Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Ćwiczenie 1
R1ZEfxiqP8WYD
Wskaż błędną informację o heliofitach. Możliwe odpowiedzi: 1. Heliofity mają grubą skórkę., 2. U heliofitów miękisz palisadowy jest jednowarstwowy., 3. Heliofity rosną na stanowiskach odkrytych i nasłonecznionych., 4. Heliofity to rośliny stepów i pustyń.
11
Ćwiczenie 2
RLBEa8AJipdXY
Scharakteryzuj sklerofity i heliofity.
Źródło: licencja: CC 0.
2
Ćwiczenie 3
R3Ivalgs0etIT
Połącz formę ekologiczną roślin z cechą jej budowy. halofity. Możliwe odpowiedzi: 1. obecność tkanki wodnej, 2. obecność gruczołów solnych, 3. rozbudowany system korzeniowy, 4. obecność hydatod. hydrofity. Możliwe odpowiedzi: 1. obecność tkanki wodnej, 2. obecność gruczołów solnych, 3. rozbudowany system korzeniowy, 4. obecność hydatod. kserofity. Możliwe odpowiedzi: 1. obecność tkanki wodnej, 2. obecność gruczołów solnych, 3. rozbudowany system korzeniowy, 4. obecność hydatod sukulenty Możliwe odpowiedzi: 1. obecność tkanki wodnej, 2. obecność gruczołów solnych, 3. rozbudowany system korzeniowy, 4. obecność hydatod
2
Ćwiczenie 4
RmJEAS165qQsA
Odpowiedz na pytania: 1. Jak inaczej nazywamy rośliny cieniolubne?, 2. Jaka jest ich blaszka liściowa?, 3. Jaki jest miękisz palisadowy?
2
Ćwiczenie 5
R4PEGLpYOtY2T
Rysunek przedstawia położenie chloroplastów w komórce roślinnej oraz w liściach w zależności od natężenia światła. Widok z góry przy silnym natężeniu światła chloroplasty i wakuola układają się blisko ściany komórki. W liściach przy niskim natężeniu rozmieszczone są na całej powierzchni komórki. Widok z boku: przy silnym natężeniu światła chloroplasty układają się prostopadle do kierunku padania promieni słońca. W liściach przy niskim natężeniu – równolegle, nad i pod jądrem komórkowym. Wskaż zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się prostopadłe do kierunku działania promieni słonecznych. 2. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się prostopadle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych. 3. W warunkach dużego oświetlenia chloroplasty w komórce roślinnej układają się równolegle do kierunku działania promieni słonecznych. Natomiast w liściach w warunkach zacienienia chloroplasty w komórce roślinnej układają się do kierunku działania promieni słonecznych.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 6
R1XA2pB1XbYN9
Wskaż stwierdzenia prawdziwe oraz stwierdzenia fałszywe. 1. Rośliny pustynne wyparowują jak najwięcej wody, aby obniżyć swoją temperaturę., 2. Rośliny ruderalne rosną na glebie bogatej w azotany., 3. Rośliny wilgotnych lasów równikowych po deszczu gromadzą znaczne ilości wody.
21
Ćwiczenie 7

Poniższe rysunki przedstawiają przekrój poprzeczny blaszki liściowej bzu czarnego, rozwijającego się w różnych warunkach świetlnych. Który z przekrojów pochodzi od rośliny rosnącej w miejscu nasłonecznionym, a który od rośliny wzrastającej w miejscu cienistym? Uzasadnij swoją odpowiedź.

R1QuGYP5hopOP
Ilustracja interaktywna przedstawiająca przekrój poprzeczny blaszki liściowej bzu czarnego, rozwijającego się w różnych warunkach świetlnych. Elementy przekroju: 1. skórka górna, 2. miękisz palisadowy, 3. miękisz gąbczasty, 4. skórka dolna. Rysunki różnią się rozmiarem miękiszu palisadowego. Na pierwszym rysunku jest on znacznie wydłużony i wysoki. Na drugim skurczony, krótki.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RxvIEKn6wocfn
uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, dlaczego rośliny drzewiaste z klimatu umiarkowanego zaliczamy do mezofitów.

RxvIEKn6wocfn
uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 9

Którą formę ekologiczną roślin przedstawia zdjęcie? Omów charakterystyczne dla niej cechy budowy morfologicznej i anatomicznej, a także podaj przykłady gatunków będących jej reprezentantami.

R4zixIAQkzCec
Źródło: Nefci, www.flickr.com, licencja: CC BY-SA 2.0.
RxvIEKn6wocfn
uzupełnij treść
31
Ćwiczenie 10

W tabeli przedstawiono wyniki doświadczenia, podczas którego badano wpływ pH na pobieranie jonów potasu KIndeks górny + w obecności lub braku jonów CaIndeks górny 2+. Hodowlę prowadzono w pożywce hydroponicznej (wodnej) roślin jęczmienia. Część roślin umieszczono w roztworze soli potasu, natomiast część w roztworze soli potasu z dodatkiem jonów wapnia.

pH

Pobieranie jonów potasu (µmol gIndeks górny -1 św.m.)

+CaIndeks górny 2+

-CaIndeks górny 2+

2

0

-8

3

12

-2

4

23

16

5

22

26

6

25

25

7

22

26

8

20

25

10

25

23

Na podstawie danych z tabeli wyjaśnij wpływ pH i zawartości jonów wapnia na pobieranie jonów potasu.
Na podstawie danych z tabeli wyjaśnij wpływ pH i zawartości jonów wapnia na pobieranie jonów potasu.
RN6OtTmme7KCa
Wyjaśnij, w jaki sposób można wykorzystać w codziennym życiu zawarte w lekcji informacje.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
31
Ćwiczenie 11
Opisz funkcję skórki łodygi.
Opisz funkcję skórki łodygi.
R1btiIadC5dSP
Ilustracja interaktywna 1. skórka (epiderma) łodygi, 2. miękisz powietrzny (aerenchyma), 3. wiązka przewodząca z tkanką wzmacniającą
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki kanadyjskiej do środowiska wodnego.
Wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki kanadyjskiej do środowiska wodnego.
R1WXVcawW9WD9
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida