Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Rh67dwRksibFV
Do podanych pojęć dobierz definicję. Donor. Możliwe odpowiedzi: 1. odbiorca sacharozy, 2. roztwór wodny produktów fotosyntezy, 3. dostawca sacharozy, 4. transport substancji w roślinie. Akceptor. Możliwe odpowiedzi: 1. odbiorca sacharozy, 2. roztwór wodny produktów fotosyntezy, 3. dostawca sacharozy, 4. transport substancji w roślinie. Translokacja. Możliwe odpowiedzi: 1. odbiorca sacharozy, 2. roztwór wodny produktów fotosyntezy, 3. dostawca sacharozy, 4. transport substancji w roślinie. Sok floemowy. Możliwe odpowiedzi: 1. odbiorca sacharozy, 2. roztwór wodny produktów fotosyntezy, 3. dostawca sacharozy, 4. transport substancji w roślinie.
1
Ćwiczenie 2
R1eGgQWe7upCF
Wskaż zdanie zawierające nieprawdziwe informacje. Możliwe odpowiedzi: 1. Latem substancje odżywcze są transportowane z korzeni drzewa do jego górnych części tkanką przewodzącą., 2. Transport asymilatów może odbywać się w dwóch kierunkach: w dół i w górę rośliny., 3. Głównym miejscem wytwarzania asymilatów są w pełni wykształcone liście., 4. Stężenie cukru w miejscu odbioru (akceptora) jest niższe niż w rurce sitowej.
2
Ćwiczenie 3
RaQfuBuaYqG8W
Uszereguj w poprawnej kolejności elementy uczestniczące w okresie letnim w transporcie cukrów u roślin okrytonasiennych, zgodnie z kierunkiem tego transportu. Elementy do uszeregowania: 1. cytoplazma komórki miękiszu asymilacyjnego, 2. stroma chloroplastu, 3. człony rurki sitowej, 4. komórka przyrurkowa w korzeniu, 5. komórka przyrurkowa w liściu, 6. komórki miękiszu spichrzowego
2
Ćwiczenie 4
RRQwKTxP8YE4Q
Odpowiedz na pytania: 1. Gdzie przemieszcza się sok floemowy?, 2. Co jest jego siłą napędową?
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wskaż poprawne dokończenie zdania.

Przeprowadzono doświadczenie polegające na tzw. obrączkowaniu drzew, czyli usunięciu z pnia drzewa pierścienia perydermy. Stwierdzono, że działanie to poważnie upośledziło przemieszczanie się substancji odżywczych w kierunku korzenia, ale jednocześnie pozwoliło uzyskać soczyste i duże owoce.

R1ZQhriMEDr5u
Doświadczeniem tym udowodniono, że wraz z usuniętą korą drzewo... Możliwe dopowiedzi: 1. zatrzymało produkcję asymilatów., 2. utraciło optymalny przepływ soku floemowego., 3. utraciło optymalny przepływ wody w drewnie (ksylemie)., 4. zwiększyło intensywność wytwarzania asymilatów w liściach rosnących najbliżej owoców.
Źródło: Wisconsin Department of Natural Resources, www.flickr.com, licencja: CC BY-ND 2.0.
2
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wskaż właściwe określenia w zdaniu podsumowującym wyniki przeprowadzonego badania.

RQXKeqL68ShU5
Wskaż prawidłowe odpowiedzi. Mszyca, której pokarmem jest sok floemowy, nakłuwa rurkę sitową kłujką, czyli przypominającą igłę strzykawki częścią aparatu gębowego. Jeśli usunie się ciało owada, pozostawiając wbitą kłujkę, będzie działała ona jak rodzaj kranu, przez który może godzinami wypływać sok floemowy. Badając wypływający roztwór, można określić skład i stężenie wybranych związków. Stężenie Możliwe odpowiedzi: 1. aminokwasów 2. cukrów 3. soli mineralnych w soku floemowym było tym Możliwe odpowiedzi: 1. wyższe 2. niższe 3. takie samo, im bliżej kłujka była źródła cukru.
31
Ćwiczenie 7

Wskaż organy roślinne, które są jednocześnie donorami i akceptorami cukru. Napisz, dlaczego w odniesieniu do tych organów można użyć obu określeń.

