Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją, a następnie na jej podstawie wykonaj Polecenie 2.

R1H6gol7HCuNb
Film nawiązujący do treści materiału dotyczącego błędu przybliżenia.
1
Polecenie 2
R1BKc0CRfKm9z
Dla podanych parametrów określ błąd bezwzględny i rodzaj przybliżenia (z nadmiarem lub z niedomiarem). Wariant pierwszy: odległość 125,35. Wartość dokładna x=125,35. Wartość przybliżona p=125. Błąd bezwzględny przybliżenia to: Tu uzupełnij. Rodzaj przybliżenia. Tu uzupełnij. Wariant drugi: ułamek 823. Wartość dokładna x=823. Wartość przybliżona p=0,35. Błąd bezwzględny przybliżenia to: Tu uzupełnij. Rodzaj przybliżenia. Tu uzupełnij.