Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RMmHCZmEqbUpb1
Ćwiczenie 1
Ekonomicznym skutkiem starzenia się społeczeństw jest Możliwe odpowiedzi: 1. konieczność zwiększenia opodatkowania osób pracujących., 2. wzrost napięć w relacjach międzypokoleniowych, wynikających z braku wzajemnego zrozumienia i tolerancji., 3. pojawienie się zachowań marginalizujących i dyskryminujących ludzi starych., 4. utrwalanie negatywnego stereotypu starości.
R1dvbIXjffAtU1
Ćwiczenie 2
Faza społeczeństwa dojrzałego według ONZ dotyczy krajów, w których żyje: Możliwe odpowiedzi: 1. od 4% do 7% osób w wieku 65 lat i więcej., 2. poniżej 4% osób w wieku 65 lat i więcej., 3. od 7% do 10% osób w wieku 65 lat i więcej., 4. powyżej 10% osób w wieku 65 lat i więcej.
R1bqOSNb7nmIA1
Ćwiczenie 3
Połącz w pary kraje i odsetek ludności w wieku 65 lat i więcej Niemcy Możliwe odpowiedzi: 1. 22, 2. 28, 3. 12, 4. 8, 5. 3 Kamerun Możliwe odpowiedzi: 1. 22, 2. 28, 3. 12, 4. 8, 5. 3 Chiny Możliwe odpowiedzi: 1. 22, 2. 28, 3. 12, 4. 8, 5. 3 Japonia Możliwe odpowiedzi: 1. 22, 2. 28, 3. 12, 4. 8, 5. 3 Meksyk Możliwe odpowiedzi: 1. 22, 2. 28, 3. 12, 4. 8, 5. 3
RRUqGaZfOc5iJ2
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1BJ4L3oJodnq2
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie posortuj odpowiednio skutki i przyczyny starzenia się społeczeństwa przyczyny starzenia się społeczeństwa Możliwe odpowiedzi: 1. spadek ilości urodzeń, 2. spowolnienie tempa gospodarczego, 3. konsumpcjonizm, 4. migracje, 5. zmiana modelu rodziny, 6. obciążenie dla systemu ubezpieczeń, 7. wzrost kosztów leczenia skutki starzenia się społeczeństwa Możliwe odpowiedzi: 1. spadek ilości urodzeń, 2. spowolnienie tempa gospodarczego, 3. konsumpcjonizm, 4. migracje, 5. zmiana modelu rodziny, 6. obciążenie dla systemu ubezpieczeń, 7. wzrost kosztów leczenia
R1cEdRUhjuD4r2
Ćwiczenie 6
Uzupełnij tekst korzystając z zestawu określeń umieszczonego poniżej.
31
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, dlaczego w krajach wysoko rozwiniętych obciążenie demograficzne osobami w wieku powyżej 65 lat jest większe niż w krajach średnio i nisko rozwiniętych.

R1VUoBE4M7WUD
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8

Wykresy przedstawiają zmiany struktury wiekowej dwóch krajów: Japonii i Nigerii w latach 1950‑2020. Dopasuj nazwy krajów do wykresów i określ:

  • w którym kraju społeczeństwo znajduje się obecnie (2020) w fazie starości demograficznej,

  • w którym kraju proces starzenia się społeczeństwa postępował szybciej,

  • w którym kraju obciążenie demograficzne osobami w wieku powyżej 65 lat jest mniejsze.

R14p98IvM0dOB
Wykres A
RqGEGbH123Zpx
Wykres B
R1CVkqEhMuFgH
Wykres A przedstawia dane dla 1. Japonii, 2. Nigerii.
Wykres B przedstawia dane dla 1. Japonii, 2. Nigerii.
RQnoFRTQuNzpb
W fazie starości demograficznej znajduje się społeczeństwo: Możliwe odpowiedzi: 1. Nigerii, 2. Japonii, 3. obu krajów, 4. żadnego z krajów
RoCCPPm4tnfd5
Proces starzenia społeczeństwa postępował szybciej w: Możliwe odpowiedzi: 1. Nigerii, 2. Japonii
R11MQXG91OKYA
Obciążenie demograficzne osobami w wieku powyżej 65 lat jest mniejsze w: Możliwe odpowiedzi: 1. Nigerii, 2. Japonii
Ćwiczenie 8
RvKEc4EwQSUep
(Uzupełnij).