R16GVqZUUr2UB
Wskaż prawidłowe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. bulwy, 2. cebule, 3. dojrzałe liście, 4. owoce, 5. kłącza, 6. pąki
RVqDxB2VrEEBs
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Na rysunku dotyczącym załadunku łyka zaznacz symport. Wyjaśnij, jaki to rodzaj transportu i na czym polega.

Rb1uH7x3OQLvL
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RLc33RnQaNKYg
(Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8
RfXNe8Xrw7pLH
Wyjaśnij pojęcie symportu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Szybkość liniową transportu asymilatów za pośrednictwem łyka oblicza się dzięki oznaczaniu transportu promieniotwórczego izotopu węgla Indeks górny 14C lub Indeks górny 11C. Owe izotopy są wprowadzane do rośliny w czasie, w którym asymiluje ona Indeks górny 14COIndeks dolny 2 lub Indeks górny 11COIndeks dolny 2. Intensywność transportu I [g⋅cmIndeks górny -2⋅hIndeks górny -1] jest liczona wg wzoru:

I=CV

Gdzie:
C – to stężenie transportowanych substancji [g⋅cmIndeks górny -3];
V - to szybkość liniowa [cm⋅hIndeks górny -1].

Jakie będzie stężenie substancji, której intensywność transportu floemowego wynosi 3,2 g⋅cmIndeks górny -2⋅hIndeks górny -1, a szybkość liniowa 48 cm⋅hIndeks górny -1? Wynik podaj w podstawowych jednostkach układu SI [kg⋅mIndeks górny -3]. Odpowiedź zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

Szybkość liniową transportu asymilatów za pośrednictwem łyka oblicza się dzięki oznaczaniu transportu promieniotwórczego izotopu węgla indeks górny 14 koniec indeksu górnego C lub indeks górny 11 koniec indeksu górnego C. Owe izotopy są wprowadzane do rośliny w czasie, w którym asymiluje ona indeks górny 14 koniec indeksu górnego CO indeks dolny 2 koniec indeksu dolnego lub indeks górny 11 koniec indeksu górnego CO indeks dolny 2 koniec indeksu dolnego. Intensywność transportu I [g⋅cm indeks górny -2 koniec indeksu górnego⋅h indeks górny -1 koniec indeksu górnego] jest liczona wg wzoru:

I równa się C razy V

Gdzie:
C – to stężenie transportowanych substancji [g⋅cm indeks górny -3 koniec indeksu górnego];
V - to szybkość liniowa [cm⋅h indeks górny -1 koniec indeksu górnego].

Jakie będzie stężenie substancji, której intensywność transportu floemowego wynosi 3,2 g⋅cm indeks górny -2 koniec indeksu górnego ⋅ h indeks górny -1 koniec indeksu górnego, a szybkość liniowa 48 cm⋅h indeks górny -1 indeksu górnego? Wynik podaj w podstawowych jednostkach układu SI [kg⋅m indeks górny -3 indeksu górnego]. Odpowiedź zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

R102pVMwIkwHp
Jakie będzie stężenie substancji, której intensywność transportu floemowego wynosi 3,2 g⋅cmIndeks górny -2-2⋅hIndeks górny -1-1, a szybkość liniowa 48 cm⋅hIndeks górny -1-1? Wynik podaj w podstawowych jednostkach układu SI [kg⋅mIndeks górny -3-3]. Odpowiedź zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10
R1KQPsr67G3hA
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ROBh9O5c75cJY
Wykres przedstawia wpływ temperatury na intensywność fotosyntezy (F), załadunek łyka (Z) i transport floemowy. Na jego podstawie określ, dla jakich temperatur następuje optimum termiczne załadunku łyka i fotosyntezy. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 10
R1aq5jnvmSvKh
(Uzupełnij).