Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną układu równań x+y=5x-y=3. Wskaż zdanie prawdziwe.

RFsfdYpoTcCkO
R1datzVJH95ag
Rozwiązaniem układu równań są pary liczb: Możliwe odpowiedzi: 1. x=-1y=-4 lub x=-1y=4 lub x=1y=-4 lub x=1y=4, 2. x=-5y=0  lub x=-3y=0 lub x=3y=0 lub x=5y=0, 3. x=-4y=-1 lub x=-4y=1 lub x=4y=-1 lub x=4y=1
R1HJOvVGCeYYY1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, ile rozwiązań ma układ równań x+y=2y=1            . Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. 0, 2. 1, 3. 2, 4. 3, 5. 4
R1dmkGSLvTHjt2
Ćwiczenie 3
Wskaż wszystkie pary, które są rozwiązaniem układu równań x-y=2y=3         . Możliwe odpowiedzi: 1. x=2y=3, 2. x=1y=3, 3. x=5y=3, 4. x=-2y=3   
RxcdU451sVi5u21
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RzfdLeskZahBe2
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1SM1sUSrYCtb2
Ćwiczenie 6
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
3
Ćwiczenie 7

Rozwiąż graficznie układ równań

x-1-y=-2x+y=5.

3
Ćwiczenie 8

Określ liczbę rozwiązań układu równań 2x+3y=4x=m    w zależności od parametru m.