Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
ep2019.contentplus.io:R1JOwmaoYfxpr
1
Ćwiczenie 2
RYBpnWATnR0T6
Możliwe odpowiedzi: 1. Kevin Ashton, 2. Gordon Moore, 3. Leonard Bosack
2
Ćwiczenie 3
R1X571K22mwkc
Możliwe odpowiedzi: 1. Amazon Echo, 2. iCloud, 3. Microsoft Outlook, 4. Google Home
2
Ćwiczenie 4
R9fBS56SkGWxi
Możliwe odpowiedzi: 1. Wysoko zaawansowanym technicznie budynkiem wykorzystującym sieć połączonych ze sobą urządzeń., 2. Budynkiem zaprojektowanym przez sztuczną inteligencję., 3. Cyfrowym budynkiem osadzonym w chmurze.
2
Ćwiczenie 5
R7uMTstdY3GH0
W obliczu coraz większego zagrożenia spowodowanego popularnością ataków hakerskich na urządzenia funkcjonujące w technologii internetu rzeczy – użytkownik powinien zadbać przede wszystkim o włączenie 1. logowania, 2. cyberataku, 3. jednopoziomowej, 4. trzypoziomowej, 5. hasła, 6. weryfikacji, 7. dwupoziomowej, 8. wylogowania, 9. aktualizacji 1. logowania, 2. cyberataku, 3. jednopoziomowej, 4. trzypoziomowej, 5. hasła, 6. weryfikacji, 7. dwupoziomowej, 8. wylogowania, 9. aktualizacji, zaopatrzenie się w unikalne identyfikatory oraz 1. logowania, 2. cyberataku, 3. jednopoziomowej, 4. trzypoziomowej, 5. hasła, 6. weryfikacji, 7. dwupoziomowej, 8. wylogowania, 9. aktualizacji, a także przygotowanie planu działania na wypadek potencjalnego 1. logowania, 2. cyberataku, 3. jednopoziomowej, 4. trzypoziomowej, 5. hasła, 6. weryfikacji, 7. dwupoziomowej, 8. wylogowania, 9. aktualizacji.
3
Ćwiczenie 6
R1XhTPt6vBPYm
Podaj dwa przykłady możliwego wykorzystania internetu rzeczy w służbie zdrowia. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7
RWDzpquPXFDef
Podaj dwa przykłady wykorzystania internetu rzeczy w celu zoptymalizowani infrastruktury miejskiej. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
Rsfhck5TOXdLW
Korzystając z dostępnych źródeł podaj przykład wykorzystania internetu rzeczy w dowolnej dziedzinie, o której nie było mowy w e‑materiale. (Uzupełnij).