Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1LWOuysgM6Wr1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Większość mieszkańców Kosowa stanowią… Możliwe odpowiedzi: 1. Chorwaci, 2. Serbowie, 3. Czarnogórcy, 4. Albańczycy
R1XCSVF71MLod2
Ćwiczenie 2
Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Kosowo to obszar leżący w środkowej części Półwyspu Iberyjskiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do XI wieku Kosowo było pod kontrolą Bułgarii, a następnie Cesarstwa Bizantyjskiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kosowscy Albańczycy w 1992 roku powołali do życia Armię Wyzwolenia Kosowa (UÇK). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 17 lutego 2009 roku Kosowo jednostronnie ogłosiło niepodległość. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 3
RiBweEEJ3hI9D
Wyjaśnij znaczenie pojęcia „autonomia polityczna”. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
RdIw24H2CmXn9
Wyjaśnij, czym jest Metochia. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Rezolucja 1244 (1999)

Przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa na 4011. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 1999 r. (…)

1. Postanawia, że polityczne rozwiązanie kryzysu w Kosowie opiera się na ogólnych zasadach w załączniku 1 i zgodnie z dalszymi szczegółami w zasadach i innych wymaganych elementach w załączniku 2;

2. Z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Federalną Republikę Jugosławii zasad i innych wymaganych elementów, o których mowa w ust. 1 powyżej, i domaga się pełnej współpracy Federalnej Republiki Jugosławii w ich szybkim wdrożeniu;

3. Domaga się w szczególności, aby Federalna Republika Jugosławii położyła natychmiastowy i możliwy do zweryfikowania koniec przemocy i represji w Kosowie oraz rozpoczęła i zakończyła weryfikowalne stopniowe wycofanie z Kosowa wszystkich sił wojskowych, policyjnych i paramilitarnych zgodnie z szybkim harmonogramem, zgodnie z którym rozmieszczenie międzynarodowa obecność bezpieczeństwa w Kosowie zostanie zsynchronizowana;

4. Potwierdza, że po wycofaniu uzgodniona liczba jugosłowiańskiego i serbskiego personelu wojskowego i policyjnego będzie mogła wrócić do Kosowa w celu pełnienia funkcji zgodnie z załącznikiem 2;

5. Decyduje o rozmieszczeniu w Kosowie, pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych obecności cywilnych i bezpieczeństwa, z odpowiednim wyposażeniem i personelem, zgodnie z wymaganiami, oraz z zadowoleniem przyjmuje zgodę Federalnej Republiki Jugosławii na takie obecność (…).

cytat1 Źródło: Rezolucja 1244 (1999), dostępny w internecie: nato.int [dostęp 28.03.2020 r.].
R1dWAQnO9Pf22
Wyjaśnij, dlaczego ta rezolucja jest dokumentem, który utrudnił uznanie niepodległości Kosowa w 2008 roku. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Aleksandra Kochman Dokąd zmierza Kosowo po wyborach

Dzisiejsze wybory (6 października) do parlamentu Kosowa będą piątymi od czasu ogłoszenia niepodległości. Proces wyborczy jest okazją do refleksji nad sytuacją gospodarczą, wszechobecną korupcją i relacjami z Serbią – zwraca uwagę Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. (…)

Najważniejsze problemy

Według oczekiwań społecznych nowy rząd powinien przede wszystkim zająć się trudną sytuacją gospodarczą i społeczną – bezrobocie w Kosowie wynosi prawie 30 proc. Napływ inwestycji zagranicznych jest niewielki ze względu na niestabilną sytuację polityczną i nieuregulowane stosunki z Serbią – podkreśla Marta Szpala z OSW. Sąsiedzi Kosowa są najczęściej w podobnie trudnej sytuacji, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, co przekłada się na brak popytu na kosowskie produkty.

Drugim palącym problemem jest korupcja – w ubiegłorocznym Indeksie Percepcji Korupcji Transparency International Kosowo uplasowało się na 93. miejscu – lepiej od Ukrainy, ale znacznie gorzej np. od Rumunii. Korupcja bierze się z niesprawnego systemu władzy państwowej. Jak zwraca uwagę Marta Szpala, przez 20 lat przed ogłoszeniem niepodległości struktury państwowe na terytorium Kosowa praktycznie nie funkcjonowały, a Kosowianie bojkotowali kontrolowane przez Serbów instytucje. Ich odbudowa jest w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej bardzo trudna, dodaje ekspertka OSW.

