Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem i omów przystosowania sukulentów do warunków, w których występują.

R1MLlRJDyv9Tm
Nagranie filmowe wykładu dotyczące warunków adaptacyjnych sukulentów.
1
Polecenie 2

Poniższe rysunki przedstawiają cechy budowy roślin umożliwiające roślinom adaptację do środowiska, w którym często dochodzi do niedoboru wody. Przyporządkuj właściwe określenia do rysunków.

R1eVulGuoDec2
Wyjaśnij pojęcia: kutykula, kutner, aparaty szparkowe w zagłębinach, wielokomórkowe włoski, aerenchyma miękisz powietrzny.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RtHCsVGi3xtLM
(Uzupełnij).