Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Wymień blokowe części składowe ładowarki.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 2

Dany jest przebieg napięciowy prostokątny taki, jak na załączonym wykresie Uwe(t). Napięcie to jest napięciem wejściowym

a) na prostowniku z jedną diodą,
b) na mostku Gretza.

Narysuj przebieg napięcia wyjściowego Uwy(t) dla obu przypadków.

RhY0j3Fqi1w2r
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
2
Ćwiczenie 3
R1ZaXHrpKSk1K
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RuevaRAid4QzJ
Dany jest układ elektryczny, którego schemat pokazano na rysunku. Diody obecne w tym układzie są idealne, tzn. w kierunku przewodzenia ich opór wynosi zero, w kierunku zaporowym ich opór jest nieskończony. Do obwodu między punkty A i B podłączono napięcie przemienne.

Wybierz dla przypadków a) i b) właściwe uzupełnienie zdania. a) Gdy punkt A obwodu ma wyższy potencjał niż B, obwód równoważny jest połączeniu równoległemu / szeregowemu oporników.

b) Gdy punkt A obwodu ma niższy potencjał niż B, obwód równoważny jest połączeniu równoległemu / szeregowemu oporników.
1
Ćwiczenie 4
R1bHev47hJtiT
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RBvDgtWAAlmAl
Uzupełnij poprawnie zdanie Rysunek przedstawia zdjęcie ekranu oscyloskopu. Widoczny jest na nim przebieg napięcia uzyskany za pomocą 1. prostownika dwu-połówkowego, 2. prostownika jedno-połówkowego, gdy przyłożono do niego napięcie przemienne.
1
Ćwiczenie 5
R1QsDQQSYlgZx
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
R1cZ4ayUwWrkq
Rysunek przedstawia pewnego rodzaju prostownik. Przeanalizuj jego działanie.

Uzupełnij poprawnie zadania. Jest to prostownik jedno-połówkowy / dwu-połówkowy. Będzie dawał wyższy potencjał (+) na górze / dole opornika.
R17byROxVtlrH1
Ćwiczenie 6
W diodzie zastosowany jest pewien specyficzny materiał(y). Z listy podanych poniżej wybierz właściwy: Możliwe odpowiedzi: 1. ferromagnetyk, 2. ciekły kryształ, 3. półprzewodniki typu n i p, 4. nadprzewodnik
3
Ćwiczenie 7
RvKDjaDeJBv5n
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RpOBZT40bDQQj
Do obwodu przedstawionego na rysunku podłączono źródło napięcia przemiennego o wartości skutecznej równej 110 V. Maksymalne napięcie na diodzie prostowniczej jest wtedy równe 0,8 V. Oblicz ciepło wydzielone w ciągu jednej minuty na oporniku R o oporze równym 500 Ω. Wynik podaj z dokładnością do dziesiątej części dżula. Odp.: Wydzielone ciepło Q = Tu uzupełnij J.
1
Ćwiczenie 8

Rozważ mostek Gretza, w którym jedna z diod jest uszkodzona w taki sposób, że blokuje każdy prąd, niezależnie od polaryzacji (sytuacja ta jest przedstawiona na rysunku poniżej — uszkodzoną diodę zaznaczono kolorem czerwonym). Opisz, jak będzie działał mostek w tym przypadku.

R1X3iLxvboLJg
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
uzupełnij treść
R1SdTS0PjqNHH2
Ćwiczenie 9
Wskaż spośród wymienionych poniżej urządzenia techniczne, których częścią będzie prostownik. Możliwe odpowiedzi: 1. komputer stacjonarny, 2. transformator, 3. telefon komórkowy, 4. zasilacz do laptopa, 5. odkurzacz, 6. ładowarka akumulatorów
2
Ćwiczenie 10
RJxW6Zx13aoFx
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. Licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RQvYdHRDlC2to
Idealna dioda prostownicza ma zerowy opór w kierunku przewodzenia i nieskończony opór w kierunku zaporowym. Taką diodę zastosowano w obwodzie, którego schemat przedstawiono na rysunku. Użyte ogniwo ma znikomy opór wewnętrzny i daje napięcie 9 V. Wartość oporu R = 10 Ω. Oblicz natężenie prądu płynącego w obwodzie, gdy ogniwo jest podłączone a/ jak na rysunku; b/ przeciwnie niż na rysunku. Odp.: a/ I = Tu uzupełnij A; b/ I = Tu uzupełnij A.