cytat2 Źródło: Aleksandra Kochman, Dokąd zmierza Kosowo po wyborach, 5.10.2019 r., dostępny w internecie: euractiv.pl [dostęp 28.03.2020 r.].
R2iDdGFsqRGLa
Wskaż, jak na sytuację Kosowa wpływa jego niepewna sytuacja międzynarodowa. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj ćwiczenie.
R1SqwbnwNgmDY
Wykres pierścieniowy. Uznanie Kosowa przez kraje członkowskie ONZ. Lista elementów: państwa wycofujące się z uznania; Wartość: 15; Udział procentowy: 7,21%państwa nieuznające; Wartość: 95; Udział procentowy: 45,67%państwa uznające; Wartość: 98; Udział procentowy: 47,12%
Oprac. na podst.: Międzynarodowy status prawny Kosowa, mfa.gov.rs, [online, dostęp: 01.04.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rrw3I5nMcaZqK
Mapa ukazuje państwa uznające i nieuznające niepodległość Kosowa. Państwa uznające niepodległość Kosowa to: Kanada Stany Zjednoczone, Kolumbia, Peru, Gujana, Gujana Francuska, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Dania, Niderlandy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Czechy, Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Szwajcaria, Włochy, Bułgaria, Turcja, Arabia Saudyjska, Jemen, Jordania, Terytoria Palestyńskie, Egipt, Libia, Mauretania, Senegal, Gwinea, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, Niger, Benin, Czad, Gabon, Tanzania, Somalia, Afganistan, Pakistan, Bangladesz, Laos, Tajlandia, Malezja, Korea Południowa, Japonia, Australia i Nowa Zelandia. Państwa nieuznające niepodległości Kosowa: Meksyk, Gwatemala, Nikaragua, Ekwador, Wenezuela, Kuba, Brazylia, Boliwia, Paragwaj, Chile, Urugwaj, Argentyna, Hiszpania, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Grecja, Rumunia, Ukraina, Białoruś , Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Mongolia, Chiny, Nepal, Indie, Myanmar, Wietnam, Laos, Kambodża, Indonezja, Filipiny, Turkmenistan, Iran, Irak, Syria, Oman, Tunezja, Algieria, Maroko, Sahara Zachodnia, Mali, Nigeria, Kamerun, Sudan, Sudan Południowy, Etiopia, Kenia, Uganda, Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Angola, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Republika Południowej Afryki. Państwa, które wycofały uznanie Kosowa: Surinam, Sierra Leone, Ghana, Togo, Republika Środkowoafrykańska, Madagaskar, Papua Nowa Gwinea.
Oprac. na podst.: Międzynarodowy status prawny Kosowa, mfa.gov.rs, [online, dostęp: 01.04.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RqdjksXAGSa93
Wykres pierścieniowy. Uznanie Kosowa przez państwa Unii Europejskiej. Lista elementów: państwa nieuznające; Wartość: 5; Udział procentowy: 17,86%państwa uznające; Wartość: 23; Udział procentowy: 82,14%
Oprac. na podst.: Międzynarodowy status prawny Kosowa, mfa.gov.rs, [online, dostęp: 01.04.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RztJSSSMlUg62
Wykres pierścieniowy. Uznanie Kosowa przez państwa NATO. Lista elementów: państwa nieuznające; Wartość: 4; Udział procentowy: 13,79%państwa uznające; Wartość: 25; Udział procentowy: 86,21%
Oprac. na podst.: Międzynarodowy status prawny Kosowa, mfa.gov.rs, [online, dostęp: 01.04.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RVmYLbKrBeJ2R
Określ zależność między nieuznawaniem niepodległości Kosowa przez państwa a ich relacjami z Serbią. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się ze źródłem i wykonaj ćwiczenie.

1
Aleksander Kłos Kosowo. Wystarczy tylko iskra...

Zachód, patrząc na Bałkany, skupia się obecnie przede wszystkim na sytuacji w Macedonii, gdzie trwa przeciąganie liny między zwolennikami a przeciwnikami umowy z Grecją. Spór o zmianę nazwy tego kraju zepchnął na drugi plan sprawę Kosowa. Pomimo niedawnych nadziei związanych z możliwym porozumieniem na linii Belgrad – Prisztina znów dochodzi tam do napięć. Sytuacja może się w najbliższym czasie znacznie pogorszyć, gdyż kosowskie władze chcą przetransformować siły bezpieczeństwa w regularne wojsko.

Niedawna decyzja parlamentu Kosowa, który przegłosował w pierwszym czytaniu trzy ustawy o zmianie Kosowskich Sił Bezpieczeństwa (FSK) w regularne wojsko, spotkała się z ostrym sprzeciwem serbskiej mniejszości i władz w Belgradzie. Przedstawiciele Serbów żyjących w tej byłej serbskiej prowincji, która w 2008 roku ogłosiła niepodległość, zbojkotowali głosowanie. Przekonują oni, że do podjęcia takiej decyzji potrzebna jest nowelizacja konstytucji. Innego zdania jest jednak premier Ramush Haradinaj, który ocenia, że nowe prawo jest potrzebne do lepszej ochrony integralności terytorialnej i bezpieczeństwa mieszkańców. Władze w Belgradzie zaś podkreślają, że jest ono wymierzone w mieszkających tam Serbów i że jedyną siłą zbrojną w Kosowie mogą być jedynie międzynarodowe siły pokojowe KFOR pod dowództwem NATO.

Przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego już w zeszłym roku ostrzegali przed tym krokiem. W niedawnej rozmowie z „Głosem Ameryki” generał brygadier Cesare Marinelli, szef Biura Wojskowego NATO w Belgradzie, powiedział, że sprawa tworzenia kosowskiego wojska będzie podejmowana na szczycie NATO. Dodał również, że KFOR powinien wciąż wypełniać tam swoją funkcję. W najbliższym czasie ma dojść do drugiego głosowania w parlamencie w Prisztinie w tej sprawie, co najprawdopodobniej zakończy się przyjęciem ustawy.

cytat3 Źródło: Aleksander Kłos, Kosowo. Wystarczy tylko iskra..., 6.11.2018 r., dostępny w internecie: tvp.info [dostęp 28.03.2020 r.].
RvqCfJJ4sF0v7
Wyjaśnij, dlaczego Serbia jest przeciwna przekształceniu Kosowskich Sił Bezpieczeństwa w armię. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).