-CaIndeks górny 2+

2

0

-8

3

12

-2

4

23

16

5

22

26

6

25

25

7

22

26

8

20

25

10

25

23

Na podstawie danych z tabeli wykonaj wykres liniowy ilustrujący wpływ pH i zawartości jonów wapnia na pobieranie jonów potasu. Zastosuj jeden układ współrzędnych.

RN6OtTmme7KCa
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 10
RXPf04X7flXlI
Zaznacz, czego dotyczy podana definicja. Martwe, gęste włoski okrywające skórkę (epidermę) liści i łodyg, chroniące przed nadmiernym parowaniem, nasłonecznieniem, zimnem oraz wiatrem. To... Możliwe odpowiedzi: 1. kutner, 2. turgor, 3. bazyfit, 4. kutikula
31
Ćwiczenie 11

Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez łodygę moczarki kanadyjskiej – rośliny, której pędy znajdują się w toni wodnej.

R1btiIadC5dSP
Ilustracja przedstawia przekrój przez łodygę moczarki kanadyjskiej. Najbardziej zewnętrzna warstwę stanowi skórka (epiderma) łodygi, to warstwa zbudowana z drobnych komórek. Kolejną warstwę stanowi miękisz powietrzny (aerenchyma). To owalne większe komórki otoczone mniejszymi komórkami. Najbardziej wewnętrzną warstwę stanowi wiązka przewodząca z tkanką wzmacniającą. To zagęszczenie komórek w centralnej części łodygi.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki kanadyjskiej do środowiska wodnego.

Na podstawie dwóch cech opisanych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki kanadyjskiej do środowiska wodnego.

R1WXVcawW9WD9
(Uzupełnij).