Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Pokaż ćwiczenia:
RGQEfX4cbVrw41
Ćwiczenie 1
Wskaż wydarzenia, który dla Coulomba mogły być "newsami": Możliwe odpowiedzi: 1. bitwa pod Crécy, 2. Hołd Pruski, 3. wyprawa Wielkiej Armady na Anglię, 4. wojna Polsko-Szwedzka (tzw. potop szwedzki), 5. powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 6. rewolucja Francuska, 7. bitwa pod Lipskiem (tzw. Bitwa Narodów), 8. zajęcie Paryża podczas wojny Francusko-Pruskiej
RiM4U7BjrKMmd1
Ćwiczenie 2
Za życia Coulomba aktualne były: Możliwe odpowiedzi: 1. średniowieczna scholastyka, 2. styl romański w budownictwie, 3. renesansowa muzyka, 4. idee Oświecenia, 5. rokokowe dekoracje w pałacach, 6. romantyczne podejście do literatury i nauki, 7. pozytywistyczne poglądy na pracę i naukę, 8. poglądy Marksa i Engelsa na stosunki społeczne i ekonomiczne
RQXAVcpLJdhak1
Ćwiczenie 3
Coulomb spędził osiem lat na Martynice. Wyspa ta leży: Możliwe odpowiedzi: 1. Na południowym Atlantyku, w archipelagu wysp Falklandzkich (Malwinów), 2. Na Oceanie Indyjskim, pomiędzy Madagaskarem a Sri Lanką (Cejlonem), 3. Na Pacyfiku; obecnie zwie się Tahiti, 4. Na Morzu Karaibskim; została odkryta przez Kolumba
R7qyD1tyVNgNA1
Ćwiczenie 4
Która z dziedzin wymienionych w audiobooku w największym stopniu znamionowała zainteresowania techniczne i praktyczne Coulomba? Możliwe odpowiedzi: 1. zjawiska tarcia i sztywności, 2. zjawiska cieplne, 3. zjawiska elektryczne, 4. zjawiska magnetyczne, 5. wszystkie te dziedziny w jednakowym mniej-więcej stopniu
R1Ky5Fl4YkMJl1
Ćwiczenie 5
Coulomb sformułował prawo oddziaływania ładunków elektrycznych w wyniku: Możliwe odpowiedzi: 1. rozumowania teoretycznego, bez jakiegokolwiek związku z badaniami doświadczalnymi, 2. rozumowania teoretycznego, popartego następnie wynikami własnych eksperymentów, 3. rozumowania teoretycznego, wynikłego z pojedynczej obserwacji, 4. rozumowania, będącego uogólnieniem serii eksperymentów
2
Ćwiczenie 6
RhRY3aNyGMJV6
Wektory sił przyłożone sa do ładunków na każdym rysunku: Rys. a. Wektory sił równej długości, jednakowy kierunek, przeciwne zwroty. Rys. b. Wektory sił różnej długości. Wektor przyłożony do większego ładunku jest dłuższy. Wektory leżą na jednej prostej, mają przeciwne zwroty. Rys. c. Wektory sił różnej długości. Wektor przyłożony do większego ładunku jest dłuższy. Wektory leżą na jednej prostej i mają zwroty ku sobie. Rys. d. Wektory sił równej długości, zwroty przeciwne, nie leżą na jednej prostej, ale ich kierunki są równoległe. Rys. e. Wektory sił różnej długości, siła przyłożona do większego ładunku jest większa. Zwroty sił jednakowe, kierunki równoległe. Rys. f. Wektory sił równej długości, leżą na jednym kierunku, zwroty ku sobie.
2
Ćwiczenie 7
RtVKoQZlNQkKi2
Dwa jednakowe punktowe ładunki elektryczne umieszczono w odległości r0. Odpychają się one siłą o niezerowej wartości F0. Wskaż stwierdzenie zgodne z prawem Coulomba: Możliwe odpowiedzi: 1. Jeśli odległość między nimi zwiększymy o nΔr (Δr > 0; n - liczba naturalna), to wartość siły wzrośnie n2 - krotnie., 2. Powyższe stwierdzenie jest prawdziwe tylko gdy Δr = r0., 3. Jeśli odległość między nimi zwiększymy o nΔr (Δr > 0; n - liczba naturalna), to wartość siły zmaleje n2 - krotnie., 4. Powyższe stwierdzenie jest prawdziwe tylko gdy Δr = r0., 5. Żadne z powyższych stwierdzeń0 nie jest zgodne z prawem Coulomba.
3
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj poniższy szkic autorstwa Coulomba, przedstawiający urządzenie do badania siły tarcia. Napisz instrukcję postępowania dla eksperymentatora korzystającego z tego urządzenia.

R1I8nWMtPyZ1M
Urządzenie do badania siły tarcia (fragment). Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Appareil_de_Coulomb.jpg
uzupełnij treść