1
Pokaż ćwiczenia:
Rq8u8LL34A9lx1
Ćwiczenie 1
Określ prawdziwość zdań. 1. Liczba 1,7 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby 1,7.
2. Błąd bezwzględny przybliżenia może być równy -5.
3. Błąd przybliżenia może być równy -5.
R8PNJ1mF1n7yr1
Ćwiczenie 2
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Błąd bezwzględny przybliżenia liczby 512 do części dziesiątych wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. 512-0,41, 2. 0,4-512, 3. 512-0,42, 4. 160
RttrBqOfpmFKU2
Ćwiczenie 3
Zaokrąglij liczbę 25,652 do całości i wskaż błąd bezwzględny tego przybliżenia. Możliwe odpowiedzi: 1. 0,652, 2. 0,652, 3. 0,348, 4. 0,348
Ćwiczenie 4
R1ICLJ1qRtaGd2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Wyjaśnij różnicę między błędem względnym a błędem bezwzględnym.

2
Ćwiczenie 5

Oblicz błąd bezwzględny zaokrąglenia liczby 5311 do części setnych.

RtopaYVzJCkux2
Ćwiczenie 6
Boisko do gry w tenisa w grze pojedynczej ma wymiary23,77 m × 8,23 m. Przyjmijmy zatem, że pole jego powierzchni to 24 m × 8 m, czyli 192 m2.
Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy: Możliwe odpowiedzi: 1. 0,6271, 2. 3,6271, 3. 2,3729, 4. 3,3729
R12YUv7HFjoPO3
Ćwiczenie 7
Przybliżenie z nadmiarem liczby x jest równe 15,4, a błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,051. Dokładna wartość liczby x jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. 15,451, 2. 15,549, 3. 15,349, 4. 15,651
3
Ćwiczenie 8

Oblicz wartość dokładną liczby x, wiedząc, że jej przybliżenie z niedomiarem jest równe 12345, a błąd bezwzględny to 0,67.